Pobierz na telefon komórkowy
Pobierz na komputer z systemem Windows

Funkcje aplikacji Samsung Smart View

Zdalne sterowanie
telewizorem

Dzięki aplikacji Smart View możesz sterować telewizorem
Samsung Smart bez pilota.

Odtwarzaj treści ze smartfona

Połącz swój smartfon z telewizorem i wybierz filmy, obrazy lub muzykę. Wybrane treści zostaną natychmiast odtworzone na telewizorze.

Odtwarzaj treść z komputera

Dodaj pliki lub cały folder z komputera do aplikacji Smart View, aby odtworzyć je wszystkie po kolei.

※ Jeśli wraz z filmem dodasz plik z napisami, możesz jednocześnie korzystać z funkcji wyświetlania napisów.

Oglądaj treść ze swojego telewizora Samsung Smart TV

Możesz delektować się treścią ze wszystkich urządzeń źródłowych podłączonych do telewizora.

W telewizorach Samsung Smart TV z lat 2013 i 2014 r. zawartość z podłączonych urządzeń jest dostępna w „panelu multimedialnym”, a w telewizorach Samsung Smart TV z 2015 roku — w panelu „Moja treść”.
※ W niektórych regionach aplikacja może być niedostępna.
※ Wymagane konto Netflix z możliwością strumieniowego przesyłania danych

Korzystanie z aplikacji Samsung Smart View

     Podłącz telefon lub komputer i
     telewizor do tej samej sieci.

     Pobierz aplikację SSamsung
      Smart View
ze sklepu Google Play
     lub Samsung Galaxy Apps.

     Uruchom aplikację i wykonaj
     przedstawione czynności
, aby
     skonfigurować funkcję Smart View.

※ W telewizorach Samsung Smart TV z lat 2011~2013 konieczne jest wybranie opcji „Zezwalaj” w wyskakującym okienku zawierającym listę urządzeń, z którymi można się połączyć.
W telewizorach Samsung Smart TV z lat 2014~2015 wymagane jest podanie 4-cyfrowego numeru wyświetlonego na ekranie.

Obsługiwane urządzenia

Copyright© 1995-2018 SAMSUNG Wszelkie prawa zastrzeżone.