Как мога да почистя филтъра от мъх на мояата пералня Samsung?

Почистване на филтъра за мъх се прави, когато на дисплея се показва грешката „5Е”, което означава, че пералната машина не се източва не може да центруфугира. Също така, това почистване може да се направи когато при пране/центрофугиране спира изведнъж цикъла или когато понякога не може да отвори вратата на пералната.

Преди почистване на филтъра за мъх, не забравяйте да изключите захранващия кабел.

Стъпки за почистване на филтъра:

1 Натиснете и издърпайте капака на дръжката от филтъра.
Натиснете и издърпайте капака на дръжката от филтъра
2 Хванете маркуча за аварийно източване и бавно го издърпайте около 15 cm. С помоща на този маркуч се евакуира останалата вода в пералната.
С помоща на този маркуч се евакуира останалата вода в пералната
С помоща на този маркуч се евакуира останалата вода в пералната
3 Извадете филтъра за мъх, като го завъртате обратно на часовниковата стрелка.
Извадете филтъра за мъх, като го завъртате обратно на часовниковата стрелка
4 Почиствайте филтъра за мъх с четка под течаща вода и след това го инсталирайте обратно в пералната машина.
Почиствайте филтъра за мъх с четка под течаща вода и след това го инсталирайте обратно в пералната машина

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка