Różnorodność i włączenie

Różnorodność i włączenie

Wspieramy
zróżnicowaną
kulturę narzecz
lepszej przyszłości

Wspieramy zróżnicowaną
kulturę narzecz lepszej
przyszłości

Bądź sobą — tworzymy lepsze jutro

Firma Samsung wychodzi z założenia, że innowacyjność i wzrost są wynikiem kultury inkluzywnej i zróżnicowanego personelu.
Pragniemy stworzyć globalny zespół, w którym każdy ma swoje miejsce i równe szanse poprzez inspirowanie naszych pracowników do bycia prawdziwymi sobą.
Wspólnie budujemy lepsze jutro dla naszych klientów, partnerów i społeczności.

Ludzie w Samsung

Nasi pracownicy, wnosząc do firmy Samsung różne perspektywy i doświadczenia,
pozwalają nam tworzyć lepsze jutro.

Leslie Baker

B2B Sales Management / USA

Od momentu dołączenia do rodziny firmy Samsung dokładamy starań, aby wspierać i promować różnorodność i inkluzywność. Niesamowite jest móc codziennie pracować dla firmy, która zachęca nas do bycia sobą i odczuwania z tego powodu nieskrywanej dumy.

Seth Nicaulas Brown

Business Strategy / USA

Każdego dnia wstajemy z myślą o budowaniu bardziej inkluzywnej i zróżnicowanej kadry pracowniczej na wszystkich poziomach, która odzwierciedla otaczający nas świat oraz klientów, którym służymy. Ta różnorodność myśli, umiejętności i doświadczeń zwiększa możliwości i zasięg naszych zespołów, wspierając równość i równouprawnienie.

Sajid Sadi

System Structure Design / USA

Bardzo trudno jest zrozumieć potrzebę, której się samemu nie odczuwa. Do takiego poczucia niezbędna jest różnorodność każdego rodzaju. Możemy wnieść swój pełny wkład dopiero wtedy, gdy będziemy jednością w duchu i przynależności.

Charlotte Grant

Internal Communication / UK

Jesteśmy firmą globalną, co wiąże się z różnorodnością, różnymi wyznaniami oraz tożsamościami rasowymi i etnicznymi. Waszym obowiązkiem jest zrozumieć swoje uprzedzenia i przyjąć je do wiadomości. Naszym obowiązkiem z kolei jest stawianie naszych ludzi oraz klientów na pierwszym miejscu, co wymaga odzwierciedlenia naszych wewnętrznych i zewnętrznych społeczności.

Laixin Zhang

Corporate Social Responsibility / China

Wraz z rozwojem cyfryzacji, inteligentnych technologii i automatyzacji w China coraz więcej kobiet decyduje się na podążanie za rozwojem społecznym i gospodarczym, aby realizować marzenia, stając się pewnymi siebie, dążącymi do samorozwoju odpowiedzialnymi i pomysłowymi talentami w dziedzinie nauki i technologii. Zapewnimy kobietom możliwości szkolenia i oczekujemy, że w przyszłości więcej z nich znajdzie dla siebie miejsce w świecie nauki i technologii.

Trang Thi Hoang

Counselling / Vietnam

Samsung to więcej niż tylko miejsce pracy, gdyż tutaj mogę czynić dobro dla świata. Niosę przesłanie dzielenia się i szczęścia poprzez doradztwo psychologiczne dla pracowników firmy Samsung, aby pomóc im odkryć swoje wartości i zbudować zdrowe życie duchowe. Jest to również wartość wspólnego dobrobytu firmy Samsung, na rzecz którego pracuję. Jest to zawsze dla mnie powód do dumy i szacunku.

Kanokchon Taemchim

Manufacturing Line Management / Thailand

Jestem w tej firmie od ponad 14 lat. Pomimo bycia osobą LGBTQ nigdy nie zdarzyło się, by inni traktowali mnie inaczej. Zamiast tego dano mi szansę rozwoju. Mój zespół wspiera różnorodność i zachęca mnie do dążenia do sukcesu, kładąc nacisk nie na moją płeć, lecz zdolności. Lubię swoją pracę i będę pracować dla firmy Samsung tak długo, jak to tylko możliwe.

Kunj Sood

HR Business Partner / India

Jako osoba niepełnosprawna oraz członek rady ds. różnorodności i inkluzywności D&I council wierzę, że naszym obowiązkiem jest dążenie do tych zmian kulturowych oraz wspieranie inkluzywności w ramach organizacji. Rozwój rady D&I jest doskonałym krokiem SIEL ku realizacji większego celu. Nie mam żadnych wątpliwości, że pomoże nam to w pozyskaniu najbardziej utalentowanych osób ze zróżnicowanych grup dla firmy Samsung.

Sarah Alnahdi

Retail Operation / Saudi Arabia

Jako kobieta z Saudi pracująca w Samsung Electronics jestem zaszczycona, mogąc być częścią środowiska, w którym wszyscy są traktowani w równy sposób. Wszyscy w jednym duchu dążymy do realizacji celów firmy i zapewnienia lepszej atmosfery pracy. Czuję się częścią rodziny, która w każdej chwili może na mnie liczyć – i ja na nią.

Rim Chehabi

Corporate Social Responsibility / UAE

Organizacje istniejące od wielu lat doskonale radzą sobie z tworzeniem i wdrażaniem skutecznych praktyk w dziedzinie różnorodności i inkluzywności, ponieważ dzięki nim zyskują możliwość spojrzenia z innej perspektywy podczas realizacji wspólnej wizji.

