ผลลัพธ์ของคุณ (48)

คลาส

 • GT-I8190RWNTHL|GT-I9003MKDTHL|GT-I9100LKATHL|GT-I9100LKGTHL|GT-I9300MBDTHL|GT-I9500ZWATHL|GT-S7562UWATHL|GT-S7582UWATHL|SM-C1010ZKATHL|SM-G900FZBATHL|SM-G920FZKACAM|SM-G925FZDACAM
 • GT-N7000ZBATHL|GT-N7100RWDTHL|SM-N7502ZGATHL|SM-N9000ZWETHL|SM-N9005ZKETHL|SM-N910CZWETHL|SM-N915FZKETHL
 • SM-A500FZWATHL|SM-A700FZWDTHL
 • SM-E500HZWDTHL|SM-E700FZWATHL
 • SM-J100HZWDTHL
 • GT-I8262MBATHL|GT-I8552RWATHL|GT-I9082MBATHL|GT-I9100RWATHL|GT-I9100RWTTHL|GT-I9152ZWATHL|GT-I9200ZKETHL|GT-I9250TSATHL|GT-S5300ZYBTHL|GT-S6102SKATHL|GT-S6310ZWBTHW|GT-S6810PWNTHL|GT-S7270MBATHL|GT-S7500CWATHL|SM-C1110ZBATHL|SM-G130HZWDTHL|SM-G313HRWBTHL|SM-G313HZKATHL|SM-G355HZWDTHL|SM-G360HZWDTHL|SM-G530FZWATHL|SM-G7102ZWATHL|SM-G750FNKATHL|SM-G850FZWETHL

ขนาดจอแสดงผล

 • GT-S5300ZYBTHL
  GT-S5300ZYBTHL
 • GT-S6102SKATHL|GT-S6310ZWBTHW|GT-S6810PWNTHL|SM-G130HZWDTHL
  GT-S6102SKATHL|GT-S6310ZWBTHW|GT-S6810PWNTHL|SM-G130HZWDTHL
 • GT-I8190RWNTHL|GT-I8262MBATHL|GT-I8552RWATHL|GT-I9003MKDTHL|GT-I9100LKATHL|GT-I9100LKGTHL|GT-I9100RWATHL|GT-I9100RWTTHL|GT-I9250TSATHL|GT-I9300MBDTHL|GT-S7270MBATHL|GT-S7500CWATHL|GT-S7562UWATHL|GT-S7582UWATHL|SM-C1010ZKATHL|SM-C1110ZBATHL|SM-G313HRWBTHL|SM-G313HZKATHL|SM-G355HZWDTHL|SM-G360HZWDTHL|SM-G850FZWETHL
  GT-I8190RWNTHL|GT-I8262MBATHL|GT-I8552RWATHL|GT-I9003MKDTHL|GT-I9100LKATHL|GT-I9100LKGTHL|GT-I9100RWATHL|GT-I9100RWTTHL|GT-I9250TSATHL|GT-I9300MBDTHL|GT-S7270MBATHL|GT-S7500CWATHL|GT-S7562UWATHL|GT-S7582UWATHL|SM-C1010ZKATHL|SM-C1110ZBATHL|SM-G313HRWBTHL|SM-G313HZKATHL|SM-G355HZWDTHL|SM-G360HZWDTHL|SM-G850FZWETHL
 • GT-I9082MBATHL|GT-I9152ZWATHL|GT-I9500ZWATHL|GT-N7000ZBATHL|GT-N7100RWDTHL|SM-A500FZWATHL|SM-A700FZWDTHL|SM-E500HZWDTHL|SM-E700FZWATHL|SM-G530FZWATHL|SM-G7102ZWATHL|SM-G900FZBATHL|SM-G920FZKACAM|SM-G925FZDACAM|SM-N7502ZGATHL|SM-N9000ZWETHL|SM-N9005ZKETHL|SM-N910CZWETHL|SM-N915FZKETHL
  GT-I9082MBATHL|GT-I9152ZWATHL|GT-I9500ZWATHL|GT-N7000ZBATHL|GT-N7100RWDTHL|SM-A500FZWATHL|SM-A700FZWDTHL|SM-E500HZWDTHL|SM-E700FZWATHL|SM-G530FZWATHL|SM-G7102ZWATHL|SM-G900FZBATHL|SM-G920FZKACAM|SM-G925FZDACAM|SM-N7502ZGATHL|SM-N9000ZWETHL|SM-N9005ZKETHL|SM-N910CZWETHL|SM-N915FZKETHL
 • GT-I9200ZKETHL|SM-G750FNKATHL
  GT-I9200ZKETHL|SM-G750FNKATHL

