ข้ามเนื้อหา

ข้ามไปยังความช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึง


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
ดูเพิ่มเติม
Open Galaxy S5 Key Visual

รูปภาพแสดงการอัพเกรดซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดให้กับโทรศัพท์มือถือของคุณ

ทำให้โทรศัพท์มือถือคุณมีการปรับปรุงอยู่ตลอด,ปลอดภัยและรวดเร็ว

สามารถอัพเกรดเวอร์ชั่นล่าสุดของโทรศัพท์มือถือของคุณและเพลิดเพลินกับการปรับปรุงเช่นความเร็วเพิ่ม
ฟังก์ชันการทำงานที่ดีขึ้น, อัพเกรด O / S และแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ

การอัพเกรดซอฟต์แวร์ผ่าน Kies

กรุณาดาวน์โหลดซอฟแวร์ด้านล่างและติดตั้งไว้ในลำดับที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่1

รูปภาพแสดงซอฟท์แวร์สำหรับติดตั้ง Kies

ขั้นตอนที่2

รูปภาพแสดงการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB

ขั้นตอนที่3

รูปภาพแนะนำวิธีการติดตั้ง Kies

ข้อแนะนำ

ก่อนที่จะอัพเกรดโทรศัพท์ของคุณให้มั่นใจว่าได้ทำตามข้อกำหนดครบถ้วน

  • - OS : Microsoft©Windows XP, Windows Vista™ or Windows 7
  • - สายเคเบิล USB สำหรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ
  • - การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต