Как да предотвратите прогаряне на изображение на екрана на вашия OLED телевизор

Поради характеристиките на OLED телевизорите, когато дадено изображение се показва на екрана за продължителен период от време, е възможно да се получи прогаряне на изображение. Научете повече за начините за предотвратяване на прогаряне на изображение и за коригиране на временно прогаряне на изображение.

Когато гледате съдържание с много статични изображения, изместването на пиксели премества пиксели през равни интервали от време, за да предотврати прогарянето на изображение.

Обърнете внимание: Когато изместването на пиксели е включено, е възможно някои ъгли на екрана да се изместват извън неговите очертания и да не се виждат. За да върнете екрана в оригиналното му положение, изключете изместването на пиксели.

Как да предотвратите прогаряне на изображение на екрана на вашия OLED телевизор - Изместване на пиксели Как да предотвратите прогаряне на изображение на екрана на вашия OLED телевизор - Изместване на пиксели

Как да предотвратите прогаряне на изображение на екрана на вашия OLED телевизор - Изместване на пиксели

Изместването на пиксели премества пиксели през равни интервали от време, за да предотврати прогарянето на изображение

Отидете на

 • Меню
 • Настройки
 • Всички настройки
 • Обща информация и поверителност
 • Грижа за панела

 

Изместването на пиксели е разрешено по подразбиране

SAMSUNG

Логата, имената на програмите и субтитрите са фиксирани елементи, които остават на екрана за продължителни периоди от време. Включете Регулиране на яркостта на логото, за да предотвратите прогарянето в резултат на тези статични изображения.

Как да предотвратите прогаряне на изображение на екрана на вашия OLED телевизор - Регулиране на яркостта на логото Как да предотвратите прогаряне на изображение на екрана на вашия OLED телевизор - Регулиране на яркостта на логото

Как да предотвратите прогаряне на изображение на екрана на вашия OLED телевизор - Регулиране на яркостта на логото

Предотвратете прогарянето на изображения като намалите яркостта на фиксирани изображения като лога и банери

Отидете на

 • Меню
 • Настройки
 • Всички настройки
 • Обща информация и поверителност
 • Грижа за панела
 • Регулиране на яркостта на логото

 

Имате две възможности:

 • Слабо (включено по подразбиране)
 • Силно

 

SAMSUNG

Обновяването на пикселите е добре да бъде включено за предотвратяване и коригиране на временното прогаряне на изображение. То регулира пикселите, за да направи екрана по-ясен.

Обърнете внимание: Някои функции, като например таймер, записване и гласово разпознаване, няма да работят по време на обновяване на пикселите.

Как да предотвратите прогаряне на изображение на екрана на вашия OLED телевизор - Обновяване на пикселите Как да предотвратите прогаряне на изображение на екрана на вашия OLED телевизор - Обновяване на пикселите

Как да предотвратите прогаряне на изображение на екрана на вашия OLED телевизор - Обновяване на пикселите

Обновяването на пикселите е добре да бъде включено за предотвратяване и коригиране на временното прогаряне на изображение

Отидете на

 • Меню
 • Настройки
 • Всички настройки
 • Обща информация и поверителност
 • Грижа за панела
 • Обновяване на пикселите

 

Имате две възможности:

 • Стартиране след изключване на телевизора
 • Започнете сега

 

SAMSUNG

Възстановяването на екрана се включва автоматично, когато телевизорът бъде изключен след 4 (или повече) часа употреба на ден.

OLED телевизорите на Samsung са оборудвани с функция за възстановяване на екрана, която сама отчита състоянието на екрана и предотвратява прогарянето на изображение.

Това отнема около 10-15 минути и когато захранването бъде включено, се появява изскачащ прозорец, показващ, че възстановяването на екрана е приключило.

Обърнете внимание: Функцията за възстановяване на екрана работи само когато уредът е свързан към захранването.

Функцията Яркост на екрана е включена по подразбиране и не може да бъде изключвана.

Ако OLED телевизорът показва едно и също статично изображение за продължителен период от време, яркостта постепенно ще намалее, за да се предотврати прогарянето на изображение на екрана.

Яркостта се възстановява, когато съдържанието се промени или бъде получен входящ сигнал от дистанционното управление.

Обърнете внимание: Все пак вие можете да регулирате яркостта на екрана от Меню > Картина > Яркост.

Функцията Скрийнсейвър е включена по подразбиране и не може да бъде изключвана.

Когато няма входящ сигнал от външно устройство или едно и също статично изображение е активно в продължение на 2 минути, скрийнсейвърът се включва автоматично.

При натискането на произволен бутон на дистанционното управление, скрийнсейвърът се изключва и връща първоначалния екран.

Благодарим Ви за обратната връзка