Smart switch

Szybkie i łatwe
przenoszenie danych
na smartfon Galaxy

Zmieniając urządzenie na Galaxy nie musisz żegnać się ze starymi rzeczami. Dane i treści używane wcześniej — zdjęcia, filmy, kontakty, wydarzenia z kalendarza, notatki i ustawienia urządzenia — zachowasz je na nowym Galaxy.

Na ekranie iPhone’a widoczne są ikony aplikacji. Wyskakują one z ekranu i przemieszczają się w prawo. Pojawia się urządzenie Galaxy Flip, ukazując swój bok; jest otwarte do połowy. Ikony wchodzą na ekran Galaxy Flip i telefon się zamyka. Telefon Galaxy obraca się do przodu i otwiera, pokazując ekran transferu danych ze starego urządzenia. Trwa przenoszenie Zdjęć, a szybkość transferu wzrasta do 100%. Pojawia się iPhone i Galaxy Flip. Oba urządzenia połączone są kablem USB. Ikony aplikacji z iPhone’a są przenoszone na Galaxy Flip. Po zakończeniu transferu danych na ekranie pojawia się ikona aplikacji Smart Switch. Na ekranie iPhone’a widoczne są ikony aplikacji. Wyskakują one z ekranu i przemieszczają się w prawo. Pojawia się urządzenie Galaxy Flip, ukazując swój bok; jest otwarte do połowy. Ikony wchodzą na ekran Galaxy Flip i telefon się zamyka. Telefon Galaxy obraca się do przodu i otwiera, pokazując ekran transferu danych ze starego urządzenia. Trwa przenoszenie Zdjęć, a szybkość transferu wzrasta do 100%. Pojawia się iPhone i Galaxy Flip. Oba urządzenia połączone są kablem USB. Ikony aplikacji z iPhone’a są przenoszone na Galaxy Flip. Po zakończeniu transferu danych na ekranie pojawia się ikona aplikacji Smart Switch.

*Rodzaj przenoszonych danych może różnić się w zależności od systemu operacyjnego urządzenia (Android lub iOS), jego wersji i/lub opcji połączenia.

Dlaczego akurat Smart Switch?


Aplikacja Smart Switch umożliwia sprawne przenoszenie różnych typów danych do nowego Samsunga Galaxy z różnych urządzeń w sposób, który preferujesz.

Po lewej stronie są dwa smartfony i tablet. Po prawej stronie widać telefon Galaxy odbierający dane za pomocą aplikacji Smart Switch. Na środku jest ikona w kształcie strzałki wskazująca, że dane są przenoszone ze starszych urządzeń na nowe Galaxy. Po lewej stronie są dwa smartfony i tablet. Po prawej stronie widać telefon Galaxy odbierający dane za pomocą aplikacji Smart Switch. Na środku jest ikona w kształcie strzałki wskazująca, że dane są przenoszone ze starszych urządzeń na nowe Galaxy.

Transfer danych z różnych systemów operacyjnych

Przejście na Galaxy z innego systemu operacyjnego nie musi być trudne. Smart Switch może przesłać dane z wielu urządzeń, dzięki czemu aktualizacja do Galaxy przebiega bezproblemowo. To naprawdę jest Smart.

*W sekcji FAQ na dole strony można sprawdzić wymogi techniczne dla urządzeń kompatybilnych z aplikacją Smart Switch.

Widzimy dwa smartfony. Pomiędzy urządzeniami znajdują się ikony kabla USB, Wi-Fi, urządzenia pamięci masowej i laptopa. Na środku połączone są dwa urządzenia, wskazując możliwość przesyłania danych za pomocą różnych opcji. Widzimy dwa smartfony. Pomiędzy urządzeniami znajdują się ikony kabla USB, Wi-Fi, urządzenia pamięci masowej i laptopa. Na środku połączone są dwa urządzenia, wskazując możliwość przesyłania danych za pomocą różnych opcji.

Transfer danych na różne sposoby

Aplikacja Smart Switch zapewnia wiele opcji podłączenia urządzeń – od kabla USB, przez połączenie bezprzewodowe i pamięci masowe po komputer i inne.

