Polityka Prywatności

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY POLITYKI PRYWATNOŚCI FIRMY SAMSUNG

Samsung Electronics zdaje sobie sprawę ze znaczenia, jakie ochrona prywatności ma dla jej klientów. Samsung chce mieć pewność, że Użytkownik rozumie, w jaki sposób są gromadzone i wykorzystywane jego informacje osobiste w obrębie wszelkich urządzeń i usług firmy Samsung, począwszy od telefonów komórkowych i tabletów, poprzez telewizory i sprzęt gospodarstwa domowego, a skończywszy na usługach online itp.

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich usług firmy Samsung, jednak w razie konieczności Samsung udziela również dodatkowych informacji na temat ochrony prywatności w odniesieniu do konkretnych usług.

OMÓWIENIE POSTĘPOWANIA Z INFORMACJAMI OSOBISTYMI

Samsung gromadzi informacje osobiste przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika, informacje o sposobie korzystania przez niego z usług oraz informacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Samsung korzysta z tych informacji, by świadczyć na rzecz Użytkownika usługi, poznawać sposób korzystania przez niego z usług w celu ich ulepszania i personalizowania oraz tworzyć jak najprzydatniejsze aplikacje, technologie i treści dla swoich klientów. Ponadto Samsung korzysta z informacji osobistych w celu prezentowania zindywidualizowanych reklam dostosowanych do zainteresowań Użytkownika.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI OSOBISTYCH UŻYTKOWNIKA

Samsung może przekazywać informacje osobiste Użytkownika podmiotom stowarzyszonym Samsung Electronics, a także spółkom, które świadczą usługi w imieniu Samsung Electronics. Ponadto Samsung może udostępniać informacje osobiste Użytkownika spółkom o statusie zaufanego partnera, takim jak dostawcy usług mobilnych czy firmy ubezpieczeniowe, które dostarczają Użytkownikowi produkty i usługi przez niego zamawiane oraz informacje o produktach i usługach, które mogą go interesować. Samsung udostępnia informacje osobiste organom ścigania, gdy wymaga tego prawo lub w celu ochrony spółki Samsung Electronics i użytkowników jej usług.

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY SAMSUNG

  Data wejścia w życie: 3 czerwca 2021 r

  Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich urządzeń i usług firmy Samsung, począwszy od telefonów komórkowych i tabletów, poprzez telewizory i sprzęt gospodarstwa domowego, a skończywszy na usługach online itp., łącznie zwanych „Usługami”.

  Ważne jest, by Użytkownik często sprawdzał, czy Politykę prywatności zaktualizowano. Samsung może aktualizować niniejszą Polityki prywatności, aby odzwierciedlać zmiany w swoich praktykach dotyczących informacji osobistych w odniesieniu do Usług lub zmiany obowiązującego prawa. W celu powiadomienia Użytkownika z wyprzedzeniem o istotnych zmianach niniejszej Polityki prywatności Samsung będzie publikować w swojej witrynie odpowiedni komunikat lub przesyłać go na urządzenie Użytkownika; informacja o dacie ostatniej aktualizacji będzie wskazana na początku Polityki prywatności. Aktualna wersja Polityki prywatności będzie zawsze dostępna tutaj: https://account.samsung.com/membership/pp.

 • Samsung Electronics gromadzi informacje osobiste Użytkownika różnymi sposobami.


  Informacje przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika

  Niektóre Usługi umożliwiają Użytkownikowi przekazywanie informacji bezpośrednio firmie Samsung. Na przykład:

  • Kiedy Użytkownik tworzy swoje konto lub profil, Samsung może poprosić o podanie informacji takich jak imię i nazwisko, data urodzenia czy adres e-mail.
  • Jeśli Użytkownik zamawia w firmie Samsung produkt lub płatną usługę, może zostać poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu, danych kontaktowych oraz danych wysyłkowych i rozliczeniowych w celu realizacji zamówienia.
  • Aby udzielić odpowiedzi na zapytanie przekazane do działu obsługi klienta, Samsung może poprosić o podanie informacji w celu zweryfikowania tożsamości Użytkownika i zidentyfikowania produktu, którego dotyczy zapytanie.
  • Komunikacja między Użytkownikiem a pracownikami działu obsługi klienta lub innymi pracownikami odpowiadającym za Usługi jest przekazywana za pośrednictwem systemów firmy Samsung.
  • Jeśli Użytkownik udostępni swoje kontakty, Samsung będzie zbierać ich numery telefonów i inne informacje kontaktowe, aby umożliwić udostępnianie plików i przesyłanie wiadomości. Funkcje te można wyłączyć lub ograniczyć w Ustawieniach każdego urządzenia.


  Informacje o sposobie korzystania z Usług przez Użytkownika

  Oprócz informacji przekazywanych przez Użytkownika Samsung będzie gromadzić informacje o sposobie korzystania przez niego z Usług za pośrednictwem oprogramowania na jego urządzeniach oraz innych środków. Samsung będzie gromadzić:

  • Informacje o urządzeniu: model urządzenia, informacje o urządzeniu, numer IMEI i inne niepowtarzalne identyfikatory urządzenia, numer telefonu, numer seryjny, kod sprzedaży, rejestracja dostępu, aktualna wersja oprogramowania, numer identyfikujący kraj (MCC), numer identyfikujący sieć komórkową (MNC), adres MAC, adres IP, pliki cookie, piksele, informacje dotyczące abonamentu, wersje systemu operacyjnego i ustawienia urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do Usług.
  • Dane pochodzące z logów: dane diagnostyczne, techniczne, informacje o błędach i użytkowaniu, np. godzina i czas korzystania z Usług, wyszukiwane terminy wprowadzone przez Użytkownika na urządzeniu w związku z określoną Usługą Samsung oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie umieszczonych przez firmę Samsung na urządzeniu Użytkownika.
  • Informacje o lokalizacji: sygnał GPS urządzenia Użytkownika lub informacje o pobliskich punktach dostępu do Wi-Fi oraz wieżach sygnałowych telefonii komórkowej mogą być wysyłane do firmy Samsung, gdy Użytkownik korzysta z określonych Usług i włączy tę funkcję.
  • Informacje głosowe: nagrania głosu Użytkownika, które tworzy (i może przechowywać na swoich serwerach) Samsung, gdy Użytkownik włączy tę funkcję i stosuje polecenia głosowe, by kontrolować Usługę, lub gdy kontaktuje się z zespołem działu obsługi klienta. Uwaga: jeśli firma Samsung współpracuje z zewnętrznym usługodawcą, który oferuje w jej imieniu usługi konwersji mowy na tekst, taki usługodawca może otrzymywać i przechowywać określone polecenia głosowe zgodnie z umową zawartą między firmą Samsung a zaufanym usługodawcą zewnętrznym.
  • Informacje pochodzące z klawiatury Samsung: słowa wpisywane, kiedy Użytkownik włącza funkcję podpowiadania tekstu. Ta funkcja może być udostępniana w połączeniu z kontem Samsung Account w celu synchronizowania danych używanych na innych urządzeniach mobilnych Samsung Użytkownika. Dane można usunąć w ustawieniach funkcji podpowiadania tekstu.
  • Historia obejrzanych treści: sieci, kanały, odwiedzone witryny i programy wyświetlane na urządzeniach oraz czas spędzony na ich oglądaniu.
  • Inne informacje o sposobie korzystania z Usług przez Użytkownika, np. stosowane aplikacje, odwiedzane witryny internetowe oraz sposób reagowania na treści oferowane poprzez Usługę.


