Środowisko

Środowisko

PlanetFirst:
Ziemia jest
naszym priorytetem

PlanetFirst:
Ziemia jest
naszym priorytetem

Zarządzanie środowiskowe

Firma Samsung Electronics rozpoczęła swoją podróż ku zarządzaniu środowiskowemu, wydając w 1992 roku deklarację środowiskową Samsung. Od tego czasu stale rozszerza zakres zarządzania środowiskowego poprzez inne deklaracje dotyczące środowiska i ogłoszenie strategii średnioterminowych takie jak deklaracja ekologicznego zarządzania z 1996 roku i ogłoszenie strategii średnioterminowej EM2013 w 2009 roku.

Firma Samsung Electronics realizuje swoją filozofię zarządzania środowiskowego, która polega na przyczynianiu się do rozwoju życia ludzkiego i ochrony globalnego środowiska w oparciu o szacunek dla człowieka i przyrody.
Dzięki temu staramy się zapewniać klientom wartości ekologiczne, zmierzając ku zrównoważonej przyszłości.

Strategie zarządzania środowiskowego

Firma Samsung Electronics ustanowiła średnio- i długoterminowe strategie środowiskowe obejmujące konkretne założenia i plany działania, których celem jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie poniżej.

Zmiany klimatyczne są kluczowym problemem, którego rozwiązanie jest obowiązkiem całej ludzkości. Staramy się angażować w rozwiązywanie tego globalnego problemu poprzez redukcję bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych, wykorzystywanie energii odnawialnej w większym zakresie oraz tworzenie energooszczędnych produktów.

Działania dotyczące klimatu

Deklaracja i wdrożenie planów osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto

Firma Samsung Electronics dokłada wszelkich starań na rzecz odejścia od gospodarki linearnej, która zakłada jednorazową konsumpcję zasobów, oraz przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, która umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów w większym zakresie poprzez ponowne ich użycie i recykling.

Obiegowy charakter zasobów

Nasze działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Staramy się ograniczać nasz wpływ na środowisko, uwzględniając wszystkie etapy cyklu życia produktu – od planowania, rozwoju, produkcji i użytkowania po utylizację.

Działania na rzecz środowiska

Opracowywanie produktów i zarządzanie obiektami z myślą o minimalizowaniu wpływu na środowisko

Dane środowiskowe

Pobierz zasady i wytyczne środowiskowe firmy Samsung Electronics oraz zapoznaj się z nimi