*Dostępne opcje połączeń mogą zależeć od systemu operacyjnego urządzenia, producenta lub możliwości korzystania z pamięci zewnętrznej w urządzeniu.

Na smartfonie widać ekran Wybierz dane do przesłania. Telefon jest otoczony różnymi ikonami aplikacji, wskazującymi rodzaj danych, których transfer jest możliwy przy pomocy aplikacji Smart Switch. Na smartfonie widać ekran Wybierz dane do przesłania. Telefon jest otoczony różnymi ikonami aplikacji, wskazującymi rodzaj danych, których transfer jest możliwy przy pomocy aplikacji Smart Switch.

Transfer różnych typów danych

Aplikacja Smart Switch umożliwia migrację różnych typów plików do nowego Galaxy, w tym zdjęć, filmów, notatek, wydarzeń z kalendarza, a nawet ustawień urządzenia.

* Rodzaj przenoszonych danych może różnić się w zależności od systemu operacyjnego urządzenia (Android lub iOS), jego wersji i/lub opcji połączenia.

Jak przenieść dane

Chcesz przenieść dane? Przygotuj stare urządzenie, a następnie wybierz preferowany sposób podłączenia nowego smartfona Galaxy.

Jakie masz teraz urządzenie?

GALAXY

Jak chcesz się połączyć?
Użyj sieci Wi-Fi lub kabla USB
Zanim zaczniesz

Sprawdź, czy na obu urządzeniach masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Smart Switch. Aplikacja jest zainstalowana fabrycznie, ale można ją również pobrać ze sklepu Galaxy Store.

Aplikacja Smart Switch działa, gdy urządzenia są naładowane co najmniej na poziomie 20%, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo transferu danych.

Widzimy dwa smartfony. Na obu pokazana jest ikona aplikacji Smart Switch. Dane są przesyłane z telefonu po lewej stronie do urządzenia po prawej.
Krok 1: Uruchom aplikację

Otwórz aplikację Smart Switch za nowym urządzeniu Galaxy. Dotknij opcję Odbierz dane, a następnie dotknij pozycji Galaxy.

 • *Aplikację Smart Switch można znaleźć na smartfonie lub tablecie Galaxy, przechodząc do folderu Samsung na ekranie Aplikacje lub dotykając kolejno: Ustawienia > Konta i kopie zapasowe > Smart Switch.
 • *Aplikację Smart Switch można znaleźć na telefonie lub tablecie Galaxy, przechodząc do folderu Samsung na ekranie Aplikacje lub dotykając kolejno: Ustawienia > Konta i kopie zapasowe > Smart Switch.
Krok 2: Połącz urządzenia

Wybierz połączenie bezprzewodowe lub za pomocą kabla USB połącz stare urządzenie z nowym Galaxy.

 • *Jeśli chcesz przenieść dużą ilość danych, zalecane jest połączenie przewodowe, ponieważ jest ono stosunkowo szybsze. Sprawdź, czy obydwa urządzenia są odpowiednio naładowane, ponieważ podczas transferu danych podłączenie ładowarki nie będzie możliwe.
 • *Jeśli chcesz przenieść dużą ilość danych, zalecane jest połączenie przewodowe, ponieważ jest ono stosunkowo szybsze. Sprawdź, czy obydwa urządzenia są odpowiednio naładowane, ponieważ podczas transferu danych podłączenie ładowarki nie będzie możliwe.
Krok 3: Wybierz dane

Wybierz dane, które chcesz przenieść. Aby rozpocząć, dotknij opcji Transfer.

Krok 4: Wykonaj transfer danych

Przesyłanie danych wkrótce się rozpocznie. Po zakończeniu dotknij Gotowe.

Tworzenie kopii zapasowej danych i przywracanie danych
Zanim zaczniesz

Sprawdź, czy na urządzeniach masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Smart Switch. Aplikacja jest zainstalowana fabrycznie, ale można ją również pobrać ze sklepu Galaxy Store.

Następnie włóż kartę microSD lub pamięć USB do smartfonu lub tabletu Galaxy.

Po lewej stronie jest ikona zewnętrznej pamięci masowej. Po prawej – smartfon z ikoną aplikacji Smart Switch. Transfer danych odbywa się między dwoma urządzeniami.
Krok 1: Uruchom aplikację

Na telefonie uruchom aplikację Smart Switch i dotknij ikony karty SD w prawym górnym rogu.

