ซื้อ

เปลี่ยนเครื่องใหม่
ภายใน 6 เดือน

เปลี่ยนเครื่องใหม่ หากพบเครื่องมีปัญหาจาก
การผลิตหรืออาการเสียที่เกิดจากน้ำโดยการใช้
งานภายใต้มาตรฐาน IP68 ภายใน 6 เดือน
นับจากวันที่ซื้อ

เปลี่ยนเครื่องใหม่ หากพบเครื่องมีปัญหาจากการผลิตหรืออาการเสียที่เกิดจากน้ำ
โดยการใช้งานภายใต้มาตรฐาน IP68 ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ

รับประกันจอแตก
นาน 1 ปี

ในกรณี ตก แตก ร้าว

ในกรณี ตก แตก ร้าว

วันที่ 5 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2560
วันที่ 5 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2560

ซื้อ

ลุ้นรับรางวัลฟรีทุกสัปดาห์
รวม 8 สัปดาห์

รางวัลที่ 1

Galaxy S8+

มูลค่า 30,900 บาท
สัปดาห์ละ 5 รางวัล

รางวัลที่ 2

Gear 360 (2017)

มูลค่า 7,900 บาท
สัปดาห์ละ 5 รางวัล

รางวัลที่ 3

Gear VR with controller

มูลค่า 3,990 บาท
สัปดาห์ละ 5 รางวัล

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560

ร้านค้าที่ร่วมรายการ Samsung Brand Shop

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560

Galaxy Butler

บริการระดับพรีเมี่ยม พิเศษสำหรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

อย่าพลาดข้อมูลใหม่ๆ

PRE-REGISTRATION

เป็นหนึ่งในคนแรก

PRE-ORDER

พร้อมหรือยังสำหรับการยกระดับ

BUY NOW
ครึ่งบนของด้านหน้าของ Galaxy S8 และ S8+