Klikając w odpowiednią kategorię możesz uzyskać dokładne informacje na temat tego,
w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe,
- dowiedzieć się w jakich celach możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe,
- uzyskać informacje dotyczące Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kanały zgłoszenia żądań realizacji praw wynikających z RODO

Formularz WWW

Najprostsza i rekomendowana forma kontaktu

Korespondencja Pocztowa

Samsung Electronics Polska sp. z o.o. Postępu 14, 02-676 Warszawa, z dopiskiem "RODO"