  Informacje dostępne lub udostępniane publicznie lub za opłatą

  Samsung czasami gromadzi informacje dostępne publicznie lub za opłatą, w tym informacje pochodzące z mediów społecznościowych, z których Użytkownik korzysta, i łączy je z innymi informacjami o Użytkowniku, by lepiej zrozumieć jego potrzeby, zainteresowania i preferencje. Ponadto Samsung gromadzi czasami informacje o Użytkowniku, gdy zostaną one podane przez inną osobę podczas korzystania z Usług firmy Samsung, takie jak imię i nazwisko czy dane kontaktowe Użytkownika, gdy inna osoba wyśle do niego wiadomość lub udostępni mu plik.


  Inne informacje, które gromadzi Samsung

  Samsung może też gromadzić inne informacje o Użytkowniku, jego urządzeniach lub korzystaniu przez niego z Usług, na których przekazanie firmie Samsung Użytkownik wyraził zgodę.


  Analizy podmiotów zewnętrznych

  Za pośrednictwem określonych Usług Samsung może zbierać informacje osobiste dotyczące działań online Użytkownika w witrynach i na połączonych z siecią urządzeniach oraz w ramach witryn, urządzeń i aplikacji innych firm oraz innych funkcji i usług online. W ramach swoich Usług Samsung może korzystać z usług analitycznych dostawców zewnętrznych, np. Google Analytics. Usługodawcy zarządzający takimi usługami analitycznymi pomagają firmie Samsung przeprowadzać analizy korzystania przez Użytkowników z Usług i doskonalić te Usługi. Uzyskane przez firmę Samsung informacje mogą być ujawniane tym dostawcom i innym odpowiednim podmiotom zewnętrznym lub zbierane bezpośrednio przez nich, na przykład w celu przeanalizowania sposobu korzystania z Usług, łatwiejszego zarządzania Usługami i diagnozowania problemów technicznych. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć w witrynach http://www.google.com/analytics/learn/privacy.htmlhttps://www.google.com/policies/privacy/partners/.


  Opcje Użytkownika

  Użytkownik może zdecydować, by nie przekazywać firmie Samsung określonych rodzajów informacji, np. informacji wymaganych w trakcie rejestracji konta Samsung Account. W niektórych przypadkach może to ograniczyć możliwość korzystania z określonych Usług. Samsung dokłada starań, by wyjaśniać, na czym polegają te ograniczenia, gdy prosi Użytkownika o podanie informacji, by mógł on podjąć świadomą decyzję. Na przykład Samsung Cloud pozwala Użytkownikowi tworzyć kopie zapasowe informacji i punkt przywracania systemu, jednak usługa Samsung Cloud nie została zaprojektowana ani nie jest przeznaczona do przechowywania lub przetwarzania informacji wrażliwych.

 • Samsung korzysta z zebranych informacji w następujących celach:

  • umożliwienie Użytkownikowi zarejestrowania się lub rejestracji swojego urządzenia na potrzeby Usług;
  • świadczenie Usługi lub oferowanie żądanej funkcji;
  • przekazywanie spersonalizowanych treści i świadczenie spersonalizowanych usług na podstawie wcześniejszej aktywności Użytkownika w obrębie Usług;
  • prezentowanie spersonalizowanych reklam, promocji i ofert, które mogą zainteresować Użytkownika, w witrynach firmy Samsung lub podmiotów zewnętrznych i na platformach online, takich jak media społecznościowe;
  • prezentowanie promocji i ofert w drodze bezpośredniej komunikacji marketingowej, wyłącznie jeżeli Użytkownik wyraził na to osobną zgodę;
  • analizowanie produktów i usług firmy Samsung w celu lepszego zrozumienia klientów, aby firma Samsung mogła oferować im najbardziej odpowiednie informacje, usługi i obsługę;
  • pytanie Użytkownika o opinię na temat produktów i usług firmy Samsung i przeprowadzanie ankiet wśród klientów, za odrębną zgodą Użytkownika, jeśli jest to wymagane;
  • aktualizowanie oprogramowania i świadczenie usług konserwacji i obsługi urządzeń Użytkownika;
  • przestrzeganie prawa i stosowanie się do procedur prawnych;
  • chronienie praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Samsung Electronics lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych bądź klientów.
  Firma Samsung wykorzystuje i łączy informacje osobiste Użytkownika gromadzone przez nią w ramach Usług, z urządzeń lub z innych źródeł, aby stale doskonalić obsługę Użytkownika. Na przykład Użytkownik może korzystać z danych konta Samsung Account nie tylko w związku z Usługą, w której Użytkownik zarejestrował się za pomocą tych danych, lecz również w związku z innymi Usługami, w których jest wykorzystywane konto Samsung Account. Ponadto Samsung wykorzystuje informacje podane bezpośrednio przez Użytkownika lub pochodzące z innych źródeł opisanych powyżej w celu prezentowania Użytkownikowi treści, które mogą mu się spodobać lub które zostały przez niego spersonalizowane.


  Użytkownik może zdecydować o sposobie korzystania z jego informacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI?


  [Tylko dla mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)]


  Samsung przetwarza informacje osobiste w celach określonych powyżej. Podstawa prawna, na mocy której Samsung przetwarza informacje osobiste, obejmuje przetwarzanie, które jest:

  (i)    konieczne, by firma Samsung mogła wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec Użytkownika, np. dostarczać mu Usługi;
  (ii)   niezbędne do realizacji interesów biznesowych firmy Samsung (np. zarządzania relacjami z Użytkownikiem i ulepszania obsługi klienta), w tym do komunikacji w witrynie firmy Samsung, witrynach podmiotów zewnętrznych i na platformach online;
  (iii)  wymagane, by zapewnić przestrzeganie prawa i stosowanie się do procedur prawnych;
  (iv)  prowadzone za zgodą Użytkownika (np. na otrzymywanie bezpośredniej komunikacji marketingowej). Użytkownik zawsze może wycofać udzieloną zgodę, kontaktując się z firmą Samsung w sposób wskazany w części KONTAKT niniejszej Polityki prywatności.


