Galaxy Mobilní usnadnění

Zobrazí se menu „Usnadnění“. Obsahuje možnosti pro funkce „Čtečka displeje“, „Zlepšení viditelnosti“, „Zvýraznění pro neslyšící“ a „Interakce a obratnost“. Zobrazí se menu „Usnadnění“. Obsahuje možnosti pro funkce „Čtečka displeje“, „Zlepšení viditelnosti“, „Zvýraznění pro neslyšící“ a „Interakce a obratnost“.

Čtečka displeje

Voice Asisstant / Tutoriál ovládání funkce

Po zapnutí Voice Assistant poskytuje telefon mluvenou zpětnou vazbu a pomáhá zrakově postiženým uživatelům. V tutoriálu se můžete dozvědět více o různých dostupných funkcí a také si je vyzkoušet.

Zobrazí se menu „Prozkoumání obrazovky“. Na ikoně Galerie je označeno modrým čtverečkem. Popis zní: Na aktuální obrazovce jsou aplikace. Klepnutím 1 prstem vyberte aplikaci. Nahlas se přečte název vybrané aplikace. Prstem přejeďte přes položky uprostřed obrazovky. Po prozkoumání položek bude tutoriál pokračovat. Zobrazí se menu „Prozkoumání obrazovky“. Na ikoně Galerie je označeno modrým čtverečkem. Popis zní: Na aktuální obrazovce jsou aplikace. Klepnutím 1 prstem vyberte aplikaci. Nahlas se přečte název vybrané aplikace. Prstem přejeďte přes položky uprostřed obrazovky. Po prozkoumání položek bude tutoriál pokračovat.

Vypnutý displej s funkcí Rychlé menu

V zájmu ochrany soukromí můžete telefon nastavit, aby fungoval normálně i s vypnutým displejem.

Pomocí Rychlého menu můžete nastavit funkce s vypnutým displejem. Když je zapnutá funkce Voice Assistant, telefon slepým uživatelům a lidem s horším zrakem poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Když je zapnuta funkce Rychlé psaní, můžete použít klávesnici Samsung nebo číslicovou klávesnici tak, že jednou klepnete na klávesy. Pomocí Rychlého menu můžete nastavit funkce s vypnutým displejem. Když je zapnutá funkce Voice Assistant, telefon slepým uživatelům a lidem s horším zrakem poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Když je zapnuta funkce Rychlé psaní, můžete použít klávesnici Samsung nebo číslicovou klávesnici tak, že jednou klepnete na klávesy.

Rychlé psaní

Při dotyku Samsung klávesnice vám telefon řekne, jaké klávesy se dotýkáte. Nalezený znak poté jednoduše přidáte uvolněním prstu z displeje.

Když napíšete „Hodně štěs”, vloží se automaticky slovo „štěstí”. Když napíšete „Hodně štěs”, vloží se automaticky slovo „štěstí”.

Zlepšení viditelnosti

Vysoce kontrastní motiv

Pro snazší čtení a lepší viditelnost použijte motiv se světlejší barvou obsahu a tmavším pozadím. Ulevíte tak svým očím při delším používání telefonu v potemnělém prostředí. Na Galaxy Themes si můžete vybrat z různých vysoce kontrastních motivů.

Zobrazeno menu Zobrazení. Adaptivní jas je zapnutý. Zobrazeno menu Zobrazení. Adaptivní jas je zapnutý.

Vysoce kontrastní písma

Zvýrazněte kontrast mezi textem a pozadím změnou barvy a obrysu písem.

Je zobrazeno menu Zlepšení viditelnosti. Jsou zapnuta vysoce kontrastní písma. Popisek říká: Zvýrazněte písmo změnou jeho barvy a obrysu. Je zobrazeno menu Zlepšení viditelnosti. Jsou zapnuta vysoce kontrastní písma. Popisek říká: Zvýrazněte písmo změnou jeho barvy a obrysu.

Vysoce kontrastní klávesnice

Různé možnosti vysoce kontastní klávesnice umožňují zvětšit Samsung klávesnici a změnit barvu kláves, aby se zvýšil kontrast mezi textem a pozadím.

