Podwyższanie poziomu uprawnień w Intel Manageability SKU

● Podsumowanie problemu

- W oprogramowaniu sprzętowym w wersji 6.x, 7.x, 8.x 9.x, 10.x, 11.0, 11.5 i 11.6 obejmującym technologie Intel® Active Management Technology (AMT), Intel® Standard Manageability (ISM) oraz Intel® Small Business Technology istnieje luka umożliwiająca podwyższenie poziomu uprawnień, którą osoba nieposiadająca odpowiednich uprawnień może wykorzystać do przejęcia kontroli nad funkcjami zarządzania zapewnianymi przez te produkty. Luka ta nie występuje w komputerach PC z procesorem Intel i wgranym oprogramowaniem konsumenckim, na serwerach Intel korzystających z narzędzia Intel® Server Platform Services (Intel® SPS) ani na stacjach roboczych z procesorem Intel® Xeon® E3 lub Intel® Xeon® E5 z zainstalowanym oprogramowaniem sprzętowym Intel® SPS
- https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00075&languageid=en-fr

● Wskazówki dotyczące ograniczenia ryzyka

- Niektóre systemy Samsung obsługują technologie Intel® AMT i Intel® SBT
- W związku z tym prosimy o sprawdzenie, czy ten problem dotyczy posiadanego systemu

● Lista modeli docelowych

NP200B4C-A01MX

NP400B4C-EG1CN

NP400B5C-S05CN

NP600B4B-S02CN

NP600B5B-S01TR

NP200B4C-BB1BR

NP400B4C-S01CH

NP600B4B-A01CL

NP600B4B-S02MX

NP600B5B-S01UK

NP200B4C-EG1CN

NP400B4C-S01CN

NP600B4B-A01UK

NP600B4C-A01FR

NP600B5B-S01US

NP200B4C-S01CN

NP400B5C-A01FR

NP600B4B-A01US

NP600B4C-A01MX

NP600B5B-S02CN

NP200B5C-A01AE

NP400B5C-A01IT

NP600B4B-A02CH

NP600B4C-A01RU

NP600B5B-S02ES

NP200B5C-A01IN

NP400B5C-A01PL

NP600B4B-AA1IL

NP600B4C-A01US

NP600B5B-S02FR

NP200B5C-A02AE

NP400B5C-A01UK

NP600B4B-AD1BR

NP600B4C-AA1IL

NP600B5B-S02UK

NP200B5C-S01AE

NP400B5C-A01ZA

NP600B4B-AZ1BE

NP600B4C-BB1BR

NP600B5B-S03FR

NP400B4C-A01CO

NP400B5C-A02FR

NP600B4B-AZ1DE

NP600B4C-EG1CN

NP600B5B-S03UK

NP400B4C-A01DE

NP400B5C-A02IT

NP600B4B-AZ1ES

NP600B4C-S01CN

NP600B5C-H01DE

NP400B4C-A01ES

NP400B5C-A02SE

NP600B4B-AZ1FR

NP600B5B-A01UK

NP600B5C-S01BE

NP400B4C-A01FR

NP400B5C-A02UK

NP600B4B-AZ1RO

NP600B5B-AZ1DE

NP600B5C-S01CH

NP400B4C-A01IL

NP400B5C-A02ZA

NP600B4B-AZ1UK

NP600B5B-AZ1GR

NP600B5C-S01CN

NP400B4C-A01IT

NP400B5C-A03DE

NP600B4B-AZ1ZA

NP600B5B-AZ1ID

NP600B5C-S01SE

NP400B4C-A01MX

NP400B5C-A04DE

NP600B4B-AZ2DE

NP600B5B-AZ1PT

NP600B5C-S01UK

NP400B4C-A01PL

NP400B5C-FDCRU

NP600B4B-H01FR

NP600B5B-AZ1TR

NP600B5C-S02BE

NP400B4C-A01RU

NP400B5C-H01DE

NP600B4B-H01IT

NP600B5B-AZ3DE

NP600B5C-S02DE

NP400B4C-A01SE

NP400B5C-H02DE

NP600B4B-HC1DE

NP600B5B-HC1DE

NP600B5C-S02SE

NP400B4C-A01UK

NP400B5C-S01IT

NP600B4B-HC2DE

NP600B5B-HC2DE

NP600B5C-S03DE

NP400B4C-A02CN

NP400B5C-S01ZA

NP600B4B-S01CN

NP600B5B-HC3DE

NP400B4C-A02CO

NP400B5C-S02CH

NP600B4B-S01DE

NP600B5B-S01CN

NP400B4C-A02ES

NP400B5C-S03CN

NP600B4B-S01MX

NP600B5B-S01DE

NP400B4C-A02IT

NP400B5C-S04CN

NP600B4B-S01TR

NP600B5B-S01NL

- Narzędzia do wykrywania : https://downloadcenter.intel.com/download/26755
- Jeżeli posiadany system jest podatny na zagrożenie, należy zaktualizować oprogramowania sprzętowego ME za pomocą narzędzia do aktualizacji.