  Administratorem danych w odniesieniu do informacji osobistych Użytkownika opisanych powyżej jest Samsung Electronics. W przypadku określonej bezpośredniej komunikacji marketingowej i spersonalizowanych reklam dostarczanych w Europie administratorem danych w odniesieniu do informacji osobistych Użytkownika jest również Samsung Electronics (UK) Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Ponadto niektóre europejskie spółki zależne firmy Samsung również mogą przetwarzać informacje osobiste Użytkownika w swoich krajach. W stosownych przypadkach europejska spółka zależna firmy Samsung ma w swojej witrynie własną Politykę prywatności, która zawiera szczegółowe informacje.

 • Samsung ujawnia informacje Użytkownika wewnątrz swojej organizacji wyłącznie osobom, którym są one niezbędne, by dostarczać Usługi lub realizować żądania Użytkownika.

  Samsung ujawnia również informacje Użytkownika następującym podmiotom, jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia Usług:

  • Podmioty stowarzyszone: inne spółki z grupy kapitałowej Samsung Electronics, które są kontrolowane przez firmę Samsung lub do niej należą.
  • Partnerzy biznesowi: partnerzy, z którymi Samsung współpracuje, by dostarczać Użytkownikowi Usługi przez niego żądane lub zakupione. Na przykład Samsung może współpracować z bankiem, by Użytkownik mógł korzystać z jednej z Usług w celu szybszego i łatwiejszego przekazywania płatności. Wspomniani partnerzy biznesowi administrują i zarządzają informacjami osobistymi Użytkownika.
  • Usługodawcy: starannie wybrane firmy świadczące usługi na rzecz firmy Samsung lub w jej imieniu, takie jak spółki pomagające jej w naprawach, kontakcie z klientami, działaniach związanych z obsługą klienta, reklamie (w tym prezentowaniu spersonalizowanych reklam w witrynach firmy Samsung, w witrynach podmiotów zewnętrznych lub na platformach online), przeprowadzaniu badań satysfakcji klienta lub fakturowaniu, lub wysyłające wiadomości e-mail w imieniu firmy Samsung. Usługodawcy ci są również zobowiązani do chronienia informacji Użytkownika.
  • Inne osoby, gdy wymaga tego prawo lub gdy jest to niezbędne do ochrony usług firmy Samsung: ujawnienie informacji Użytkownika może być konieczne na przykład na mocy prawa, procedury prawnej lub nakazu sądowego. Agencje rządowe mogą też poprosić firmę Samsung o udostępnienie informacji Użytkownika na potrzeby organów ścigania, bezpieczeństwa narodowego, walki z terroryzmem lub innych kwestii związanych z bezpieczeństwem publicznym.
  • Inne osoby w związku z transakcją dotyczącą przedsiębiorstwa: Samsung może ujawniać informacje Użytkownika podmiotom zewnętrznym w ramach fuzji lub przeniesienia, przejęcia lub sprzedaży lub też w przypadku upadłości.
  • Inne osoby za zgodą lub na życzenie Użytkownika: poza przypadkami ujawnienia opisanymi w niniejszej Polityce prywatności Samsung może też udostępnić informacje Użytkownika podmiotom zewnętrznym, jeśli Użytkownik wyrazi oddzielną zgodę na takie udostępnienie lub go zażąda.

 • Samsung poważnie traktuje ochronę danych. Zostały wdrożone stosowne zabezpieczenia fizyczne i techniczne, aby chronić gromadzone przez firmę Samsung informacje. Należy jednak pamiętać, że chociaż Samsung podejmuje uzasadnione kroki, by chronić informacje Użytkownika, żadna witryna, transmisja internetowa, system komputerowy ani łącze bezprzewodowe nie są w pełni bezpieczne.

 • Korzystanie z Usług firmy Samsung będzie wiązało się z przekazywaniem informacji osobistych Użytkownika w obrębie granic i poza granice jego kraju zamieszkania oraz z przechowywaniem i przetwarzaniem ich tam zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W szczególności informacje osobiste Użytkownika będę przekazywane do Republiki Korei. Uwaga: przepisy o ochronie danych oraz inne przepisy obowiązujące w krajach, do których mogą być przesyłane informacje Użytkownika, mogą nie być tak kompleksowe jak przepisy obowiązujące w kraju Użytkownika.


  [Tylko dla mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)]


  Ponadto korzystanie z Usług firmy Samsung może także wiązać się z przesyłaniem informacji osobistych Użytkownika do innych krajów oraz przechowywaniem i przetwarzaniem ich tam; do krajów takich należą m.in. kraje z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Chiny, Singapur, Wietnam, Indie, Kanada, Filipiny i Japonia. Samsung podejmie odpowiednie działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby zapewnić stałą ochronę informacji osobistych Użytkownika. Do takich działań należy korzystanie ze standardowych klauzul umownych w celu zabezpieczenia przekazywania danych do krajów spoza EOG. Aby poprosić o więcej informacji lub otrzymać egzemplarz zawartych umów, należy skontaktować się z firmą Samsung. Dane znajdują się w części KONTAKT.

 • Użytkownik jest właścicielem swoich informacji osobistych. Dlatego może się on zwrócić do firmy Samsung z prośbą o przekazanie mu szczegółowych informacji na temat tego, jakie informacje o nim zostały zgromadzone, oraz o usunięcie ich lub o poprawienie nieścisłości. Użytkownik może też poprosić o ograniczenie przetwarzania, udostępniania lub przekazywania swoich informacji osobistych oraz o dostarczenie mu informacji zgromadzonych o nim przez firmę Samsung, by Użytkownik mógł je wykorzystać do własnych celów. Prośba o usunięcie informacji osobistych Użytkownika może jednak skutkować utratą dostępu do Usług dostarczanych przez firmę Samsung. Firma Samsung nie będzie usuwać danych, do których przechowywania zobowiązuje ją prawo.


  Aby złożyć wniosek dotyczący praw Użytkownika lub przekazać zapytanie, należy skontaktować się z firmą Samsung. Dane znajdują się w części KONTAKT.

 • Cookies to małe pliki, które zapisują informacje na Państwa komputerze, TV, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Umożliwiają one podmiotowi, który umieszcza plik cookie na Państwa urządzeniu, rozpoznanie Państwa na różnych stronach internetowych, podczas korzystania z różnych usług, na różnych urządzeniach i/lub sesjach przeglądania. Dowiedz się więcej tutaj

 • Samsung nie będzie przechowywać informacji osobistych Użytkownika przez okres dłuższy, niż jest to konieczne do celów, do których informacje te zostały zgromadzone. Oznacza to, że informacje zostaną zniszczone lub usunięte z systemów firmy Samsung, gdy nie będą już potrzebne.


