Jak používat funkci TalkBack

TalkBack nebo Voice Assistant je funkce, která pomáhá nevidomým a slabozrakým uživatelům. Poskytuje hlasovou odezvu, takže můžete telefon nebo tablet používat, aniž byste se dívali na obrazovku. Názvy funkcí se liší v závislosti na verzi softwaru, ale funkce jsou stejné. Chcete-li povolit nebo zakázat funkci TalkBack v telefonu, postupujte podle níže uvedeného průvodce.

Než vyzkoušíte níže uvedená doporučení, zkontrolujte, zda jsou software vašeho zařízení a související aplikace aktualizovány na nejnovější verzi. Chcete-li aktualizovat software svého mobilního zařízení, postupujte takto:

Krok 1. Přejděte do NastaveníAktualizace softwaru.

Krok 2. Klepněte na Stáhnout a nainstalovat.

Krok 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jak aktivovat nebo deaktivovat TalkBack

Funkce TalkBack poskytuje hlasovou odezvu, takže můžete telefon používat, aniž byste se dívali na obrazovku. Je určen pro uživatele nebo situace, kdy je špatně vidět na displej. Chcete-li povolit funkci TalkBack, postupujte podle níže uvedených kroků.

Krok 1. Spusťte aplikaci Nastavení a poté vyberte Usnadnění.

Krok 2. Klepněte na TalkBack.

Krok 3. Klepnutím na přepínač aktivujte TalkBack.

Aktivace služby TalkBack.

Chcete-li aplikaci TalkBack deaktivovat, klepněte na přepínač a dvakrát rychle klepněte kamkoli na obrazovku.

Poznámka:

 • Některé funkce nejsou při používání aplikace TalkBack dostupné.
 • Na zařízeních s One UI 3.1 se nazývá TalkBack; na zařízeních se staršími verzemi softwaru se však tato funkce nazývá Voice Assistant nebo Screen reader.

Jak používat TalkBack

Když povolíte TalkBack, váš telefon zahájí hlasovou odezvu a budete automaticky přesměrováni na výukový program, jak používat TalkBack. Návod je také zde.

 • Přejetím prstem doprava nebo doleva se můžete pohybovat mezi položkami.
Talkback ovládání.
 • Jedním klepnutím na vybranou položku přečtete text na obrazovce nahlas, dvojitým klepnutím na položku funkci aktivujete.
Talkback čtení.
 • Přetažením dvěma prsty procházejte.
Talkback prohlížení.

Pokud povolíte zkratku TalkBack, můžete tuto funkci zapnout a vypnout současným stisknutím kláves pro zvýšení/snížení hlasitosti.

Konfigurace nastavení pro TalkBack

Nakonfigurujte si nastavení aplikace TalkBack pro pohodlné používání podle následujících kroků.

Krok 1. V nastavení Usnadnění klepněte na TalkBack.

Krok 2. Klepněte na Nastavení.

Krok 3. Přizpůsobte TalkBack výběrem nastavení, které chcete konfigurovat

Konfigurovat nastavení 5talkback.
 • Nové funkce v aplikaci TalkBack: Kontrola klíčových aktualizací a změn aplikace TalkBack.
 • Nastavení převodu textu na řeč: Změňte nastavení funkcí převodu textu na řeč používaných při aktivaci TalkBack, jako jsou jazyky, rychlost a další.
 • Výřečnost: Přizpůsobte podrobná nastavení hlasové odezvy.
 • Vyslovovat hesla: Nastavení zařízení tak, aby při zadávání hesla nahlas četlo znaky. Pokud tuto funkci deaktivujete, zařízení bude číst heslo nahlas pouze v případě, že používáte sluchátka.
 • Zvuk a vibrace: Změna nastavení zvuku pro TalkBack.
 • Přizpůsobit gesta: Zobrazte různá gesta prstů pro ovládání obrazovky při používání aplikace TalkBack a přizpůsobte nastavení gest.
 • Přizpůsobit nabídku: Vyberte, které nabídky TalkBack a nabídky čtení chcete použít.
 • Braillova klávesnice: Snadno zadávejte písmena a čísla na obrazovce pomocí 6bodové braillové klávesnice.
 • Výukový program a nápověda: Naučte se používat TalkBack.
 • Pokročilá nastavení: Konfigurace rozšířených nastavení pro TalkBack.
 • Otevřete TalkBack v Galaxy Store: Spusťte TalkBack z Galaxy Store a zkontrolujte aktualizace.

Poznámka: Snímky obrazovky a nabídka zařízení se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.

Jak používat aplikaci Samsung Members

Pokud máte potíže se svým mobilem, tabletem nebo nositelnými zařízeními Samsung, můžete nám poslat dotaz v aplikaci Samsung Members. Zjistěte více o odesílání chybového hlášení.

Děkujeme vám za vaši reakci