Różnorodność i włączenie

Różnorodność i włączenie

Wspieramy
zróżnicowaną
kulturę narzecz
lepszej przyszłości

Wspieramy zróżnicowaną
kulturę narzecz lepszej
przyszłości

Dwóch mężczyzn i dwie kobiety z różnych środowisk etnicznych wyciągają ręce przez stół w geście przybicia piątki i uśmiechają się. Dwóch mężczyzn i dwie kobiety z różnych środowisk etnicznych wyciągają ręce przez stół w geście przybicia piątki i uśmiechają się.

Bądź sobą — tworzymy lepsze jutro

Firma Samsung wychodzi z założenia, że innowacyjność i wzrost są wynikiem kultury inkluzywnej i zróżnicowanego personelu.
Pragniemy stworzyć globalny zespół, w którym każdy ma swoje miejsce i równe szanse poprzez inspirowanie naszych pracowników do bycia prawdziwymi sobą.
Wspólnie budujemy lepsze jutro dla naszych klientów, partnerów i społeczności.

Ludzie w Samsung

Pracownicy firmy Samsung mają różny bagaż doświadczeń i perspektyw, który umożliwia nam budowanie lepszego jutra.

Sieci pracownicze (ERG)

Wierzymy, że promowanie różnorodności jest niezbędne dla dalszego rozwoju innowacyjności. W chwili obecnej w firmie tworzone są różne grupy networkingowe, których członkowie mogą kontaktować się ze sobą, aby wspierać się w rozwoju kariery zawodowej i tworzyć inkluzywną kulturę.

*W firmie Samsung istnieją różne sieci pracownicze, takie jak równość płci, LGBTQ+, rasy, pracujący rodzice, weterani itp. w rozmaitych regionach.

Po lewej stronie kolaż zdjęć pracownic Samsunga podnoszących jedną rękę w geście solidarności. Po prawej stronie zdjęcie grupowe grupy Women in Technology at Samsung (WITS). Poniżej zdjęć widnieją logotypy różnych organizacji, w tym Next Generation Leaders (Liderzy nowej generacji), Military Appreciation Group (Grupa miłośników wojska), Equality Alliance (Sojusz na rzecz równości), Galaxy of Black Professionals (Plejada czarnoskórych profesjonalistów), Women in Samsung Electronics (Kobiety w Samsung Electronics), Veterans Community (Społeczność weteranów), Working Parents (Pracujący rodzice), Women Plus (Kobiety plus), Women in Technology at Samsung (Kobiety technologii w Samsung) oraz Samsung Leaders of Tomorrow (Liderzy jutra Samsung). Po lewej stronie kolaż zdjęć pracownic Samsunga podnoszących jedną rękę w geście solidarności. Po prawej stronie zdjęcie grupowe grupy Women in Technology at Samsung (WITS). Poniżej zdjęć widnieją logotypy różnych organizacji, w tym Next Generation Leaders (Liderzy nowej generacji), Military Appreciation Group (Grupa miłośników wojska), Equality Alliance (Sojusz na rzecz równości), Galaxy of Black Professionals (Plejada czarnoskórych profesjonalistów), Women in Samsung Electronics (Kobiety w Samsung Electronics), Veterans Community (Społeczność weteranów), Working Parents (Pracujący rodzice), Women Plus (Kobiety plus), Women in Technology at Samsung (Kobiety technologii w Samsung) oraz Samsung Leaders of Tomorrow (Liderzy jutra Samsung).

Inne inicjatywy

Prowadzimy rozmaite programy różnorodności i integracji, aby wspierać integracyjną kulturę w miejscu pracy.

Nauka i rozwój

Upoważniamy naszych pracowników do napędzania zmian zarówno w firmie Samsung, jak i w naszej społeczności.

W firmie Samsung zapewniamy naszym ludziom możliwości wzrostu i rozwoju, aby mogli zostać najlepszymi i najbardziej globalnymi liderami. Obejmuje to budowanie świadomości w celu poszerzenia punktów widzenia, zmianę sposobu myślenia, by zwiększyć obiektywność oraz praktykowanie integracji, by wspierać innowacje.

 • Nowe priorytety

  Dostrzeganie wartości
  różnorodności
  w zespole

 • Budowanie świadomości

  Świadomość znaczenia
  kwestii różnorodności
  i włączenia z
  perspektywy biznesowej

 • Inkluzywna kultura w praktyce

  Rozwijanie różnorodnych
  i inkluzywnych relacji
  w celu wprowadzania
  zmian

Szczebel liderówl Szczebel osobisty Szczebel zespołu
Przewodnik dla liderów
zespołów jak
pielęgnować kulturę
integracji poprzez
różnorodność
Dowiadywanie się nowych
rzeczy o sobie
i innych
Rozwijaj więzi
różnorodności
i integracji

Kobiety w firmie Samsung

Dokładamy wszelkich starań, aby rozwijać kolejne pokolenie kobiet liderów, wspierając osoby, które wyróżniają się w swoich dziedzinach.

Łącznie kobiet

2010

2015

2020

Łącznie (%)※ z wyłączeniem operatorów

20.3

25.0

28.6

Obecność w działach

Tech
(%)

14.2

16.6

18.0

Sprzedaż i marketing
(%)

27.5

28.9

31.5

Stanowiska kierownicze

Dyrektor wykonawczy
(%)

1.4

4.5

6.6

Kierownik
(%)

8.3

12.4

15.3

Obecność w działach

Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020. Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020.

Tech(%)

Sprzedaż i marketing(%)

Stanowiska kierownicze

Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020. Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020.

Dyrektor wykonawczy(%)

Kierownik(%)

Uznanie na zewnątrz i nagrody

Nasze wysiłki na rzecz różnorodności już się rozpoczęły.