เทคโนโลยีแสดงผล

 • GT-I8262MBATHL|GT-I8552RWATHL|GT-I9082MBATHL|GT-I9152ZWATHL|GT-I9250TSATHL|GT-S5300ZYBTHL|GT-S6102SKATHL|GT-S6310ZWBTHW|GT-S6810PWNTHL|GT-S7270MBATHL|GT-S7562UWATHL|GT-S7582UWATHL|SM-G130HZWDTHL|SM-G313HRWBTHL|SM-G313HZKATHL|SM-G355HZWDTHL|SM-G360HZWDTHL|SM-G530FZWATHL|SM-G7102ZWATHL|SM-G750FNKATHL
  GT-I8262MBATHL|GT-I8552RWATHL|GT-I9082MBATHL|GT-I9152ZWATHL|GT-I9250TSATHL|GT-S5300ZYBTHL|GT-S6102SKATHL|GT-S6310ZWBTHW|GT-S6810PWNTHL|GT-S7270MBATHL|GT-S7562UWATHL|GT-S7582UWATHL|SM-G130HZWDTHL|SM-G313HRWBTHL|SM-G313HZKATHL|SM-G355HZWDTHL|SM-G360HZWDTHL|SM-G530FZWATHL|SM-G7102ZWATHL|SM-G750FNKATHL
 • GT-I8190RWNTHL|GT-I9300MBDTHL|GT-I9500ZWATHL|GT-N7000ZBATHL|GT-N7100RWDTHL|GT-S7500CWATHL|SM-A500FZWATHL|SM-A700FZWDTHL|SM-C1010ZKATHL|SM-C1110ZBATHL|SM-E500HZWDTHL|SM-E700FZWATHL|SM-G850FZWETHL|SM-G900FZBATHL|SM-G925FZDACAM|SM-N7502ZGATHL|SM-N910CZWETHL|SM-N915FZKETHL
  GT-I8190RWNTHL|GT-I9300MBDTHL|GT-I9500ZWATHL|GT-N7000ZBATHL|GT-N7100RWDTHL|GT-S7500CWATHL|SM-A500FZWATHL|SM-A700FZWDTHL|SM-C1010ZKATHL|SM-C1110ZBATHL|SM-E500HZWDTHL|SM-E700FZWATHL|SM-G850FZWETHL|SM-G900FZBATHL|SM-G925FZDACAM|SM-N7502ZGATHL|SM-N910CZWETHL|SM-N915FZKETHL
 • SM-G920FZKACAM|SM-N9000ZWETHL|SM-N9005ZKETHL
  SM-G920FZKACAM|SM-N9000ZWETHL|SM-N9005ZKETHL
 • GT-I9100LKATHL|GT-I9100LKGTHL|GT-I9100RWATHL|GT-I9100RWTTHL
  GT-I9100LKATHL|GT-I9100LKGTHL|GT-I9100RWATHL|GT-I9100RWTTHL
 • SM-G925FZDACAM
  SM-G925FZDACAM
 • GT-I9003MKDTHL|GT-I9200ZKETHL
  GT-I9003MKDTHL|GT-I9200ZKETHL