  Firma Samsung podejmuje odpowiednie działania, aby zapewnić, że przetwarzanie i przechowywanie informacji Użytkownika jest oparte na następującej logice:


  1.   Co najmniej przez okres, w którym dane są wykorzystywane do świadczenia usługi na rzecz Użytkownika.
  2.   Zgodnie z wymogami prawa, umowy lub mając na względzie obowiązki ustawowe firmy Samsung.
  3.   Wyłącznie przez czas wymagany w celu, w jakim takie informacje zostały zgromadzone lub są przetwarzane, lub dłużej, jeśli wymaga tego jakakolwiek umowa, obowiązujące prawo, bądź w celach statystycznych, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

 • Niektóre treści, reklamy lub funkcje w naszych Usługach są dostarczane przez podmioty zewnętrzne. Wspomniane podmioty zewnętrzne mogą korzystać z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, pikseli śledzących i innych narzędzi w celu gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z Usług przez Użytkownika. Podmioty te nie są bezpośrednio kontrolowane przez firmę Samsung, dlatego zaleca się zapoznanie z ich zasadami ochrony prywatności, by dowiedzieć się, jak wykorzystują one dane Użytkownika.


  W przypadku niektórych aplikacji i usług, w tym mediów społecznościowych, Samsung otrzymuje i przechowuje dane logowania oraz inne informacje, które Użytkownik pozwoli firmie Samsung otrzymywać, gdy łączy się z takimi aplikacjami i usługami.

 • Użytkownik może skontaktować się z firmą Samsung, aby zaktualizować swoje preferencje, poprawić swoje informacje, przesłać wniosek lub zadać pytanie.


  Z firmą Samsung można także skontaktować się pod adresem:


  Administrator danych
  Samsung Electronics Co., Ltd.
  129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
  Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea


  [Tylko dla mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)]


  Samsung Electronics ma placówki w całej Europie, dzięki czemu może zapewnić, że wszelkie wnioski lub zapytania Użytkownika zostaną rozpatrzone przez zespół ds. ochrony danych zlokalizowany w regionie Użytkownika.


  Najprostszym sposobem na skontaktowanie się z firmą Samsung jest skorzystanie ze strony pomocy dotyczącej prywatności: https://www.samsung.com/request-desk.


  Z firmą Samsung można także skontaktować się pod adresem:


  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, UK


  Jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzanie jego informacji osobistych narusza przepisy obowiązującego prawa, może wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Dane kontaktowe wszystkich organów nadzorczych UE znajdują się na stronie https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY SAMSUNG — DODATEK DOTYCZĄCY USŁUGI SMART TV

Usługa Smart TV firmy Samsung oferuje szereg funkcji zapewniających lepsze materiały filmowe, dostosowane programy telewizyjne, filmy, łączność z sieciami społecznościowymi oraz możliwość sterowania usługą Smart TV i interakcji z nią poprzez polecenia głosowe. Samsung gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i przechowuje informacje za pośrednictwem telewizora Smart TV Użytkownika oraz urządzeń połączonych z telewizorem Smart TV Użytkownika w sposób opisany w Polityce prywatności firmy Samsung. W niniejszym Dodatku przedstawiono dodatkowe informacje o praktykach w zakresie prywatności związanych z niektórymi funkcjami telewizora Smart TV.


Usługę Smart TV zaprojektowano, by umożliwić Użytkownikowi łatwe znajdowanie i dostęp do programowania filmów oraz innych treści. Na przykład Użytkownik może uzyskać dostęp do informacji o programach telewizyjnych na żywo udostępnianych mu przez operatora telewizji kablowej lub satelitarnej oraz do filmów na życzenie udostępnianych przez zewnętrznych dostawców treści poprzez katalogi wyszukiwania w usłudze Smart TV.
W przypadku programów telewizyjnych na żywo Samsung decyduje o tym, jakie treści są dostępne dla Użytkownika częściowo na podstawie jego kodu pocztowego. Ponadto usługa Smart TV pomaga użytkownikom znajdować i oglądać inne treści Smart TV, bardziej im odpowiadające, wyróżniając programy i treści, które prawdopodobnie zainteresują Użytkownika lub oferując dodatkowe usługi, które sprawią, że oglądanie treści będzie jeszcze przyjemniejsze. Podstawą takich rekomendacji i dodatkowych usług są:
•      informacje o treściach, które Użytkownik obejrzał, nabył, pobrał lub przesłał poprzez aplikacje Samsung w swojej usłudze Smart TV lub innych urządzeniach (informacje na temat obejrzanych programów znajdują się w poniższej sekcji „Usługi informowania o oglądanych programach”);
•      informacje o aplikacjach, do których Użytkownik uzyskał dostęp poprzez usługę Smart TV;
•      informacje o kliknięciach „Lubię”, „Nie lubię”, „Oglądaj teraz” i innych przycisków w usłudze Smart TV;
•      wyszukiwane terminy wprowadzone do funkcji wyszukiwania usługi Smart TV, w tym informacje o tym, kiedy Użytkownik szukał określonych materiałów wideo;
•      inne sposoby korzystania z usługi Smart TV oraz informacje o urządzeniu, w tym między innymi adres IP, zapisy dziennika, informacje identyfikacyjne sprzętu Użytkownika lub konfiguracja jego oprogramowania, informacje o przeglądarce oraz przeglądanych stronach.


Usługi informowania o oglądanych programach
Niniejsze Zasady prywatności powinny być interpretowane łącznie z Polityką prywatności firmy Samsung, która odnosi się także do uzyskiwania przez Użytkownika spersonalizowanych doświadczeń w ramach usługi Smart TV i jest dostępna na stronie https://account.samsung.com/membership/pp.
W celu zapewnienia spersonalizowanych doświadczeń związanych z korzystaniem z telewizora Smart TV niektóre z usług i funkcji są oparte na historii obejrzanych programów oraz informacjach dotyczących korzystania z telewizora Smart TV.
Historia obejrzanych programów zawiera informacje na temat sieci, kanałów, odwiedzonych witryn i programów wyświetlanych na telewizorze Smart TV oraz czasu spędzonego na ich oglądaniu.
Samsung może korzystać z technologii automatycznego rozpoznawania treści (ACR) i innych technologii w celu zarejestrowania tych informacji. Telewizor Smart TV przekazuje fragmenty filmów lub informacje z tunera TV w celu określenia, które programy były wyświetlane.
Ustawienia prywatności można zmienić w dowolnym momencie — w tym celu należy w menu ustawień wyłączyć określoną funkcję lub usługę. Po takiej zmianie ustawień historia obejrzanych programów przestanie być rejestrowana w przypadku danej funkcji lub usługi.


[Tylko dla mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)]


Korzystanie z Usług firmy Samsung będzie wiązało się z przekazywaniem informacji osobistych Użytkownika poza jego kraj zamieszkania, do Korei, oraz przechowywaniem i przetwarzaniem ich tam zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Ponadto korzystanie z Usług firmy Samsung może także wiązać się z przesyłaniem informacji osobistych Użytkownika do innych państw oraz przechowywaniem i przetwarzaniem ich tam; do takich państw należą między innymi kraje z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Kanada. Uwaga: przepisy o ochronie danych oraz inne przepisy obowiązujące w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, do których mogą być przesyłane informacje Użytkownika, mogą nie być tak kompleksowe jak przepisy obowiązujące w kraju Użytkownika. Samsung podejmie odpowiednie działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby zapewnić stałą ochronę informacji osobistych Użytkownika. Do takich działań należy korzystanie ze standardowych klauzul umownych w celu zabezpieczenia przekazywania danych do krajów spoza EOG. Aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać egzemplarz zawartych umów, należy skontaktować się z firmą Samsung za pośrednictwem strony pomocy dotyczącej prywatności (https://www.samsung.com/request-desk).
Wybrane ustawienia prywatności mogą mieć wpływ na dostępność lub jakość usług opartych na określonych informacjach o programach oglądanych przez Użytkownika.


Usługi Reklam opartych na zainteresowaniach
Usługi Reklam opartych na zainteresowaniach („Usługi IBA”) mają na celu umożliwienie Użytkownikowi uzyskiwania i oglądania przydatnych, interaktywnych i dopasowanych do zainteresowań reklam — w tym linearnych — produktów i usług oferowanych przez firmę Samsung oraz podmioty zewnętrzne na telewizorze Samsung Smart TV oraz na różnych platformach bądź urządzeniach Samsung lub podmiotów zewnętrznych, w tym w Internecie, na urządzeniach mobilnych i na tabletach.


Aby wyświetlane na urządzeniach Użytkownika reklamy były bardziej dopasowane do jego zainteresowań, Usługa IBA będzie oparta na historii obejrzanych programów (w tym na informacjach o sieciach, kanałach, odwiedzonych witrynach i programach obejrzanych na telewizorze Samsung Smart TV oraz czasie spędzonym na ich oglądaniu), informacjach dotyczących korzystania z telewizora Samsung Smart TV oraz innych danych statystycznych pozyskanych ze źródeł danych zaufanych podmiotów zewnętrznych. Samsung może korzystać z technologii automatycznego rozpoznawania treści (ACR) oraz innych technologii w celu rejestrowania historii obejrzanych programów.


W oparciu o te informacje Samsung tworzy grupy właścicieli telewizorów Samsung Smart TV, którzy mają podobne zainteresowania, i korzysta z tych grup do świadczenia Usługi IBA. Powyższe informacje są wykorzystywane w celu określenia grupy, do której został przypisany telewizor Samsung Smart TV Użytkownika, i w związku z tym, które reklamy będą wyświetlane na urządzeniach Użytkownika.


Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć Usługę IBA w menu Ustawienia na swoim telewizorze Samsung Smart TV.


Ustawienia prywatności Użytkownika dotyczące Usługi IBA nie będą mieć wpływu na otrzymywanie innych typów reklam i przekazów marketingowych, które nie są oparte na historii obejrzanych programów lub na informacjach dotyczących korzystania z telewizora Samsung Smart TV. Innego rodzaju reklamy i przekazy marketingowe będą oparte na innych danych, np. uogólnionej lokalizacji i innych szacowanych lub domniemanych informacjach. Mogą one być mniej dopasowane, ponieważ nie są oparte na zainteresowaniach Użytkownika.


Więcej szczegółowych informacji na temat Usług IBA znajduje się w Zasadach prywatności dotyczących Usług IBA na końcu niniejszego Dodatku.


PSID
Historia obejrzanych przez Użytkownika programów na telewizorze Smart TV oraz zgromadzone informacje na temat korzystania w celu oferowania reklam opartych na zainteresowaniach będą połączone z losowym, zmiennym i umożliwiającym zresetowanie identyfikatorem urządzenia zwanym identyfikatorem spersonalizowanej usługi (ang. Personalised Service ID, „PSID”).
Użytkownik może zresetować swój PSID w dowolnym momencie, przechodząc do menu Ustawienia na telewizorze Smart TV; po zresetowaniu historia obejrzanych programów Użytkownika w usłudze Smart TV oraz informacje o korzystaniu z usługi Smart TV w odniesieniu do reklam opartych na zainteresowaniach zostaną odłączone od poprzedniego PSID. Należy pamiętać, że po zresetowaniu PSID dostosowane reklamy i reklamy oparte na zainteresowaniach mogą nie być najlepiej dopasowane.


Funkcja rozpoznawania głosu
Użytkownik może sterować usługą Smart TV i wykorzystywać wiele jej funkcji, stosując polecenia głosowe.
Po włączeniu funkcji rozpoznawania głosu można wchodzić w interakcje z usługą Smart TV, wykorzystując swój głos. Aby można było korzystać z funkcji rozpoznawania głosu, polecenia głosowe będą przesyłane (wraz z informacjami o urządzeniu Użytkownika, w tym z identyfikatorami urządzenia) do firmy Samsung, która przekonwertuje takie polecenia głosowe Użytkownika na tekst, by można było korzystać z funkcji rozpoznawania głosu. Ponadto firma Samsung może gromadzić polecenia głosowe i powiązane teksty, by można było oceniać i ulepszać takie funkcje. Firma Samsung będzie gromadzić polecenia głosowe Użytkownika, gdy przeprowadzi on określone wyszukiwanie w usłudze Smart TV, klikając przycisk aktywacji na pilocie lub na ekranie lub wypowiadając zdanie aktywujące (np. „Hi, Bixby”) i mówiąc do mikrofonu w pilocie lub w telewizorze Smart TV.
Jeśli Użytkownik nie włączy funkcji rozpoznawania głosu, nie będzie mógł z niej korzystać.
W dowolnej chwili można wyłączyć gromadzenie danych rozpoznawania głosu, przechodząc do menu Ustawienia. Sprawi to jednak, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać z funkcji rozpoznawania głosu.


Więcej szczegółowych informacji na temat rozpoznawania głosu znajduje się w Zasadach prywatności dotyczących rozpoznawania głosu na końcu niniejszego Dodatku.


Podmioty zewnętrzne
Uwaga: kiedy użytkownik ogląda materiał wideo lub uzyskuje dostęp do aplikacji bądź treści oferowanych przez podmiot zewnętrzny, taki dostawca może gromadzić lub otrzymywać informacje o telewizorze Smart TV Użytkownika (np. jego adresie IP i identyfikatorach urządzenia), żądanej transakcji (np. żądaniu kupna lub wypożyczenia materiału wideo) oraz sposobie korzystania z aplikacji bądź usługi. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za praktyki takich dostawców w zakresie prywatności ani bezpieczeństwa. Użytkownik powinien zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniami dotyczącymi prywatności odnoszącymi się do wykorzystywanych przez niego witryn internetowych i usług podmiotów zewnętrznych.


