Pomagamy migiem

Dzięki współpracy z migam.org Samsung zapewnia
bezpłatną, wygodną obsługę osób niesłyszących.

Dowiedz się więcej znajdź punkt serwisowy lub Brand Store

Możesz komunikować się na trzy sposoby

Za pomocą
aplikacji mobilnej
Za pomocą
strony internetowej
W punkcie
serwisowym

Teraz możesz komunikować się z Samsungiem
za pomocą języka migowego!

Komunikacja za pomocą aplikacji mobilnej

2
Uruchom aplikację
Migam
3
Z listy przyjazny kontakt
wybierz „SAMSUNG”

Komunikacja za pomocą strony internetowej z infolinią samsung

Komunikacja w serwisie

1
Stań przy tablecie
oznaczonym logo Migam
2
Dotknij ekranu
3
Wybierz opcję
„Tłumacz języka migowego”
4
Rozmawiaj z serwisantem za pośrednictwem tłumacza

NAUKA JĘZYKA MIGOWEGO

WYBIERZ WIDEO