 • *Aplikację Smart Switch można znaleźć na telefonie lub tablecie Galaxy, przechodząc do folderu Samsung na ekranie Aplikacje lub dotykając kolejno: Ustawienia > Konta i kopie zapasowe > Smart Switch.
 • *Aplikację Smart Switch można znaleźć na telefonie lub tablecie Galaxy, przechodząc do folderu Samsung na ekranie Aplikacje lub dotykając kolejno: Ustawienia > Konta i kopie zapasowe > Smart Switch.
Krok 2: Wybierz dane

Dotknij opcji Karta SD w strefie Utwórz kopię zapasową, a następnie wybierz dane ze starego urządzenia, których kopię zapasową chcesz utworzyć.

 • *Jeśli na zewnętrznej pamięci nie ma wystarczająco miejsca, może być konieczne usunięcie zaznaczenia niektórych elementów. Można też wyczyścić pamięć zewnętrzną, aby uzyskać wystarczającą ilość miejsca na przesyłane dane
 • *Jeśli na zewnętrznej pamięci nie ma wystarczająco miejsca, może być konieczne usunięcie zaznaczenia niektórych elementów. Można też wyczyścić pamięć zewnętrzną, aby uzyskać wystarczającą ilość miejsca na przesyłane dane
Krok 3: Utwórz kopie zapasowe danych

Wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie. Po zakończeniu dotknij Gotowe, a następnie wyjmij zewnętrzną pamięć ze starego urządzenia.

Krok 4: Połącz urządzenia

Teraz włóż zewnętrzną pamięć do nowego urządzenia Galaxy, aby pobrać dane. Uruchom aplikację Smart Switch i dotknij ikony karty SD.

Krok 5: Przywracanie danych

Dotknij opcji Przywróć dane. Wybierz, które dane chcesz przywrócić, a następnie dotknij Dalej.

Krok 6: Wykonaj transfer danych

Przesyłanie danych wkrótce się rozpocznie. Dotnij Dalej, a po zakończeniu – Gotowe.

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych z komputera PC lub Mac
Zanim zaczniesz

Sprawdź, czy na urządzeniach masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Smart Switch.

Aplikacja jest zainstalowana fabrycznie na telefonie lub tablecie Galaxy, ale można ją również pobrać ze sklepu Galaxy Store. Jeśli chodzi o aplikację Smart Switch PC, pobierz i zainstaluj ją na komputerze PC lub Mac z systemem Windows.

Link do pobrania aplikacji Smart Switch PC:

 • *Aplikacja Smart Switch działa, gdy urządzenia są naładowane co najmniej na poziomie 20%, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo transferu danych.
Widzimy trzy urządzenia; na wszystkich jest ikona aplikacji Smart Switch. Po lewej stronie mamy smartfon, w środku laptop, a po prawej nowy smartfon. Dane są najpierw przenoszone ze starego smartfona na laptopa, a następnie z laptopa na nowy smartfon.
 • *Aplikacja Smart Switch działa, gdy urządzenia są naładowane co najmniej na poziomie 20%, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo transferu danych.
Krok 1: Połącz urządzenia i uruchom aplikację

Połącz stary telefon lub tablet z komputerem PC za pomocą kabla USB.
Na komputerze uruchom aplikację Smart Switch i dotknij opcji Kopia zapasowa, aby zapisać dane ze starego urządzenia.

Krok 2: Wybierz dane do skopiowania

Wybierz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć. „Wybierz wszystko” to opcja domyślna, ale można też odznaczyć niektóre pozycje. Dotknięcie poszczególnej kategorii pozwoli wybrać konkretne elementy. Dotknij opcji Kopia zapasowa, aby rozpocząć tworzenie kopii danych.

Krok 3: Utwórz kopie zapasowe danych

Przesyłanie danych wkrótce się rozpocznie. Po zakończeniu dotknij Gotowe.

Krok 4: Połącz urządzenia i przywróć dane

Teraz połącz nowy telefon Galaxy z komputerem PC za pomocą kabla USB.
Na komputerze PC uruchom aplikację Smart Switch i dotknij opcji Kopia zapasowa, aby przesłać dane na nowe urządzenie.