กล้องหลัง

 • GT-I9300MBDTHL|GT-S5300ZYBTHL|GT-S6102SKATHL|GT-S6310ZWBTHW|SM-G130HZWDTHL|SM-G313HZKATHL
  GT-I9300MBDTHL|GT-S5300ZYBTHL|GT-S6102SKATHL|GT-S6310ZWBTHW|SM-G130HZWDTHL|SM-G313HZKATHL
 • GT-I8190RWNTHL|GT-I8262MBATHL|GT-I8552RWATHL|GT-I9003MKDTHL|GT-I9250TSATHL|GT-S6810PWNTHL|GT-S7270MBATHL|GT-S7562UWATHL|GT-S7582UWATHL|SM-G313HRWBTHL|SM-G355HZWDTHL|SM-G360HZWDTHL
  GT-I8190RWNTHL|GT-I8262MBATHL|GT-I8552RWATHL|GT-I9003MKDTHL|GT-I9250TSATHL|GT-S6810PWNTHL|GT-S7270MBATHL|GT-S7562UWATHL|GT-S7582UWATHL|SM-G313HRWBTHL|SM-G355HZWDTHL|SM-G360HZWDTHL
 • GT-I9082MBATHL|GT-I9100LKATHL|GT-I9100LKGTHL|GT-I9100RWATHL|GT-I9100RWTTHL|GT-I9152ZWATHL|GT-I9200ZKETHL|GT-N7000ZBATHL|GT-N7100RWDTHL|GT-S7500CWATHL|SM-E500HZWDTHL|SM-G530FZWATHL|SM-G7102ZWATHL|SM-G750FNKATHL|SM-N7502ZGATHL
  GT-I9082MBATHL|GT-I9100LKATHL|GT-I9100LKGTHL|GT-I9100RWATHL|GT-I9100RWTTHL|GT-I9152ZWATHL|GT-I9200ZKETHL|GT-N7000ZBATHL|GT-N7100RWDTHL|GT-S7500CWATHL|SM-E500HZWDTHL|SM-G530FZWATHL|SM-G7102ZWATHL|SM-G750FNKATHL|SM-N7502ZGATHL
 • SM-G850FZWETHL
  SM-G850FZWETHL
 • GT-I9500ZWATHL|SM-A500FZWATHL|SM-A700FZWDTHL|SM-C1010ZKATHL|SM-C1110ZBATHL|SM-E700FZWATHL|SM-G900FZBATHL|SM-G925FZDACAM|SM-N9000ZWETHL|SM-N9005ZKETHL|SM-N910CZWETHL|SM-N915FZKETHL
  GT-I9500ZWATHL|SM-A500FZWATHL|SM-A700FZWDTHL|SM-C1010ZKATHL|SM-C1110ZBATHL|SM-E700FZWATHL|SM-G900FZBATHL|SM-G925FZDACAM|SM-N9000ZWETHL|SM-N9005ZKETHL|SM-N910CZWETHL|SM-N915FZKETHL

ดูมากที่สุด

Galaxy E7

 • CPU: Quad-Core, 1.2GHz
 • จอแสดงผล: Super AMOLED, 720 x 1280 (HD)
 • ความละเอียด: CMOS 13.0 MP

Galaxy Note edge

 • CPU: Quad-Core, 2.7GHz
 • จอแสดงผล: Super AMOLED, 2560 x [1440+160] (Quad HD+)
 • ความละเอียด: CMOS 16.0 MP

Galaxy A7

 • CPU: Octa-Core, 1.5GHz, 1GHz
 • จอแสดงผล: Super AMOLED, 1920 x 1080 (FHD)
 • ความละเอียด: CMOS 13.0 MP

Galaxy S6 edge

 • ความละเอียด: 16.0 MP
 • หน่วยความจำ: 32 GB

Galaxy S (12)

Galaxy S6 edge

 • ความละเอียด: 16.0 MP
 • หน่วยความจำ: 32 GB

Galaxy S5

 • CPU: Quad-Core, 2.5 GHz
 • จอแสดงผล: Super AMOLED, 1920 x 1080 (FHD)
 • ความละเอียด: CMOS, 16 MP

Galaxy S4 Zoom

 • CPU: Dual, 1.5GHz
 • จอแสดงผล: sAMOLED, 540*960 (qHD)
 • ความละเอียด: CMOS, 16MP

Galaxy S Duos 2

 • จอแสดงผล: TFT, 480 x 800 (WVGA)
 • ความละเอียด: CMOS, 5.0 MP

Galaxy S Duos

 • CPU: Single, 1GHz
 • จอแสดงผล: TFT, 480 x 800 (WVGA)
 • ความละเอียด: CMOS, 5MP

Galaxy S4

 • CPU: Octa, 1.6GHz Quad + 1.2GHz Quad
 • จอแสดงผล: FHD sAMOED, 1920 x 1080
 • ความละเอียด: CMOS, 13MP

Galaxy S3

 • CPU: Quad Core Application Processor, 1.4GHz
 • จอแสดงผล: HD sAMOLED, 720*1280 (HD)
 • ความละเอียด: CMOS , 1.9MP
ดูเพิ่มเติม : Galaxy S (4) Expand

Galaxy Note (7)

