Krok 1 NX2000 - Podstawowe czynności przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym

Last Update date : 2013.08.20

W przypadku problemów z aparatem prosimy o wykonanie poniższych procedur przed kontaktem z centrum serwisowym.

• Upewnij się, że do aparatu została włożona
bateria.
• Upewnij się, że bateria została włożona
prawidłowo.
• Naładuj baterię.

• Upewnij się, że do aparatu została włożona
bateria.
• Upewnij się, że bateria została włożona
prawidłowo.
• Naładuj baterię.

• Naładuj baterię.
• W aparacie może być włączony tryb
oszczędzania energii lub wyświetlacz wyłącza
się automatycznie.
• Aparat może się automatycznie wyłączyć, aby
zapobiec uszkodzeniu karty pamięci na skutek
przegrzania. Ponownie włącz aparat.

• Bateria może się szybko rozładowywać w
niskich temperaturach (poniżej 0°C/32°F).
Umieść baterię w ciepłym miejscu, na przykład
w kieszeni.
• Używanie lampy błyskowej lub nagrywanie
filmów wideo przyczynia się do szybszego
wyczerpania baterii. W razie potrzeby naładuj
baterę.
• Baterie są elementami ulegającymi zużyciu i po
pewnym czasie muszą zostać wymienione. Jeśli
bateria szybko się rozładowuje, kup nową.

• Brak wolnego miejsca na karcie pamięci. Usuń
zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci.
• Sformatuj kartę pamięci.
• Karta pamięci jest uszkodzona. Kup nową kartę
pamięci.
• Sprawdź, czy aparat jest włączony.
• Naładuj baterię.
• Upewnij się, że bateria została włożona
prawidłowo.

Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.

Aparat może się nagrzewać podczas używania.
Jest to normalne zjawisko, które nie powinno
mieć wpływu na trwałość aparatu ani jego
sprawność.

Lampa błyskowa może zostać wyzwolona w
wyniku wyładowania elektrostatycznego. Aparat
nie jest uszkodzony.

• Opcja lampy błyskowej może być ustawiona na
wartość Wył.. (s. 101)
• W niektórych trybach nie można używać lampy
błyskowej.

Ustaw datę i godzinę w menu (s. 153)

Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.

• Wyłącz aparat, a następnie ponownie go włącz.
• Wyjmij kartę pamięci i ponownie ją włóż.
• Sformatuj kartę pamięci.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć
w temacie „Przestrogi dotyczące korzystania z kart
pamięci”. (s. 176)

Karta pamięci microSDXC wykorzystuje
system plików exFAT. Aby używać kart pamięci
microSDXC na komputerach z systemem
Windows XP, należy pobrać z witryny firmy
Microsoft plik sterownika exFAT i zainstalować go.

Karta pamięci microSDXC wykorzystuje system
plików exFAT. Przed podłączeniem aparatu do
urządzenia należy się upewnić, że urządzenie
zewnętrzne jest zgodne z systemem plików exFAT.

Zmiana nazwy pliku może uniemożliwić jego
odtworzenie w aparacie (nazwa pliku powinna
być zgodna ze standardem DCF). W takiej sytuacji
należy wyświetlić pliki na komputerze.

Zmiana nazwy pliku może uniemożliwić jego
odtworzenie w aparacie (nazwa pliku powinna
być zgodna ze standardem DCF). W takiej sytuacji
należy wyświetlić pliki na komputerze.

Ustawienie nieprawidłowego balansu bieli
może skutkować kolorami odbiegającymi od
rzeczywistych. Wybierz prawidłową opcję balansu
bieli, dostosowaną do źródła światła. (s. 77)

Zdjęcie jest prześwietlone lub niedoświetlone.
• Dostosuj wartość przysłony lub szybkość
migawki.
• Zmień czułość ISO. (s. 76)
• Wyłącz lub włącz lampę błyskową. (s. 101)
• Dostosuj wartość ekspozycji do warunków
oświetleniowych. (s. 104)

Ten aparat może cechować się minutowym
zniekształceniem podczas używania obiektywu
szerokokątnego, który umożliwia fotografowanie
z szerokim kątem widzenia. Jest to zjawisko
normalne i nie oznacza awarii.

• Upewnij się, że kabel HDMI jest prawidłowo
podłączony do zewnętrznego monitora.
• Upewnij się, że karta pamięci jest prawidłowo
zapisana.

• Upewnij się, że kabel HDMI jest prawidłowo
podłączony do zewnętrznego monitora.
• Upewnij się, że karta pamięci jest prawidłowo
zapisana.

Przesyłanie zdjęć może zostać przerwane na
skutek działania elektryczności statycznej. Odłącz
kabel USB i podłącz go ponownie.

Może wystąpić problem z odtwarzaniem
filmów w przypadku niektórych programów
do odtwarzania filmów wideo. Aby odtwarzać
filmy nakręcone aparatem, korzystaj z programu
Multimedia Viewer, który możesz zainstalować
razem z programem i-Launcher na swoim
komputerze.

• Zamknij program i-Launcher i uruchom go
ponownie.
• W zależności od danych technicznych oraz
środowiska komputera program może nie
uruchamiać się automatycznie. W takim
przypadku kliknij Start → Wszystkie
programy → Samsung → i-Launcher
→ Samsung i-Launcher na komputerze
z systemem Windows. (W przypadku
komputerów z systemem Windows 8 otwórz
ekran Start, a następnie wybierz All apps
(Wszystkie aplikacje) → Samsung i-Launcher.)
Lub kliknij Applications (Aplikacje) →
Samsung → i-Launcher na komputerze z
systemem Mac OS.

Funkcji DPOF nie można ustawiać w przypadku
plików RAW.

• Obiekt nie znajduje się w obszarze ustawiania
ostrości. Gdy obiekt jest poza obszarem funkcji
AF, fotografuj, przesuwając obiekt do środka
obszaru AF i wciskając do połowy [Migawka].
• Obiekt jest za blisko aparatu. Oddal się od
obiektu i fotografuj.
• Tryb ostrości został ustawiony na MF. Przełącz
tryb na AF.

Funkcja AEL nie jest obsługiwana w trybach
Automat., Ręcznie oraz Inteligentny. Wybierz inny
tryb, aby móc użyć tej funkcji.

• Upewnij się, że obiektyw jest prawidłowo
zamontowany.
• Zdejmij obiektyw z aparatu i ponownie go
zamocuj.

Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest
poprawnie zamontowane w gnieździe i włączone.

• Ponownie ustaw datę i godzinę.
• Ten ekran pojawia się, gdy wewnętrzne
źródło zasilania aparatu jest prawie całkowicie
rozładowane. W celu ponownego naładowania
wewnętrznego źródła zasilania włóż do aparatu
całkowicie naładowaną baterię i nie włączaj
aparatu przez co najmniej 72 godziny.

Udostępnij ten artykuł

Zamknij wyskakujące okienko udostępniania

Dziękujemy!

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza i pomoc w udoskonalaniu witryny Samsung.com.

ok