Krok 5: Wybierz dane do przywrócenia

Dotknij dane, które chcesz przywrócić i dotknij Przywróć.

Krok 6: Wykonaj transfer danych

Przesyłanie danych wkrótce się rozpocznie. Po zakończeniu przywracania danych dotknij OK.

IOS

Jak chcesz się połączyć?
Korzystanie z kabla USB
Zanim zaczniesz

Sprawdź, czy na urządzeniu Galaxy masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Smart Switch. Aplikacja jest zainstalowana fabrycznie, ale można ją również pobrać ze sklepu Galaxy Store. Nie ma potrzeby instalowania jej na urządzeniu z systemem iOS.

Przed połączeniem obu urządzeń kablem USB sprawdź, czy są odpowiednio naładowane, ponieważ podczas transferu danych podłączenie do ładowarki nie będzie możliwe.

Widzimy dwa smartfony. Telefon po prawej stronie pokazuje ikonę aplikacji Smart Switch. Dane są przesyłane z telefonu po lewej stronie do urządzenia po prawej.
Krok 1: Uruchom aplikację

Otwórz aplikację Smart Switch za nowym urządzeniu Galaxy. Dotknij opcji Odbierz dane, a następnie dotknij iPhone/iPad.

 • *Aplikację Smart Switch można znaleźć na smartfonie lub tablecie Galaxy, przechodząc do folderu Samsung na ekranie Aplikacje lub dotykając kolejno: Ustawienia > Konta i kopie zapasowe > Smart Switch.
 • *Aplikację Smart Switch można znaleźć na telefonie lub tablecie Galaxy, przechodząc do folderu Samsung na ekranie Aplikacje lub dotykając kolejno: Ustawienia > Konta i kopie zapasowe > Smart Switch.
Krok 2: Połącz urządzenia

Użyj kabla Lightning-do-USB-C lub USB-C-do-USB-C, aby połączyć stare urządzenie iOS z nowym Galaxy. Jeśli używasz kabla USB-A, jak w przypadku wielu standardowych kabli do ładowania, możesz użyć adaptera OTG, aby podłączyć się do portu USB-C.

Kiedy zobaczysz alert „Ufaj temu komputerowi?” na iPhonie lub iPadzie, kliknij „Zaufaj”.

 • *Adapter OTG sprzedawany oddzielnie
 • *Adapter OTG sprzedawany oddzielnie
Krok 3: Wybierz dane

Wybierz dane, które chcesz przenieść. Aby rozpocząć, dotknij opcji Transfer.

Krok 4: Wykonaj transfer danych

Przesyłanie danych wkrótce się rozpocznie. Po zakończeniu dotknij Gotowe.

Dodatkowe wskazówki

Na nowego Samsunga Galaxy można też przenieść czaty i zdjęcia z aplikacji WhatsApp zainstalowanej na urządzeniu z systemem iOS.

Wykonaj następujące czynności:

 1. 1. Po wyborze danych do przeniesienia dotknij opcji „WhatsApp” w menu Aplikacje, a następnie Transfer.
 2. 2. Zeskanuj kod QR i dotknij Start na iPhonie.
 • *Wymagana jest najnowsza wersja aplikacji WhatsApp na urządzeniu z systemem iOS.
 • *Historię czatów WhatsApp można przenieść wyłącznie przed zalogowaniem się do aplikacji WhatsApp na nowym urządzeniu. W przypadku zalogowania się do WhatsApp przed migracją lub przed ukończeniem przenoszenia danych za pomocą aplikacji Smart Switch migracja danych z aplikacji nie będzie możliwa.
 • *Wymagana jest najnowsza wersja aplikacji WhatsApp na urządzeniu z systemem iOS.
 • *Historię czatów WhatsApp można przenieść wyłącznie przed zalogowaniem się do aplikacji WhatsApp na nowym urządzeniu. W przypadku zalogowania się do WhatsApp przed migracją lub przed ukończeniem przenoszenia danych za pomocą aplikacji Smart Switch migracja danych z aplikacji nie będzie możliwa.
Przenoszenie kopii zapasowej danych iTunes (Finder) z komputera PC lub Mac
Zanim zaczniesz

Sprawdź, czy na urządzeniach masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Smart Switch.

