Какво е eARC и как да го настроим на смарт телевизор Samsung

eARC позволява изпращане на аудио към телевизор, което идва от кабелни, сателитни, стрийминг или устройства-източници, за да се изпрати към аудиовизуално записващо устройство или саундбар чрез един HDMI кабел. Това гарантира лесното свързване и възможност да се слуша оригиналното аудио.

Разлики между HDMI ARC и eARC


Повечето телевизори компресират аудиосигналите предварително, преди да преминат през HDMI кабелите. eARC (Подобрен възвратен аудиоканал) ви дава възможност да предавате оригиналния аудиосигнал с пълна разделителна способност по HDMI кабел и да възпроизвеждате най-добрия звук без компромис. eARC е функция, вградена в най-новата спецификация HDMI 2.1, чието най-голямо предимство е, че подобрява изключително честотната лента и скоростта. Това ви позволява да предавате аудио с високо качество от телевизор към саундбар или АВ приемник и е съвместимо с високоскоростните формати Dolby Atmos и DTS.


eARC се счита също така за ARC от ново поколение. Тази функция поддържа по-големи честотни ленти и по-високи скорости. Следователно можете да доставите аудио с по-високо качество от своя телевизор с висока детайлност към саундбара или аудиоприемника.

Функция

HDMI ARC

HDMI eARC


Компресирани 5.1


Да


Да


Некомпресирани 5.1


Не


Да


Некомпресирани 7.1


Не


Да

Висока побитова скорост и обект, базиран на до 192kHz, 23-битов

(напр. Dolby Atmos, DTS:X)


Не


Да

Поддържани модели за eARC
 

 • Телевизор: UHD TU7000 и следващите модели.
 • Саундбар: Q70T и следващите модели.
 • Аудиоформат: Поддържат се най-новите аудиоформати с висока побитова скорост, включително DTS Master, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos и др.

Забележка:

 • Трябва да използвате HDMI, поддържан от eARC. (HEAC или HEC)
 • Функцията Anynet + (HDMI-CEC) трябва да бъде активирана на смарт телевизора.
 • Ако използвате неоторизиран кабел, може да възникне грешка.

Настройки за режим HDMI-eARC


При устройства, поддържащи eARC, можете да помислите за режима HDMI-eARC. Възниква временно заглушаване на звука по време на свързването на устройството.

Следвайте стъпките по-долу, за да настроите входното аудио на телевизора. 


Стъпка 1. Натиснете бутона Home (Начало) на дистанционното управление на телевизора Samsung и след това изберете Settings (Настройки).

Меню Home Settings (Начални настройки)

Стъпка 2. Изберете менюто Sound (Звук) и след това изберете Expert Settings (Експертни настройки).

Sound Expert Settings (Експертни настройки на звука)

Стъпка 3. Отидете до режима HDMI e-ARC и натиснете бутона „enter“ на дистанционното устройство, за да го включите.

Режим HDMI e-ARC

Забележка:

 • Настройката по подразбиране е изключен режим HDMI e-ARC. (Автоматично свързване към ARC)
 • eARC се активира само когато режимът НDMI-eARC е включен.
Проверете дали е активирана Anynet+ (HDMI-CEC)

Ще трябва да разрешите HDMI-CEC протоколите в менюто с настройки на телевизора. При телевизорите Samsung протоколът HDMI-CEC се нарича Anynet+. 


Стъпка 1. Натиснете бутона HOME (Начало) на дистанционното управление на телевизора Samsung и след това изберете Settings (Настройки).


Стъпка 2. На екрана Settings (Настройки) изберете General Menu (Общо меню) и External Device Manager (Мениджър на външни устройства).

Общо управление на външни устройства

Стъпка 3. Отидете до Anynet+ (HDMI-CEC) в менюто External Device Manager (Мениджър на външни устройства) и натиснете „enter“ на дистанционното управление, за да включите Anynet+.

Anynet HDMI CEC

Забележка:

 • HDMI портът е с етикет ARC на задната страна на телевизора или кутията One Connect.
 • Повечето кутии One Connect имат HDMI-ARC порт (той обикновено е третият HDMI порт).
Когато eARC не е свързана

Ако има проблем с работата на ARC/eARC, първо отстранете всички външни устройства (STB,OTT устройства и др.), свързани към телевизора, след това опитайте отново да осъществите възпроизвеждане. Възможно е някои външни устройства да не отговарят напълно на спецификациите на HDMI връзката, което може да предизвика проблеми.


Трябва да направите следните проверки, за да свържете eARC към телевизора. 
 

 • Проверете дали портът eARC (същият порт като ARC) е свързан.
 • Проверете дали свързаното АВ устройство е с функция eARC.
 • Проверете дали HDMI кабелът е поддържан от НЕАС или НЕС.
 • Свържете отново HDMI кабела и след това настройте режима HDMI-eARC на Auto (Автоматично).
Когато eARC е свързана, но няма звук

Ако имате проблем с лош звук на изхода, дори когато eARC е свързана правилно, трябва да проверите цифровия изходен аудиоформат.

(Menu (Меню) > Sound (Звук) > Expert Settings (Експертни настройки) > Digital Output Audio Format (Цифров изходен аудиоформат)


За да проверите дали АВ устройството не поддържа изходния аудиоформат, тествайте изходния звук, като промените Digital Output Audio Format (Цифров изходен аудиоформат) на PCM / Auto (Автоматично) / Pass-Through (Преминаване през) всеки по веднъж.

Digital Output Audio Format (Цифров изходен аудиоформат)

Забележка: Екранните снимки и менюто на устройството са само примери на английски език, но те се предлагат и на езика на вашата държава.

Благодарим Ви за обратната връзка