Как се нивелира хладилникът?

Ако хладилникът ви е добре нивелиран, можете да избегнете проблеми като изтичане на вода, проблеми с охлаждането, проблеми с шума и повреда на хладилника. Вижте начините за нивелиране на хладилника по-долу.

Необходими инструменти за нивелиране на хладилника

Необходими инструменти за нивелиране.

(1) Нивелир – за нивелиране на хладилника отляво и отдясно.

(2) Отвертка с плоска глава – за завъртане на крачетата.

(3) Кръстата отвертка – възможно е да потрябва, ако се наложи свалянето на защитния капак.

Местоположение на нивелиращите крачета

Нивелиращите крачета са разположени под хладилника от предната страна.

  • За по-лесен достъп до нивелиращите крачета на моделите Side by Side и Four-Door, отворете и двете врати.
  • Ако хладилникът има капак за покриване на предните крачета, за по-лесен достъп до нивелиращите крачета той трябва да бъде свален. При различните модели това ще е различно, тъй като някои капаци не е необходимо да се свалят, за да получите достъп до крачетата. За да свалите капака, покриващ предните крачета, отстранете винтовете с кръстата отвертка, след което го повдигнете отдолу и го издърпайте.
Местоположение на нивелиращите крачета.

Регулиране на нивелиращите крачета

Поставете отвертка с плоска глава в жлеба на лоста за управление на нивелиращите крачета и регулирайте нивото, като въртите лоста по посока на часовниковата стрелка или посока, обратна на часовниковата стрелка.

  • Когато завъртите лоста по посока на часовниковата стрелка, повдигате хладилника.
  • Когато завъртите лоста по посока, обратна на часовниковата стрелка, снишавате хладилника.
Регулиране на нивелиращите крачета.

Ако хладилникът не стои равно отзад и отпред, поставете плътен панел (пластмасов панел, пластмасова линийка или подобно) на пода, където ще застанат задните крачета, а след това го фиксирайте на място с тиксо.

Забележка:

  • Когато поставяте хладилника обратно, се уверете, че задните крачета са поставени на панела.
  • Ако подът е дървен или мек, внимавайте да не го повредите, когато бутате хладилника на мястото му.

Уверете се, че хладилникът е нивелиран

  • Уверете се, че хладилникът е нивелиран отляво и отдясно, като използвате нивелир. Уверете се, че сте проверили нивото на главното устройство, а не на вратите (които могат да се регулират отделно).
  • Ако хладилникът не е нивелиран, определете коя от страните е по-високо и от тази страна завъртете нивелиращото краче надясно, след което проверете нивото отново. Продължавайте да регулирате, докато хладилникът се изравни.
  • Не започвайте нивелирането на хладилника отпред назад. Когато е нивелиран правилно, хладилникът ще бъде наклонен назад, като предната част на хладилника ще бъде по-висока от задната.

Забележка: Не забравяйте да поставите обратно капака, покриващ предните крачета (ако сте го свалили).

Благодарим Ви за обратната връзка