Funkcje właściwe dla danego kraju
Uwaga: w zależności od miejsca zamieszkania Użytkownik może nie mieć dostępu do jednej lub większej liczby funkcji spośród opisanych w niniejszym Dodatku dotyczącym usługi Smart TV.

 


ZASADY PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCE USŁUGI ROZPOZNAWANIA GŁOSU


Data wejścia w życie: 4 czerwca 2019 r


Spółka Samsung Electronics i jej podmioty stowarzyszone szanują prywatność Użytkownika. Niniejsze Zasady prywatności dotyczą informacji osobistych Użytkowników, które zostały zgromadzone za pośrednictwem usługi rozpoznawania głosu („Usługa głosowa”).


Usługa głosowa to usługa, która umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i oglądanie treści, a także zarządzanie wieloma produktami firmy Samsung tylko za pomocą głosu. Funkcje usługi obejmują przetwarzanie języka naturalnego w wyszukiwaniu treści i obsłudze usługi Samsung Smart TV, usługi internetowe, usługi informowania o pogodzie i inne usługi, których Użytkownicy mogą oczekiwać od telewizorów z usługą Samsung Smart TV.


W zależności od wybranego języka Użytkownik może skorzystać z udoskonalonej funkcji rozpoznawania głosu — Bixby. Kiedy usługa Bixby jest aktywowana, Użytkownik może to rozpoznać z ikon, banerów lub innych oznaczeń na ekranie usługi Samsung Smart TV.


Niniejsze Zasady prywatności zawierają dalsze szczegółowe informacje na temat sposobów wykorzystywania informacji osobistych Użytkownika w związku z Usługą głosową i powinny być interpretowane łącznie z Polityką prywatności firmy Samsung, która odnosi się także do uzyskiwania przez Użytkownika Usługi głosowej i jest dostępna na stronie https://account.samsung.com/membership/pp.


W niniejszych Zasadach prywatności opisano rodzaje informacji zbieranych za pośrednictwem Usługi głosowej, sposób korzystania z tych informacji oraz możliwości wyboru dostępne dla Użytkownika w zakresie ich używania. Administratorem danych do celów przetwarzania informacji osobistych jest Samsung.


JAKIE INFORMACJE GROMADZI SAMSUNG?
Za pośrednictwem Usługi głosowej Samsung może uzyskać informacje o Użytkowniku na różne sposoby. Przykładowe rodzaje informacji osobistych uzyskiwanych przez firmę Samsung:


•      Informacje o koncie Samsung Account (opcjonalne). Kiedy Użytkownik loguje się na konto Samsung Account w usłudze Smart TV, Samsung może zbierać informacje powiązane z kontem Samsung Account, z którego Użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do Usługi głosowej, takie jak nazwa Użytkownika, adres e-mail i ID konta Samsung Account.


•      Interakcje w ramach Usługi głosowej. Samsung może zbierać informacje wymieniane z Usługą głosową w drodze interakcji w ramach Usług, takie jak nagrania poleceń głosowych (np. pytania, żądania i instrukcje), zdjęcia Użytkownika i inne dane wejściowe, a także informacje uzyskane z Usług (takie jak odpowiedzi i treści). Samsung może także zbierać inne informacje związane z korzystaniem z Usługi głosowej, w tym informacje (takie jak informacje związane z używanymi aplikacjami, odwiedzanymi witrynami internetowymi i zdjęciami, muzyką, wpisami w kalendarzu, zakładkami oraz treścią i danymi z innych aplikacji, witryn internetowych i serwisów firmy Samsung i podmiotów zewnętrznych) pochodzące z aplikacji i usług firmy Samsung i podmiotów zewnętrznych, z których korzysta Usługa głosowa na potrzeby świadczenia Usług (np. strumieniowe przesyłanie muzyki i pogoda).


•      Dane określające położenie geograficzne. Do określonych celów, takich jak świadczenie Usług, Samsung może zbierać precyzyjne dane określające położenie geograficzne urządzenia Użytkownika oraz inne informacje powiązane z lokalizacją przy wykorzystaniu kodu pocztowego przechowywanego w telewizorze, który można uzyskać za pośrednictwem adresu IP lub danych wejściowych Użytkownika.


•      Informacje o urządzeniu i aplikacji. W sposób automatyczny Samsung może zbierać informacje o urządzeniach z Usługą głosową, takie jak modele urządzeń, wersje systemu operacyjnego, konfiguracja i ustawienia urządzeń, adresy IP i identyfikatory urządzenia oraz inne unikatowe identyfikatory. Oprócz tego Samsung może uzyskiwać informacje o tym, w jaki sposób, kiedy i jak długo Użytkownik korzysta z urządzeń z Usługą głosową, w tym o sposobie korzystania z Usługi głosowej oraz aplikacji i usług firmy Samsung, a także aplikacji i usług podmiotów zewnętrznych na urządzeniach (np. lista aplikacji na urządzeniach, muzyka odtwarzana na urządzeniach, odwiedzane witryny internetowe i wyszukiwania).


W JAKI SPOSÓB SAMSUNG WYKORZYSTUJE INFORMACJE UŻYTKOWNIKA?
Samsung może używać informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługi głosowej w celu:


•      świadczenia Usług, w tym odpowiadania na żądania, pytania i instrukcje przesyłane za pomocą Usługi głosowej;
•      identyfikacji i autoryzowania Użytkownika do korzystania z Usługi głosowej;
•      zapewnienia lepszej i bardziej spersonalizowanej obsługi Użytkownika w ramach Usługi głosowej, np. dostarczania treści i odpowiedzi dostosowanych do potrzeb użytkowników i sposobu interakcji z Usługą głosową;
•      po uzyskaniu oddzielnej zgody — komunikowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących produktów i usług Samsung oraz przekazywania Użytkownikowi powiadomień, treści, alertów, ofert, informacji o promocjach, komunikatów, ogłoszeń i materiałów marketingowych;
•      odpowiadania na prośby i zapytania Użytkownika;
•      prowadzenia, badania i poprawy działalności firmy Samsung (w tym opracowywania nowych produktów; rozszerzania i udoskonalania istniejących produktów i usług; zarządzania komunikacją; analizy produktów, bazy klientów i usług; przeprowadzania badań rynku; przeprowadzania analizy danych; a także wykonywania działań z zakresu księgowości, audytu i innych funkcji wewnętrznych);
•      zapewnienia Użytkownikowi możliwości interakcji z aplikacjami i usługami innych podmiotów oraz korzystania z nich;
•      identyfikowania przypadków, zapobiegania przypadkom i ochrony przed przypadkami oszustw i innych przestępstw, roszczeń i innego rodzaju odpowiedzialności;
•      przestrzegania stosownych przepisów prawa, norm branżowych i zasad firmy Samsung, w tym niniejszych Zasad prywatności i Polityki prywatności dotyczących konta Samsung Account, oraz ich egzekwowania.


Za pośrednictwem Usługi głosowej Samsung może zbierać dane osobowe dotyczące działań online Użytkownika na urządzeniach z Usługą głosową na przestrzeni czasu oraz w różnych aplikacjach podmiotów zewnętrznych, witrynach internetowych i innych usługach online. W ramach swoich Usług Samsung może korzystać z usług analitycznych dostawców zewnętrznych. Dostawcy zarządzający takimi usługami analitycznymi pomagają firmie Samsung w analizie korzystania przez Użytkownika z Usług oraz udoskonalaniu Usług. Uzyskane przez firmę Samsung informacje mogą być ujawniane tym dostawcom i innym odpowiednim podmiotom zewnętrznym lub zbierane bezpośrednio przez nich, na przykład w celu przeanalizowania sposobu korzystania z Usług, łatwiejszego udostępniania Usług i diagnozowania problemów technicznych.


Samsung przetwarza informacje osobiste w celach określonych powyżej. Podstawa prawna firmy Samsung do przetwarzania informacji osobistych obejmuje także przetwarzanie, które jest konieczne do realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą Samsung (na przykład na potrzeby świadczenia Usług oraz identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika w celu korzystania z Usług); konieczne do spełnienia wymagań prawnych (na przykład obowiązujących zasad w zakresie księgowości oraz żądań przekazania danych organom ścigania); konieczne z punktu widzenia uzasadnionego interesu firmy Samsung (na przykład do zarządzania stosunkami z Użytkownikiem i poprawy Usług); i zależne od zgody klienta (na przykład na kontaktowanie się z nim w sprawie produktów i usług oraz przekazywania informacji marketingowych), którą można później wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się w sposób określony w punkcie Kontakt w Polityce prywatności firmy Samsung, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które odbywało się przed wycofaniem zgody.


Przekazanie informacji osobistych przez Użytkownika na potrzeby przetwarzania, które opisano powyżej, jest wymogiem wstępnym zawarcia umowy. Użytkownikom nieprzekazującym informacji osobistych Samsung nie będzie w stanie zapewnić wszystkich funkcji Usługi głosowej.


DECYZJE UŻYTKOWNIKA
Funkcję Usługi głosowej można wyłączyć w dowolnym momencie w menu Ustawienia. Może to jednak uniemożliwić korzystanie z Usługi głosowej.


Firma Samsung daje również Użytkownikowi możliwość podejmowania określonych decyzji w związku uzyskanymi przez nią informacjami osobistymi Użytkownika. Aby zaktualizować swoje preferencje, ograniczyć kontakt ze strony firmy Samsung lub przesłać prośbę, należy skontaktować się w sposób określony w punkcie Kontakt w Polityce prywatności firmy Samsung


ZAMIANY ZASAD PRYWATNOŚCI
Niniejsze Zasady prywatności mogą być aktualizowane, aby odzwierciedlać zmiany w praktykach firmy Samsung w zakresie informacji osobistych w odniesieniu do Usług lub zmiany w przepisach obowiązującego prawa. W celu powiadomienia Użytkownika o istotnych zmianach w Zasadach prywatności Samsung będzie zamieszczać odpowiedni komunikat w swojej witrynie lub przesyłać go na urządzenie Użytkownika; w górnej części komunikatu będzie zawarta informacja o dniu ostatniej aktualizacji.

 


ZASADY PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCE USŁUGI REKLAMY OPARTE NA ZAINTERESOWANIACH


Data wejścia w życie: 4 czerwca 2019 r


Spółka Samsung Electronics i jej podmioty stowarzyszone szanują prywatność Użytkownika. Niniejsze Zasady prywatności dotyczą informacji osobistych Użytkownika gromadzonych przez firmę Samsung za pośrednictwem usług Reklamy oparte na zainteresowaniach („Usługa IBA”).


Niniejsze Zasady prywatności zawierają dalsze szczegółowe informacje na temat sposobów wykorzystywania informacji osobistych Użytkownika w związku z Usługą IBA i należy je interpretować łącznie z Polityką prywatności firmy Samsung, która również dotyczy korzystania przez Użytkownika z Usługi IBA i jest dostępna pod adresem https://account.samsung.com/membership/pp.


W niniejszych Zasadach prywatności opisano rodzaje informacji używanych w reklamach opartych na zainteresowaniach; sposób korzystania przez firmę Samsung z tych informacji; oraz możliwości wyboru dostępne dla Użytkownika w zakresie korzystania przez firmę Samsung z tych informacji oraz wykonywania praw Użytkownika. Administratorem danych do celów przetwarzania informacji osobistych jest Samsung.


CZYM JEST USŁUGA IBA?
Usługa IBA umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie i oglądanie przydatnych, interaktywnych i opartych na zainteresowaniach reklam, w tym reklam linearnych, produktów i usług oferowanych przez firmę Samsung oraz podmioty zewnętrzne na telewizorze Samsung Smart TV lub na różnych platformach lub urządzeniach firmy Samsung i podmiotów zewnętrznych, w tym w Internecie, na urządzeniach mobilnych i na tabletach.


Aby wyświetlane na urządzeniach Użytkownika reklamy były bardziej dopasowane do jego zainteresowań, Usługa IBA będzie oparta na historii obejrzanych programów (w tym na informacjach o sieciach, kanałach, odwiedzonych witrynach i programach obejrzanych na telewizorze Samsung Smart TV oraz czasie spędzonym na ich oglądaniu), informacjach dotyczących korzystania z telewizora Samsung Smart TV oraz innych danych statystycznych pozyskanych ze źródeł danych zaufanych podmiotów zewnętrznych. Samsung może korzystać z technologii automatycznego rozpoznawania treści (ACR) oraz innych technologii w celu rejestrowania historii obejrzanych programów.


W oparciu o te informacje Samsung tworzy grupy właścicieli telewizorów Samsung Smart TV, którzy mają podobne zainteresowania, i korzysta z tych grup do świadczenia Usługi IBA. Powyższe informacje są wykorzystywane w celu określenia grupy, do której został przypisany telewizor Samsung Smart TV Użytkownika, i w związku z tym, które reklamy będą wyświetlane na urządzeniach Użytkownika.


PSID
Informacje o urządzeniu Użytkownika, które Samsung gromadzi w celu świadczenia Usługi IBA, zostaną powiązane z losowym, zmiennym i umożliwiającym zresetowanie identyfikatorem urządzenia, zwanym PSID. Identyfikator reklamowy PSID można zresetować (zob. punkt „Decyzje Użytkownika” w niniejszych Zasadach prywatności).


JAKIE INFORMACJE GROMADZI SAMSUNG?
Za pośrednictwem Usługi IBA Samsung zbiera informacje o urządzeniach Użytkownika na różne sposoby. Przykładowe rodzaje informacji zbieranych przez firmę Samsung:
•      Informacje o urządzeniach. Samsung zbiera takie informacje jak model urządzenia Użytkownika, wersja systemu operacyjnego, konfiguracja i ustawienia urządzenia, adres IP, identyfikator urządzenia oraz inne identyfikatory.
•      Informacje na temat korzystania z urządzenia oraz dane pochodzące z logów. Samsung zbiera informacje na temat tego, w jaki sposób, kiedy i jak długo Użytkownik korzysta z urządzeń, w tym na temat interakcji z Usługą IBA oraz aplikacjami i usługami firmy Samsung i podmiotów zewnętrznych na tych urządzeniach (np. lista aplikacji na urządzeniach).
•      Informacje dotyczące obejrzanych treści. Samsung zbiera informacje dotyczące historii obejrzanych programów. Historia obejrzanych programów zawiera informacje na temat sieci, kanałów, odwiedzonych witryn i programów wyświetlanych na telewizorze Samsung Smart TV oraz czasu spędzonego na ich oglądaniu. Samsung może korzystać z technologii ACR oraz innych technologii w celu rejestrowania historii obejrzanych programów.
•      Dane statystyczne. Samsung może zbierać dane statystyczne dotyczące Użytkownika lub jego urządzeń, np. ogólnej lokalizacji i szacowanej grupy wiekowej. Samsung uzyskuje te dane z komercyjnie dostępnych źródeł (w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa), np. od zewnętrznych dostawców usług Samsung. Samsung współpracuje tylko z tymi zewnętrznymi dostawcami usług, którzy gwarantują, że te dane zostały pozyskane zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i mogą zostać przekazane firmie Samsung do użycia i ujawnienia.


Serwery firmy Samsung mogą podczas interakcji Użytkownika z Usługą IBA odbierać określone dane, w tym dane o sposobie korzystania przez Użytkownika z Usługi IBA, położeniu geograficznym Użytkownika i urządzeniach używanych przez Użytkownika do korzystania z Usługi IBA.


W JAKI SPOSÓB SAMSUNG WYKORZYSTUJE INFORMACJE UŻYTKOWNIKA?
Samsung używa informacji zebranych w ramach Usługi IBA do:


•      świadczenia Usługi IBA;
•      udoskonalania i dostosowywania do preferencji Użytkownika Usługi IBA;
•      za odrębną zgodą Użytkownika — przesyłania mu za pośrednictwem wiadomości e-mail i aktywnych powiadomień informacji o oferowanych przez firmę Samsung i podmioty zewnętrzne produktach i usługach dostosowanych do zainteresowań Użytkownika;
•      odpowiadania na prośby i zapytania Użytkownika;
•      prowadzenia, badania i poprawy działalności firmy Samsung (w tym opracowywania nowych produktów; rozszerzania i udoskonalania istniejących produktów i usług; zarządzania komunikacją; analizy produktów, bazy klientów i usług; przeprowadzania badań rynku; przeprowadzania analizy danych; a także wykonywania działań z zakresu księgowości, audytu i innych funkcji wewnętrznych); 
•      identyfikowania przypadków, zapobiegania przypadkom i ochrony przed przypadkami oszustw i innych przestępstw, roszczeń i innego rodzaju odpowiedzialności;
•      przestrzegania stosownych przepisów prawa, norm branżowych i zasad firmy Samsung, w tym niniejszych Zasad prywatności i Polityki prywatności dotyczących konta Samsung Account, oraz ich egzekwowania.


Samsung przetwarza informacje osobiste w celach określonych powyżej. Podstawa prawna firmy Samsung do przetwarzania informacji osobistych obejmuje także przetwarzanie, które jest konieczne do realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą Samsung (na przykład na potrzeby świadczenia Usługi IBA oraz identyfikacji i autoryzacji Użytkownika do korzystania z niej); konieczne do spełnienia wymagań prawnych (na przykład obowiązujących zasad w zakresie księgowości oraz żądań przekazania danych organom ścigania); konieczne z punktu widzenia uzasadnionego interesu firmy Samsung (na przykład do zarządzania stosunkami z Użytkownikiem i poprawy Usługi IBA); i zależne od zgody klienta (na przykład na kontaktowanie się z nim w sprawie produktów i usług oraz przekazywania informacji marketingowych), którą można później wycofać w dowolnym momencie w menu Ustawienia, jak określono w punkcie „Decyzje Użytkownika” niniejszych Zasad prywatności, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które odbywało się przed wycofaniem zgody.


Przekazanie informacji osobistych przez Użytkownika na potrzeby przetwarzania, które opisano powyżej, jest wymagane do świadczenia Usługi IBA. Użytkownikom nieprzekazującym informacji osobistych Samsung nie będzie w stanie zapewnić wszystkich funkcji Usługi IBA.


DECYZJE UŻYTKOWNIKA
Identyfikator PSID można zresetować w menu Ustawień w dowolnym momencie; po takim zresetowaniu zarówno historia obejrzanych programów, jak i informacje dotyczące korzystania z telewizora Smart TV przestaną być powiązane z poprzednim identyfikatorem PSID. Po zresetowaniu identyfikatora PSID jakość Usług IBA może nie być najwyższa.


Ponadto Usługę IBA można w dowolnym momencie wyłączyć w menu Ustawienia na telewizorze Samsung Smart TV.


Ustawienia prywatności Użytkownika dotyczące Usługi IBA nie będą mieć wpływu na otrzymywanie innych typów reklam i przekazów marketingowych, które nie są oparte na historii obejrzanych programów lub na informacjach dotyczących korzystania z telewizora Samsung Smart TV. Innego rodzaju reklamy i przekazy marketingowe będą oparte na innych danych, np. uogólnionej lokalizacji i innych szacowanych lub domniemanych informacjach. Mogą one być mniej dopasowane, ponieważ nie są oparte na zainteresowaniach Użytkownika.


ZAMIANY ZASAD PRYWATNOŚCI
Niniejsze Zasady prywatności mogą być okresowo aktualizowane, aby odzwierciedlić zmiany w praktykach firmy Samsung w zakresie informacji osobistych w odniesieniu do Usługi IBA lub zmiany w przepisach obowiązującego prawa. W celu powiadomienia Użytkownika o istotnych zmianach w Zasadach prywatności Samsung będzie zamieszczać odpowiedni komunikat w swojej witrynie lub przesyłać go na urządzenie Użytkownika; w górnej części komunikatu będzie zawarta informacja o dniu ostatniej aktualizacji.