Nota Prawna

Samsung jest dostawcą informacji umieszczanych na tej stronie, prosimy zatem o respektowanie poniżej przedstawionych zasad.

Strona ta zawiera informacje, które są prawnie zastrzeżoną wyłączną własnością spółki Samsung oraz spółek Partnerskich współpracujących z Samsung ("Partnerzy"). Samsung inwestuje pieniądze, czas i wysiłek w rozwój tej strony i w informacje tu przedstawione. Własność taka zawiera, ale nie ogranicza się tylko, do praw autorskich, znaków towarowych oraz informacji o technologii firmy Samsung i Partnerów. Są one dostarczane w formie tekstu, grafiki, plików audio i video do pobrania, jak również linków/odsyłaczy.

Prosimy, abyś nie polegał wyłącznie na informacjach zawartych na tej stronie w momencie podejmowania decyzji o zakupie produktu bądź jego sprzedaży lub innych transakcjach handlowych bądź finansowych. Prosimy zwrócić uwagę na to, że informacje zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny.. Szczegółowe dane techniczne prezentowanych produktów uzyskasz w punktach sprzedaży lub u naszych specjalistów.

Samsung na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w niniejszym serwisie, jednakże w granicach dopuszczalnych prawem nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu.. Samsung w granicach dopuszczalnych prawem nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z niniejszego serwisu internetowego.

Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Samsung w stosunku do konsumenta przewidzianej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Mimo że możesz swobodnie pobrać informacje z tej strony i ze stron z nią bezpośrednio powiązanych, to Samsung zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Wszelkie prawa nieopisane w niniejszych zastrzeżeniach zastrzeżone są wprost. Nie masz prawa reprodukować, przesyłać, modyfikować ich w żaden sposób chyba, że na Twój osobisty prywatny użytek. Kopiowanie, zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości niniejszego serwisu, a następnie publiczne udostępnianie przy pomocy jakiegokolwiek ze znanych technice środków przekazu informacji jest niedozwolone.