Aplikacja jest zainstalowana fabrycznie na telefonie lub tablecie Galaxy, ale można ją również pobrać ze sklepu Galaxy Store. Jeśli chodzi o aplikację Smart Switch PC, pobierz i zainstaluj ją na komputerze PC lub Mac z systemem Windows.

Link do pobrania aplikacji Smart Switch PC:

Widzimy laptop i smartfon. Na obu urządzeniach wyświetlana jest ikona aplikacji Smart Switch. Dane są przenoszone z laptopa na smartfon
Krok 1: Utwórz kopie zapasowe danych

Aby wszystkie najnowsze dane były gotowe do transferu za pomocą aplikacji Smart Switch, wykonaj kopię zapasową danych urządzenia iOS z plikami iTunes (Finder) na komputerze PC lub Mac.

Krok 2: Połącz urządzenia

Połącz telefon z komputerem PC za pomocą kabla USB. Uruchom aplikację Smart Switch na komputerze i dotknij opcji Przywróć.

Krok 3: Przywracanie danych

Wybierz dane z kopii zapasowej iTunes (Finder), które chcesz przywrócić i dotknij Przywróć.

Krok 4: Wykonaj transfer danych

Przesyłanie danych wkrótce się rozpocznie. Po zakończeniu dotknij Gotowe.

Przenoszenie danych z chmury iCloud
Zanim zaczniesz

Sprawdź, czy na telefonie lub tablecie Galaxy masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Smart Switch. Aplikacja jest zainstalowana fabrycznie, ale można ją również pobrać ze sklepu Galaxy Store.

Aplikacja Smart Switch działa, gdy urządzenia są naładowane co najmniej na poziomie 20%, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo transferu danych.

Widzimy ikonę iCloud oraz smartfon z ikoną aplikacji Smart Switch. Dane są przesyłane z chmury iCloud na telefon.
Krok 1: Synchronizacja z iCloud

Aby wszystkie najnowsze dane były gotowe do transferu za pomocą aplikacji Smart Switch, zsynchronizuj swoje urządzenie iOS z chmurą iCloud.

 1. 1. Na iPhonie lub iPadzie przejdź do Ustawień, dotknij swojego imienia, a następnie – iCloud. Teraz dotknij Pokaż wszystko.
 2. 2. Wybierz Zdjęcia i włącz opcję Synchronizuj ten iPhone (lub iPad).
 3. 3. Wróć do iCloud i wybierz iCloud Drive, a następnie włącz opcję Synchronizuj ten iPhone (lub iPad).
 4. 4. Wróć do iCloud i włącz opcje Pages, Numbers i Keynote.
 5. 5. Wróć do iCloud i wybierz Notes, a następnie włącz opcję Synchronizuj ten iPhone (lub iPad).
 6. 6. Wróć do iCloud i włącz opcje Contacts, Calendars and Reminders.
Krok 2: Uruchom aplikację

Otwórz aplikację Smart Switch na nowym urządzeniu i dotknij opcji Odbierz dane, a następnie – iPhone/iPad.

 • *Aplikację Smart Switch można znaleźć na smartfonie lub tablecie Galaxy, przechodząc do folderu Samsung na ekranie Aplikacje lub dotykając kolejno: Ustawienia > Konta i kopie zapasowe > Smart Switch.
 • *Aplikację Smart Switch można znaleźć na telefonie lub tablecie Galaxy, przechodząc do folderu Samsung na ekranie Aplikacje lub dotykając kolejno: Ustawienia > Konta i kopie zapasowe > Smart Switch.
Krok 3: Połącz urządzenia

Dotknij opcji Pobierz dane z iCloud, wprowadź swój identyfikator Apple ID lub adres e-mail i hasło, a następnie dotknij opcji Zaloguj się do iCloud.

Krok 4: Wybierz dane

Wybierz dane z chmury iCloud, które chcesz przenieść, a następnie dotknij Transfer.