Galaxy Note 4

 • CPU: Octa-Core, 1.9GHz, 1.3GHz
 • จอแสดงผล: Super AMOLED, 2560 x 1440 (Quad HD)
 • ความละเอียด: CMOS 16.0 MP

Galaxy Note 3

 • CPU: Quad, 2.3GHz Quad
 • จอแสดงผล: FHD sAMOLED, 1920 x 1080
 • ความละเอียด: CMOS, 13MP

Galaxy Note edge

 • CPU: Quad-Core, 2.7GHz
 • จอแสดงผล: Super AMOLED, 2560 x [1440+160] (Quad HD+)
 • ความละเอียด: CMOS 16.0 MP

Galaxy Note 3

 • CPU: OCTA, Big Core 1.9GHz Quad + Little core 1.3GHz Quad
 • จอแสดงผล: FHD sAMOLED, 1920 x 1080
 • ความละเอียด: CMOS, 13MP

Galaxy Note 3 Neo Duos

 • CPU: Quad-core, 1.6GHz
 • จอแสดงผล: Super AMOLED, 1280 x 720 (HD)
 • ความละเอียด: CMOS, 8MP

Galaxy Note 2

 • CPU: Quad, 1.6GHz
 • จอแสดงผล: sAMOLED, 1280*720
 • ความละเอียด: CMOS , 8.0 MP

Galaxy Note

 • CPU: ARM cortex A9, Dual 1.4GHz
 • จอแสดงผล: 5.29" WXGA HD sAMOLED, 800 x 1280
 • ความละเอียด: 8 MP

Galaxy A (2)

Galaxy A5

 • CPU: Quad-Core, 1.2 GHz
 • จอแสดงผล: Super AMOLED, 1280 x 720 (HD)
 • ความละเอียด: CMOS 13 MP

Galaxy A7

 • CPU: Octa-Core, 1.5GHz, 1GHz
 • จอแสดงผล: Super AMOLED, 1920 x 1080 (FHD)
 • ความละเอียด: CMOS 13.0 MP

Galaxy E (2)

Galaxy E7

 • CPU: Quad-Core, 1.2GHz
 • จอแสดงผล: Super AMOLED, 720 x 1280 (HD)
 • ความละเอียด: CMOS 13.0 MP

Galaxy E5

 • CPU: Quad-Core, 1.2GHz
 • จอแสดงผล: Super AMOLED, 1280 x 720 (HD)
 • ความละเอียด: CMOS 8.0 MP

Galaxy J (1)

Galaxy J1

 • จับกระชับมืออย่างสวยงาม
 • บันทึกช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดาย

Others (24)

Galaxy Alpha

 • CPU: Octa-Core, 1.3GHz, 1.8GHz
 • จอแสดงผล: Super AMOLED, 1280 x 720 (HD)
 • ความละเอียด: CMOS 12.0 MP

Galaxy Mega 6.3

 • GALAXY Mega รุ่นล่าสุดจาก Samsung นำเสนอพลังและความแรงสำหรับระบบโมบิลิตี้

Galaxy Mega 2

 • CPU: Quad-Core, 1.5GHz
 • จอแสดงผล: TFT, 720 x 1280 (HD)
 • ความละเอียด: CMOS 8.0 MP

Galaxy Grand 2

 • CPU: Quad Core, 1.2 GHz
 • จอแสดงผล: TFT, HD (1280 x 720)
 • ความละเอียด: 8.0MP

Galaxy GRAND Prime

 • CPU: Quad-Core, 1.2GHz
 • จอแสดงผล: TFT, 540 x 960 (qHD)
 • ความละเอียด: CMOS 8.0 MP

Galaxy Core Prime

 • CPU: Quad-Core, 1.2GHz
 • จอแสดงผล: TFT, 480 x 800 (WVGA)
 • ความละเอียด: CMOS 5.0 MP

Galaxy Core 2

 • CPU: Quad-Core, 1.2GHz
 • จอแสดงผล: TFT, 480 x 800 (WVGA)
 • ความละเอียด: CMOS 5.0 MP

Galaxy ACE 4

 • CPU: Dual-Core, 1GHz
 • จอแสดงผล: TFT, 480 x 800 (WVGA)
 • ความละเอียด: CMOS 5.0 MP
ดูเพิ่มเติม : Others (16) Expand

ข้อเสนอ