● Jak zaktualizować ME w systemach Samsung vPro i SMB

- Krok 1) Wstrzymaj obsługę administracyjną, jeżeli użytkownik lub kierownik ds. IT zapewnił obsługę administracyjną posiadanemu komputerowi PC.
  Ten krok można pominąć i przejść do następnego w przypadku, gdy posiadany komputer nie ma zapewnionej obsługi administracyjnej

- Krok 2) Pobierz i zainstaluj narzędzie do wykrywania.
  Adres internetowy narzędzia do wykrywania : https://downloadcenter.intel.com/download/26755

- Krok 3) Uruchom plik Intel-SA-00075-GUI.exe
  Plik Intel-SA-00075-GUI.exe wymaga programu .NET Framework.
  Jeżeli NIE masz tego programu zainstalowanego w swoim systemie, zainstaluj go i ponownie uruchom narzędzie do wykrywania.

- Krok 4) Sprawdź ocenę ryzyka.
  Jeżeli zobaczysz „Nie narażony”, jak poniżej, system jest bezpieczny.
  Nie musisz aktualizować oprogramowania sprzętowego ME. Przejdź do kroku 11.
  
  Jeżeli zobaczysz „Narażony”, jak poniżej, system NIE jest bezpieczny
  Musisz aktualizować oprogramowania sprzętowego ME. Przejdź do kroku 5
  

- Krok 5) Zatrzymaj usługę LMS (Local Management Service)
  Jak zatrzymać usługę LMS
  1. Uruchom polecenie „cmd”, aby otworzyć okno DOS.
  2. Wpisz „sc config LMS start= disabled”, a następnie kliknij klawisz Enter.
  
  3. Uruchom ponownie system.

- Krok 6) Pobierz pakiet aktualizacji Samsung ME, korzystając z poniższego adresu internetowego.
  http://orcaservice.samsungmobile.com/filedownloader.aspx?Type=PATCH&filename=BASW-A1297A01.ZIP

- Krok 7) Rozpakuj pobrany pakiet aktualizacji ME (BASW-A1297A01.ZIP) i uruchom plik MeFirmwareUpdateHelper.exe
  Zobaczysz bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego Intel ME oraz nową wersję.
  Wybierz przycisk OK, aby rozpocząć proces aktualizacji
  
  Nie rób niczego w komputerze, gdy trwa aktualizacja.
  

- Krok 8) Po zakończeniu aktualizacji zostanie wyświetlony następujący komunikat
  Wybierz przycisk OK, aby wyłączyć system. Następnie włącz system
  

- Krok 9) Uruchom usługę LMS
  Jak uruchomić usługę LMS
  1. Uruchom polecenie „cmd”, aby otworzyć okno DOS
  2. Wpisz „sc config LMS start= auto”, a następnie kliknij klawisz Enter
  
  3. Uruchom ponownie system

- Krok 10) Zainicjuj obsługę administracyjną, jeżeli chcesz korzystać z funkcji vPro.
  Poproś kierownika ds. IT, aby zainicjował obsługę administracyjną

- Krok 11) Koniec


- Często zadawane pytania
  #1. Sprawdź, czy narzędzia do wykrywania firmy Intel działa poprawnie.
  Jeżeli program .NET Framework nie jest zainstalowany w systemie, narzędzie nie będzie działać.
  

  #2. Jeżeli aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie dotyczy tego systemu lub aktualizacje została już zainstalowana, zostanie wyświetlany następujący komunikat.
  Komunikat jest również wyświetlany w przypadku, gdy narzędzie do wykrywania firmy Intel nie może uzyskać statusu oprogramowania sprzętowego ME
  Za pomocą narzędzia do wykrywania firmy Intel sprawdź, czy bieżący status to „Narażony” czy „NIE narażony”.
  

  #3) W przypadku systemu z włączoną obsługą technologii AMT(vPro) najpierw wstrzymaj obsługę administracyjną.
  W przypadku systemu z włączoną obsługą administracyjną zobaczysz ten komunikat programu MeFirmwareUpdateHelper.exe