Как мога да свържа своя OneRemote с моя QLED телевизор?

1 Ориантирайте OneRemote към IR сензора на телевизора на разстояние приблизително 30 cm.
2 Натиснете и задръжте едновременно бутоните за връщане назад/пауза (play/pause) за 3 секунди.
Натиснете и задръжте едновременно бутоните за връщане назад / пауза(play/pause) за 3 секунди
3 Продължете да задържате бутоните, докато се изпише на телевизионния екран „Търсене на устройства” в горната част на телевизионния екран.
4 „Настройка на връзката към интелигентното дистанционно” ще се появи на екрана, когато дистанционното управление е свързано успешно.

Благодарим Ви за обратната връзка