Hlubi Shivanda

Business Process Management / South Africa

Różnorodność i inkluzywność sprawiają, że nasza organizacja zyskuje szeroki zakres doświadczeń i wiedzy. Korzyści biznesowe wynikające z udzielenia głosu każdemu, bez względu na płeć, rasę, kolor skóry czy wyznanie, uwidaczniają się w sposobach, dzięki którym byliśmy w stanie utrzymać swoją pozycję oraz reagować na potrzeby poszczególnych rynków, które obsługujemy.

Constanza Sepulveda

CS Planning / Colombia

Odkąd dano mi możliwość pokierowania swoim zespołem, rozumiem w pełni, jak tworzyć zróżnicowane zespoły, które pozytywnie wpływają na naszą innowacyjność, podejmowane decyzje oraz wyniki. D&I to więcej niż trend sprawiedliwości społecznej. To strategia biznesowa dążąca do poprawy wydajności i jakości oraz sukcesu.

Sieci pracownicze (ERG)

Wierzymy, że kultura, która szanuje różnorodność, sprawiedliwość i inkluzywność jest niezbędnym elementem ciągłej innowacji.
Nasze grupy zasobów personalnych (ERG) łączą ludzi w celu wymiany pomysłów i opinii. W rezultacie
możemy uczyć się i doceniać wzajemne różnice i przekształcać je w cenne zasoby.

*W firmie Samsung istnieją ERG dotyczące płci, osób LGBTQ+, rasy, pracujących rodziców oraz weteranów w różnych regionach, takich jak US, Europe, Latin America oraz Southwest Asia.

Initiative Highlights

Nieustannie dążymy do stworzenia inkluzywnej kultury organizacyjnej
poprzez różne inicjatywy D&I w poszczególnych regionach.

Nauka i rozwój

Upoważniamy naszych pracowników do napędzania zmian zarówno w firmie Samsung, jak i w naszej społeczności.

W firmie Samsung zapewniamy naszym ludziom możliwości wzrostu i rozwoju, aby mogli zostać najlepszymi i najbardziej globalnymi liderami. Obejmuje to budowanie świadomości w celu poszerzenia punktów widzenia, zmianę sposobu myślenia, by zwiększyć obiektywność oraz praktykowanie integracji, by wspierać innowacje.

Nowe priorytety

Dostrzeganie wartości
różnorodności
w zespole

Budowanie świadomości

Świadomość znaczenia
kwestii różnorodności
i włączenia z
perspektywy biznesowej

Inkluzywna kultura w praktyce

Rozwijanie różnorodnych
i inkluzywnych relacji
w celu wprowadzania
zmian

Szczebel liderów

Przewodnik dla liderów zespołów
jak pielęgnować kulturę
integracji poprzez różnorodność

Szczebel osobisty

Dowiadywanie się nowych rzeczy o
sobie i innych

Szczebel zespołu

Rozwijaj więzi różnorodności
i integracji

Kobiety w firmie Samsung

Angażujemy się w pielęgnowanie kolejnego pokolenia kobiet liderów,
wspierając utalentowane kobiety, które wybijają się w swoich dziedzinach.

Status of women's leadership by position and job function of SEC
Kobiety w firmie Samsung (globalnie) 2011 2016 2021
Obecność w działach Technologia (%) 15.0 16.6 18.8
Sprzedaż i marketing (%) 28.0 29.0 32.3
Stanowiska kierownicze Kierownicy wyższego szczebla (%) 1.5 6.2 6.5
Kierownicy (%) 9.0 12.7 16.1

Kobiety w firmie Samsung
(według obecności w działach)

Kobiety w firmie Samsung (według obecności w działach) Technologia (%) 2011 r. 15% / 2016 r. 16,6% / 2021 r. 18,8%, Sprzedaż i marketing (%) 2011 r. 28% / 2016 r. 29% / 2021 r. 32,3%. Pozycja kobiet zatrudnionych na stanowiskach w działach technologii, sprzedaży i marketingu wyraźnie wzrosła od 2011 do 2021 roku. Kobiety w firmie Samsung (według obecności w działach) Technologia (%) 2011 r. 15% / 2016 r. 16,6% / 2021 r. 18,8%, Sprzedaż i marketing (%) 2011 r. 28% / 2016 r. 29% / 2021 r. 32,3%. Pozycja kobiet zatrudnionych na stanowiskach w działach technologii, sprzedaży i marketingu wyraźnie wzrosła od 2011 do 2021 roku.

Kobiety w firmie Samsung
(według stanowisk kierowniczych)

Kobiety w firmie Samsung (według stanowisk kierowniczych) Kierownicy wyższego szczebla (%) 2011 r. 1,5% / 2016 r. 6,2% / 2021 r. 6,5%, Kierownicy (%) 2011 r. 9% / 2016 r. 12,7% / 2021 r. 16,1%. Pozycja kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i wyższych stanowiskach kierowniczych wyraźnie wzrosła od 2011 do 2021 roku. Kobiety w firmie Samsung (według stanowisk kierowniczych) Kierownicy wyższego szczebla (%) 2011 r. 1,5% / 2016 r. 6,2% / 2021 r. 6,5%, Kierownicy (%) 2011 r. 9% / 2016 r. 12,7% / 2021 r. 16,1%. Pozycja kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i wyższych stanowiskach kierowniczych wyraźnie wzrosła od 2011 do 2021 roku.

Wyróżnienia i nagrody

Od momentu rozpoczęcia naszej podróży w kwestii komunikacji i zaangażowania na rzecz różnorodności i inkluzywności
nasze wysiłki zostały docenione przez grupy interesu, władze publiczne oraz organizacje pozarządowe.
W szczególności znaleźliśmy się na szczycie listy najlepszych pracodawców świata według magazynu Forbes oraz
jednym z America pracodawców dla weteranów (America) przez dwa kolejne lata (2020-21).