Krok 5: Wykonaj transfer danych

Przesyłanie danych wkrótce się rozpocznie. Po zakończeniu dotknij Gotowe.

Inne urządzenie z Androidem

Jak chcesz się połączyć?
Użyj sieci Wi-Fi lub kabla USB
Zanim zaczniesz

Sprawdź, czy na obu urządzeniach masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Smart Switch. Aplikacja jest zainstalowana fabrycznie na nowym urządzeniu Galaxy, ale można ją również pobrać ze sklepu Galaxy Store lub Google Play Store.

Aplikacja Smart Switch działa, gdy urządzenia są naładowane co najmniej na poziomie 20%, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo transferu danych.

Widzimy dwa smartfony. Na obu pokazana jest ikona aplikacji Smart Switch. Dane są przesyłane z telefonu po lewej stronie do urządzenia po prawej
Krok 1: Uruchom aplikację

Na nowym smartfonie Galaxy otwórz aplikację Smart Switch i dotknij opcji Odbierz dane. Następnie wybierz Galaxy/Android.

 • *Aplikację Smart Switch można znaleźć na smartfonie lub tablecie Galaxy, przechodząc do folderu Samsung na ekranie Aplikacje lub dotykając kolejno: Ustawienia > Konta i kopie zapasowe > Smart Switch.
 • *Aplikację Smart Switch można znaleźć na telefonie lub tablecie Galaxy, przechodząc do folderu Samsung na ekranie Aplikacje lub dotykając kolejno: Ustawienia > Konta i kopie zapasowe > Smart Switch.
Krok 2: Połącz urządzenia

Wybierz połączenie bezprzewodowe lub za pomocą kabla USB połącz stare urządzenie z nowym telefonem Galaxy.

 • *Jeśli chcesz przenieść dużą ilość danych, zalecane jest połączenie przewodowe, ponieważ jest ono stosunkowo szybsze. Sprawdź, czy obydwa urządzenia są odpowiednio naładowane, ponieważ podczas transferu danych podłączenie ładowarki nie będzie możliwe.
 • *Jeśli chcesz przenieść dużą ilość danych, zalecane jest połączenie przewodowe, ponieważ jest ono stosunkowo szybsze. Sprawdź, czy obydwa urządzenia są odpowiednio naładowane, ponieważ podczas transferu danych podłączenie ładowarki nie będzie możliwe.
Krok 3: Wybierz dane

Wybierz dane, które chcesz przenieść. Aby rozpocząć, dotknij opcji Transfer.

Krok 4: Wykonaj transfer danych

Przesyłanie danych wkrótce się rozpocznie. Po zakończeniu dotknij Gotowe.

Tworzenie kopii zapasowej danych i przywracanie danych
Zanim zaczniesz

Sprawdź, czy na urządzeniach masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Smart Switch. Aplikacja jest zainstalowana fabrycznie na nowym urządzeniu Galaxy, ale można ją również pobrać ze sklepu Galaxy Store lub Google Play Store.

Teraz włóż kartę microSD lub pamięć USB do starego urządzenia.

Widzimy trzy urządzenia; na wszystkich jest ikona aplikacji Smart Switch. Po lewej stronie mamy smartfon, w środku laptop, a po prawej nowy smartfon. Dane są najpierw przenoszone ze starego smartfona na laptopa, a następnie z laptopa na nowy smartfon.
Krok 1: Uruchom aplikację

Na starym telefonie uruchom aplikację Smart Switch i dotknij ikony karty SD w prawym górnym rogu. Następnie dotknij Karta SD w strefie Utwórz kopię zapasową.

 • *Aplikację Smart Switch można pobrać ze sklepu Galaxy Store lub Google Play Store.
 • *Aplikację Smart Switch można pobrać ze sklepu Galaxy Store lub Google Play Store.
Krok 2: Wybierz dane i utwórz ich kopię

Wybierz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć, i dotknij Dalej. Po zakończeniu transferu dotknij Gotowe.