Animovaný obrázek klávesnice. Vysoce kontrastní klávesnice se mění s každým úderem. Přechází ze žluté klávesnice s černým textem, černé s bílým textem, černé se žlutým textem na modrou klávesnici s bílým textem. Animovaný obrázek klávesnice. Vysoce kontrastní klávesnice se mění s každým úderem. Přechází ze žluté klávesnice s černým textem, černé s bílým textem, černé se žlutým textem na modrou klávesnici s bílým textem.

Zobrazit tvary tlačítek

Zvýraznit tlačítka barvami, aby byla lépe vidět.

Tlačítka Zrušit a Uložit jsou zvýrazněné černě, aby na ně mohl uživatel zaměřit výběr. Tlačítka Zrušit a Uložit jsou zvýrazněné černě, aby na ně mohl uživatel zaměřit výběr.

Negativní barvy

Zlepšit viditelnost invertováním barev na obrazovce.

Negativní barvy jsou zapnuté. Negativní barvy jsou zapnuté.

Nastavení barev

Pokud máte problém s rozlišováním barev, upravte jejich zobrazení na obrazovce. Telefon se poté přenastaví, aby vám rozlišování barev usnadnil.

Zobrazeno menu Nastavení barev. Nastavení barev je zapnuto a je zvolena možnost Stupně šedi. Popisek říká: Pokud špatně vidíte některé barvy, upravte si nastavení barev displeje. Zobrazeno menu Nastavení barev. Nastavení barev je zapnuto a je zvolena možnost Stupně šedi. Popisek říká: Pokud špatně vidíte některé barvy, upravte si nastavení barev displeje.

Barevná čočka

Čtení textu na bílém pozadí je pro některé lidi náročné nebo nepříjemné, takže se nemohou pořádně soustředit na to, co čtou. Pokud je to i váš problém, vyzkoušejte Barevnou čočku. Bylo zobrazeno upravené nastavení barev pro rychlejší a pohodlnější čtení.

* V závislosti na specifikaci modelu nemusí být tato funkce podporována.

Zobrazeno menu Barevné čočky. Je zapnuta barevná čočka s 20% neprůhledností a modrou barvou. Popisek říká: Přidat barevný filtr na celou obrazovku. Může pomoci usnadnit čtení. Zobrazeno menu Barevné čočky. Je zapnuta barevná čočka s 20% neprůhledností a modrou barvou. Popisek říká: Přidat barevný filtr na celou obrazovku. Může pomoci usnadnit čtení.

* V závislosti na specifikaci modelu nemusí být tato funkce podporována.

Okno Lupy

Text, který máte problém přečíst, si můžete zvětšit v samostatném, přemístitelném okně Lupy.

Použití okna Lupy na mapě světa ke zvětšení Londýna a Berlína. Použití okna Lupy na mapě světa ke zvětšení Londýna a Berlína.

Velikost a styl písma

Změnit velikost a styl písma.

Jsou zobrazeny možnosti velikosti písma, stylu písma a změny na tučné písmo. Jsou zobrazeny možnosti velikosti písma, stylu písma a změny na tučné písmo.

Zvětšení obrazovky

Změnit zvětšení obrazovky. Umožňuje změnit velikost položek na obrazovce.

Posuvník zoomu obrazovky je nastavený na střední hodnotu. Popisek říká: Můžete zmenšit nebo zvětšit položky na obrazovce. Posuvník zoomu obrazovky je nastavený na střední hodnotu. Popisek říká: Můžete zmenšit nebo zvětšit položky na obrazovce.

Nástroj Lupa

K funkcím Lupy patří například digitální zoom, možnosti barev a zachycení fotoaparátem.

Obrázek Lupy používající digitální zoom na mobilním telefonu. Obrázek Lupy používající digitální zoom na mobilním telefonu.

Odebrat animace

Snižte únavu očí odebráním animovaných efektů, ke kterým dochází při přepínání stránek.

Menu „Zlepšení viditelnosti″ je zobrazeno. Možnost Odebrat animace je zapnutá. Textový popis zní: Odstraňte některé obrazové efekty, pokud jste citliví na animaci nebo pohyb na obrazovce. Menu „Zlepšení viditelnosti″ je zobrazeno. Možnost Odebrat animace je zapnutá. Textový popis zní: Odstraňte některé obrazové efekty, pokud jste citliví na animaci nebo pohyb na obrazovce.

Zvětšení

Trojím klepnutím na obrazovku nebo na tlačítko Usnadnění v pravém dolním rohu dojde ke zvětšení obsahu na obrazovce.

Menu „Trojím klepnutím na obrazovku zvětšíte″ je zobrazeno a zapnuto. Textový popis zní: K přiblížení rychle klepněte na obrazovku třikrát. Ke scrollování potáhněte na obrazovce dvěma nebo více prsty. Menu „Trojím klepnutím na obrazovku zvětšíte″ je zobrazeno a zapnuto. Textový popis zní: K přiblížení rychle klepněte na obrazovku třikrát. Ke scrollování potáhněte na obrazovce dvěma nebo více prsty.

Zvýraznění pro neslyšící

Detektory zvuku

Detektory zvuku umožňují telefonu rozpoznat plačící dítě nebo zvonek u dveří. Budete upozorněni vizuálním pokynem a vibrací.

Obrázek mobilního telefonu s Detektory zvuku upozorňujícího na dětský pláč. Obrázek mobilního telefonu s Detektory zvuku upozorňujícího na dětský pláč.

Ztlumit všechny zvuky

Funkce Ztlumit všechny zvuky vypne všechny zvuky zařízení.

Je zobrazeno menu Zvýraznění pro neslyšící. Funkce Ztlumit všechny zvuky zapnuta. Popisek říká: Vypněte všechny zvuky telefonu, včetně hovorů, upozornění a médií. Je zobrazeno menu Zvýraznění pro neslyšící. Funkce Ztlumit všechny zvuky zapnuta. Popisek říká: Vypněte všechny zvuky telefonu, včetně hovorů, upozornění a médií.

Podpora sluchadel

Vylepšete zvukovou kvalitu, aby lépe fungovala s naslouchátky. Streamování médií a funkce hlasitého volání s připojením Bluetooth Low Energy (BLE) budou podporovány na operačním systému Android 10.

* Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na specifikacích konkrétního modelu.

Menu „Podpora naslouchátek″ je zobrazeno a zapnuto. Textový popis zní: Vylepšete zvukovou kvalitu vašeho telefonu a naslouchátek. Menu „Podpora naslouchátek″ je zobrazeno a zapnuto. Textový popis zní: Vylepšete zvukovou kvalitu vašeho telefonu a naslouchátek.

* Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na specifikacích konkrétního modelu.

Vyváž. zvuku vlevo/vpravo

Upravit vyváž. zvuku vlevo/vpravo podle vašich potřeb.

Je zobrazeno menu Zvýraznění pro neslyšící. Posuvník vyváž. zvuku vlevo/vpravo se nachází uprostřed. Popisek říká: Upravit vyváž. zvuku vlevo/vpravo pro sluchátka (s výjimkou hovorů). Je zobrazeno menu Zvýraznění pro neslyšící. Posuvník vyváž. zvuku vlevo/vpravo se nachází uprostřed. Popisek říká: Upravit vyváž. zvuku vlevo/vpravo pro sluchátka (s výjimkou hovorů).

Mono zvuk

Mono a stereo zvuk se spojují do jednoho signálu, který se následně přenáší do všech sluchátek. Využijte tuto funkci pokud máte sluchové postižení nebo pokud vám vyhovuje používání jednoho sluchátka.

Mono zvuk je zapnutý. Popisek říká: Při poslechu jedním uchem přepněte zvuk ze stereo na mono. Mono zvuk je zapnutý. Popisek říká: Při poslechu jedním uchem přepněte zvuk ze stereo na mono.

Okamžitý přepis

Konverzujte snadno pomocí funkce Okamžitý přepis na Androidu. Tato funkce detekuje mluvený jazyk z více než 70 jazyků a dialektů. Podpora titulků se upravuje podle toho, jak plynulá je vaše konverzace.

* Používá technologii rozpoznávání řeči od Google.
* Konverzace zůstávají pouze ve vašem telefonu, nejsou ukládány na jiných serverech.

Jsou zobrazeny živé konverzace měnící se na text na obrazovce smartphonu. Jsou zobrazeny živé konverzace měnící se na text na obrazovce smartphonu.

* Používá technologii rozpoznávání řeči od Google.
* Konverzace zůstávají pouze ve vašem telefonu, nejsou ukládány na jiných serverech.

Okamžitý přepis

Jediným klepnutím na Okamžitý přepis se ve vašem Androidu automaticky zapnou titulky u všech médií v telefonu. Všechna videa, podcasty a zvukové zprávy v jakékoliv aplikaci – dokonce i nahrávky, které sami vytváříte.

* K dnešnímu dni podporuje Okamžitý přepis angličtinu s plány na podporu dalších jazyků v blízké budoucnosti.
* Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na specifikacích konkrétního modelu.

Titulky jsou ve videu poskytovány v reálném čase. Žena drží donut. Titulky jsou ve videu poskytovány v reálném čase. Žena drží donut.

* K dnešnímu dni podporuje Okamžitý přepis angličtinu s plány na podporu dalších jazyků v blízké budoucnosti.
* Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na specifikacích konkrétního modelu.

Zesílit okolní zvuk

Poslouchejte konverzaci jasněji snížením okolního hluku.

* Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na specifikacích konkrétního modelu.

Menu „Zvýraznění pro neslyšící″  je zobrazeno. Možnost Zesílit okolní zvuk je zapnuta. Menu „Zvýraznění pro neslyšící″  je zobrazeno. Možnost Zesílit okolní zvuk je zapnuta.

* Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na specifikacích konkrétního modelu.

Interakce a obratnost

Univerzální přepínač

Dotykový displej můžete ovládat připojením externího přepínače, klepnutím na obrazovku nebo pohybem hlavy a výrazem obličeje.

Zobrazeno menu „Interakce a obratnost”. Univerzální přepínač je zapnutý. Přizpůsobené ikony se zobrazují s textem: Ovládejte svůj telefon pomocí vlastních přepínačů Zobrazeno menu „Interakce a obratnost”. Univerzální přepínač je zapnutý. Přizpůsobené ikony se zobrazují s textem: Ovládejte svůj telefon pomocí vlastních přepínačů

Pomocné menu

Ukázat pomocnou ikonu pro otevření aplikací, funkcí a nastavení. Svůj telefon můžete snadno ovládat klepnutím na pomocná menu v ikoně.

Pomocné menu zapnuto. Jsou zobrazeny jednoduché ikony Pomocného menu. Pomocné menu zapnuto. Jsou zobrazeny jednoduché ikony Pomocného menu.

Řízení interakce

Zapnout režim řízení interakce, který omezí citlivost vašeho telefonu na dotyk při používání aplikací.

Je zobrazeno menu Nastavit blokovanou oblast. Řízení interakce je zapnuto. Je zobrazeno menu Nastavit blokovanou oblast. Řízení interakce je zapnuto.

Nastavení dotykových funkcí

Pro některé osoby může být dotykové ovládání náročné kvůli třesu rukou. Nastavení dotykových funkcí vám níže pomůže snížit chyby a přizpůsobit se vašim interakcím.– Zpoždění dotyku a podržení: Upravte délku interakce tak, aby byla rozpoznána jako interakce přidržení.


– Doba trvání klepnutí: Chcete-li snížit počet nechtěných klepnutí, upravte délku interakce.


– Ignorovat opakované dotyky: Nastavte dobu ignorování opakovaných doteků po prvním dotyku.