 • *Jeśli na zewnętrznej pamięci nie ma wystarczająco miejsca, może być konieczne usunięcie zaznaczenia niektórych elementów. Można też wyczyścić pamięć zewnętrzną, aby uzyskać wystarczającą ilość miejsca na przesyłane dane
 • *Jeśli na zewnętrznej pamięci nie ma wystarczająco miejsca, może być konieczne usunięcie zaznaczenia niektórych elementów. Można też wyczyścić pamięć zewnętrzną, aby uzyskać wystarczającą ilość miejsca na przesyłane dane
Krok 3: Połącz urządzenia

Teraz włóż kartę SD lub pamięć USB do nowego telefonu Galaxy. Uruchom aplikację Smart Switch i dotknij ikony karty SD w prawym górnym rogu.

Krok 4: Przywracanie danych

Dotknij opcji Przywróć dane. Wybierz, które dane chcesz przywrócić, a następnie dotknij Dalej.

Krok 5: Wykonaj transfer danych

Przesyłanie danych wkrótce się rozpocznie. Po zakończeniu dotknij Gotowe.

Często zadawane pytania

 • * Poniżej możesz sprawdzić wymogi techniczne dla urządzeń kompatybilnych z aplikacją Smart Switch.

  Smartfon/Tablet
  Telefon and Tablet
  Galaxy/Android iOS
  Android OS version 4.3 or later iOS 5.0 or later
  (iCloud supported device)
  Komputer PC do zapisania kopii zapasowych i przywracania danych
  Komputer PC do zapisania kopii zapasowych i przywracania danych
  Windows PC MAC
  Windows OS 10 or later.
  - If Microsoft Media Feature Pack is not installed on your pc,
  download it form here
  macOS X 10.9 or later
 • W aplikacji Smart Switch możesz wybrać urządzenie, z którego chcesz przenieść dane i zobaczyć, jakie typy danych są przez nie obsługiwane. Jeśli poprzednim urządzeniem jest Samsung Galaxy, będzie można przenieść prawie wszystko, w tym wiadomości, treści multimedialne, ustawienia Wi-Fi, a nawet ustawienia ekranu głównego.
  Jeśli starym modelem jest urządzenie z systemem iOS, nie będzie możliwości przeniesienia jego ustawień, ale nadal będzie można przenieść wszystkie kontakty, wiadomości tekstowe i pliki multimedialne. Niektóre aplikacje z urządzenia iOS nie zostaną przeniesione, ale Smart Switch podpowie użytkownikowi, jakie podobne rozwiązania może wybrać dla swojego nowego Galaxy.
  Więcej szczegółów na temat tego, jakie dane można przenosić przy pomocy aplikacji Smart Switch znajdziesz poniżej.

  Types of data the Smart Switch transfers
  Data Galaxy
  → Galaxy
  iOS
  → Galaxy
  Other Android
  → Galaxy
  wired / wireless iCloud
  (Sync Server)
  wired wired / wireless
  Contact Transferable Transferable Transferable Transferable
  Call log Transferable not provided not provided Transferable
  Message Transferable not provided Transferable Transferable
  Calender / Reminder Transferable Transferable Transferable Transferable
  Photo Transferable Transferable Transferable Transferable
  Video Transferable Transferable Transferable Transferable
  Music Transferable not provided Transferable Transferable
  Voice memo Transferable not provided Transferable not provided
  Document file Transferable Transferable Transferable Transferable
  Samsung Notes (Memo) Transferable Transferable Transferable Transferable
  Alarm / Clock Transferable not provided Transferable not provided
  KidsMode /
  AR Emoji
  Transferable not provided not provided not provided
  Internet Transferable not provided Transferable Transferable
  Health Transferable not provided not provided not provided
  Email Transferable not provided Transferable not provided
  3rd party app (apk) Transferable not provided Transferable Transferable
  3th party app (Data) Partially transferable not provided not provided not provided
  Wi-Fi Transferable not provided not provided not provided
  Settings Transferable not provided Transferable Transferable
  Home layout Transferable not provided Transferable not provided
  • * Lista danych możliwych do przeniesienia może ulec zmianie bez powiadomienia.
  • * Przenoszenie niektórych danych nie jest możliwe. Chodzi między innymi o kontakty tylko do odczytu, alerty o zagrożeniach, wiadomości tymczasowe, wiadomości, których wysłanie nie powiodło się, kalendarz z synchronizowanych kont, historię czatu lub inne dane chronione przez zasady innych dostawców, zaszyfrowane lub chronione przez DRM (Digital Rights Management) pliki multimedialne lub osobiste dane aplikacji, tapety (zainstalowane fabrycznie i motywy Galaxy Themes).
 • Aplikacja Smart Switch jest fabrycznie zainstalowana na większości nowszych smartfonów i tabletów Samsung Galaxy.
  Można ją znaleźć na ekranie głównym lub dotykając kolejno: Ustawienia > Konta i kopie zapasowe > Smart Switch.
  Na starszych lub innych urządzeniach z Androidem może być konieczne pobranie aplikacji ze sklepu Galaxy Store lub Google Play Store.