Menu „Interakce a obratnost″ je zobrazeno. Včetně menu „Nastavení dotykových funkcí″, „Zpoždění dotyku a podržení″, „Dobra trvání klepnutí″ a „Ignorovat opakované dotyky″ Menu „Interakce a obratnost″ je zobrazeno. Včetně menu „Nastavení dotykových funkcí″, „Zpoždění dotyku a podržení″, „Dobra trvání klepnutí″ a „Ignorovat opakované dotyky″

Fyzická klávesnice

Přizpůsobte si interakce s fyzickou klávesnicí, abyste si usnadnili práci při třesu rukou, stisknutí kombinací kláves a další.

– Jedním prstem:
Stiskněte vždy jen jednu klávesu pro kombinaci kláves.

– Pomalé klávesy: Chcete-li zabránit neúmyslnému stisknutí klávesy, upravte délku stisknutí klávesy tak, aby byla rozpoznána jako vstup.

– Odskok kláves: Nastavení doby čekání na druhé stisknutí stejné klávesy může pomoci zabránit několika neúmyslných stisknutí stejné klávesy.

Menu „Myš a fyzická klávesnice″ je zobrazeno. Menu „Klepnout po zastavení ukazatele″, „Jedním prstem″, „Pomalé klávesy″ a „Odskok kláves″ jsou zobrazeny. Funkce „Klepnout po zastavení ukazatele″ automaticky klikne na místo, na kterém se kurzor zastavil. Menu „Myš a fyzická klávesnice″ je zobrazeno. Menu „Klepnout po zastavení ukazatele″, „Jedním prstem″, „Pomalé klávesy″ a „Odskok kláves″ jsou zobrazeny. Funkce „Klepnout po zastavení ukazatele″ automaticky klikne na místo, na kterém se kurzor zastavil.

Příjem a ukončování hovorů

Stisknutím tlačítka pro zvýšení hlasitosti můžete přijímat hovory a stisknutím tlačítka Vypínač je ukončit.

Zobrazeno menu Příjem a ukončování hovorů. Jsou zapnuté všechny čtyři možnosti – Číst jména volajících nahlas, Přijímat tl. zvýš. hlasitosti, Automatický příjem a Ukončit stisknutím vypínače. Zobrazeno menu Příjem a ukončování hovorů. Jsou zapnuté všechny čtyři možnosti – Číst jména volajících nahlas, Přijímat tl. zvýš. hlasitosti, Automatický příjem a Ukončit stisknutím vypínače.

Snadné zapnutí displeje

Zapněte displej pohybem ruky nad senzorem v horní části telefonu. Displej můžete zapnout bez mačkání tlačítek.

* Některé modely vydané v roce 2019 a později nemusí funkci podporovat, záleží na specifikacích produktu.

Zobrazeno menu Snadné zapnutí displeje. Snadné zapnutí displeje je zapnuto. V menu se nachází obrázek mobilního telefonu, přes který je natažená pravá dlaň. Zobrazeno menu Snadné zapnutí displeje. Snadné zapnutí displeje je zapnuto. V menu se nachází obrázek mobilního telefonu, přes který je natažená pravá dlaň.

* Některé modely vydané v roce 2019 a později nemusí funkci podporovat, záleží na specifikacích produktu.

Potažení jedním klepnutím

K vypnutí zvonícího budíku nebo přijetí příchozího hovoru stačí na tlačítko klepnout. Není nutné jím potáhnout.

* Některé modely vydané v roce 2019 a později nemusí funkci podporovat, záleží na specifikacích produktu.

Zobrazeno menu Interakce a obratnost. Potažení jedním klepnutím zapnuto. Zobrazeno menu Interakce a obratnost. Potažení jedním klepnutím zapnuto.

* Některé modely vydané v roce 2019 a později nemusí funkci podporovat, záleží na specifikacích produktu.

Směrový zámek

Pokud máte potíže s používáním znaků pro odemknutí, můžete svůj telefon odemykat jednoduše kombinaci směrů, kterou si nastavíte.

* Tato funkce není podporována u nových modelů od roku 2019.

Obrázek mobilního telefonu se šipkou vpravo, která znázorňuje směrový zámek. Obrázek mobilního telefonu se šipkou vpravo, která znázorňuje směrový zámek.

* Tato funkce není podporována u nových modelů od roku 2019.