  Jeśli używasz komputera (Windows PC lub Mac) i chcesz wykonać kopię zapasową danych ze starego urządzenia lub przywrócić je na nowym urządzeniu, możesz pobrać aplikację Smart Switch PC, klikając poniższy link.

  Link do pobrania aplikacji Smart Switch PC:
 • W przypadku urządzeń z Androidem aplikacja Smart Switch musi być zainstalowana na obu urządzeniach. W przypadku urządzeń iOS aplikacja musi być zainstalowana tylko na nowym urządzeniu Samsung Galaxy. Więcej szczegółów znajdziesz w punkcie „Jak przenieść dane” dla każdego typu urządzenia.

 • Nie. Aplikacja Smart Switch nie usuwa żadnych danych z urządzeń. Po zakończeniu transferu dane będą nadal obecne na obu urządzeniach.

 • Nie. Po rozpoczęciu przenoszenia danych można wykonywać inne zadania na urządzeniu. Aby sprawdzić postęp transferu, na nowym urządzeniu Samsung Galaxy wystarczy przesunąć palcem w dół panel szybkich ustawień w górnej części ekranu.


  Uwaga: podczas przesyłania danych funkcja wielozadaniowości jest dostępna, ale korzystanie z niej nie jest zalecane.

 • Nie. Urządzenia innych marek mogą jedynie wysyłać dane przez aplikację Smart Switch, natomiast urządzenia Samsung Galaxy mogą zarówno wysyłać, jak i odbierać dane przy użyciu Smart Switch.

 • Po zainstalowaniu aplikacji Smart Switch PC na komputerze PC lub Mac można wykonywać następujące zadania:

  1. 1. Tworzenie kopii zapasowej danych ze starego urządzenia Samsung Galaxy na komputerze PC, a następnie przywrócenie tych danych na nowym urządzeniu Galaxy.
  2. 2. Przywrócenie danych z kopii zapasowej iTunes na nowe urządzenie Galaxy.
  3. 3. Otrzymywanie powiadomień o konieczności aktualizacji oprogramowania urządzenia i wyświetlenie opcji dotyczących aktualizacji.
  4. 4. W przypadku komputerów PC z systemem Windows – wyświetlanie menu Outlook Sync i możliwość synchronizacji danych programu Outlook na komputerze PC z systemem Windows z telefonem. W przypadku komputerów Mac – wyświetlanie menu Sync i możliwość synchronizacji danych z kontaktów/kalendarzy z komputera Mac z telefonem.
 • Na ekranie aplikacji Smart Switch opcją domyślną jest „Wybierz wszystko”, ale można po prostu odznaczyć pozycje, których nie chce się przenosić.

WHY GALAXY

Twój Galaxy.
Tak Jak Lubisz.

Urządzenia Galaxy to więcej
możliwości nawiązania kontaktu i
swoboda korzystania z nich tak, jak lubisz.

 

Galaxy S23 Ultra

Przedni I tylny widok smartfona Galaxy S23 Ultra. Przedni I tylny widok smartfona Galaxy S23 Ultra.
 

Aplikacje & usługi

Smartfon Galaxy wyświetla różne ikony aplikacji i usług. Po obu stronach smartfona można zobaczyć osoby korzystające z urządzeń Galaxy w pozach związanych z aplikacjami i usługami Galaxy. Smartfon Galaxy wyświetla różne ikony aplikacji i usług. Po obu stronach smartfona można zobaczyć osoby korzystające z urządzeń Galaxy w pozach związanych z aplikacjami i usługami Galaxy.