Rozšířené nastavení

Boční tl. a tl. pro zvýš. hlas.

Chcete-li funkce usnadnění zapnout a vypnout, rychle stiskněte boční tlačítko a tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

Obrázek vyskakovací nabídky pro přímý přístup. Na seznamu se zobrazuje „Usnadnění“, „Voice Assistant”, „Univerzální přepínač” a „Okno lupy”. Obrázek vyskakovací nabídky pro přímý přístup. Na seznamu se zobrazuje „Usnadnění“, „Voice Assistant”, „Univerzální přepínač” a „Okno lupy”.

Upozorňování bleskem

Upozorňování bleskem – blesk fotoaparátu nebo blikání obrazovky upozorní na přijatá oznámení nebo upozornění.

Zobrazeno menu Upozorňování bleskem. Blesk fotoaparátu a blikání obrazovky jsou zapnuté. Popisek říká: Blikání blesku fotoaparátu nebo obrazovky upozorní na přijatá oznámení nebo upozornění. Zobrazeno menu Upozorňování bleskem. Blesk fotoaparátu a blikání obrazovky jsou zapnuté. Popisek říká: Blikání blesku fotoaparátu nebo obrazovky upozorní na přijatá oznámení nebo upozornění.

Připomenutí oznámení

Nastavte zařízení, aby vás v zadaných intervalech upozorňovalo na nepřečtená oznámení.

Zobrazeno menu Připomenutí oznámení. Připomenutí oznámení vypnuto. Popisek říká: Budete dostávat pravidelná připomenutí ohledně oznámení od vybraných aplikací a služeb. Smažte oznámení a přestanete dostávat připomenutí. Zobrazeno menu Připomenutí oznámení. Připomenutí oznámení vypnuto. Popisek říká: Budete dostávat pravidelná připomenutí ohledně oznámení od vybraných aplikací a služeb. Smažte oznámení a přestanete dostávat připomenutí.

Hlasový štítek

K objektům podobného tvaru můžete přiřadit značky NFC a usnadnit si tak jejich rozpoznávání. Ke značce NFC můžete nahrát a přidat hlasový záznam. Hlasový záznam se přehraje když svůj telefon umístíte ke značce NFC.

Obrázek mobilního telefonu přehrávajícího hlasový záznam. Obrázek mobilního telefonu přehrávajícího hlasový záznam.

Bixby Vision pro usnadnění

Můžete použít několik funkcí usnadnění pomocí Bixby Vision, například čtení textu nahlas, popsání scén, detekci barev a další.

Menu „Bixby Vision pro usnadnění″ je zobrazeno a zapnuto. Popisovač scény zachytí scénu, abyste si vyslechli její zvukový popis. Rychlá čtečka načte fotoaparátem objekty v okolí, aby zachytila, o co se jedná, a přečetla vám, co je na nich napsáno. Menu „Bixby Vision pro usnadnění″ je zobrazeno a zapnuto. Popisovač scény zachytí scénu, abyste si vyslechli její zvukový popis. Rychlá čtečka načte fotoaparátem objekty v okolí, aby zachytila, o co se jedná, a přečetla vám, co je na nich napsáno.

Obnovit nastavení usnadnění

Obnovit nastavení usnadnění do výchozího stavu odděleně od jiných nastavení.

Zobrazeno menu Obnovit nastavení usnadnění. U tlačítka pro obnovení nastavení je uveden následující text: Nastavení usnadnění bude obnoveno do výchozího stavu. Související nastavení, jako klávesnice a velikost písma, obnovena nebudou. Nastavení usnadnění ve stažených aplikacích nebude změněno. Vaše osobní data nebudou dotčena. Zobrazeno menu Obnovit nastavení usnadnění. U tlačítka pro obnovení nastavení je uveden následující text: Nastavení usnadnění bude obnoveno do výchozího stavu. Související nastavení, jako klávesnice a velikost písma, obnovena nebudou. Nastavení usnadnění ve stažených aplikacích nebude změněno. Vaše osobní data nebudou dotčena.

* Obrázky zařízení jsou simulovány pro ilustrační účely.