Jak prodloužit výdrž baterie zařízení Galaxy Z Flip4

Jedním z největších vylepšení u zařízení Galaxy Z Flip4 je jeho baterie. Přestože má vysokou kapacitu 3700 mAh, můžete pomocí příslušných funkcí telefonu ještě více prodloužit její výdrž.

Obrázek znázorňující zařízení Galaxy Z Flip4 spolu s ikonou baterie.

Srovnání kapacity baterie zařízení Galaxy Z Flip4

Zařízení Galaxy Z Flip4 je vybaveno baterií s kapacitou 3700 mAh, která přináší delší dobu používání oproti jeho předchůdci Galaxy Z Flip3, jenž disponoval baterií s kapacitou 3300 mAh. Veškeré rozdíly týkající se baterie jsou uvedeny v následující tabulce: 

Model

Z Flip3

Z Flip4

Kapacita baterie

(mAh, typická)

3300

3700

Doba přehrávání zvuku

Až 51 hodin

Až 56 hodin

Kapacita nabíjení

Velmi rychlé nabíjení 15 W

(Nabíječka se prodává samostatně)

Velmi rychlé nabíjení 25 W

(Nabíječka se prodává samostatně)

Poznámka: Doba přehrávání zvuku se může lišit v závislosti na síťovém prostředí, způsobu používání a dalších faktorech.

Po zakoupení nového produktu obvykle instalujete a aktivujete mnoho aplikací a spouštíte různé funkce za účelem počátečního nastavení vašeho nového zařízení. V této souvislosti můžete mít, kvůli vysoké spotřebě energie z baterie v důsledku úloh na pozadí pocit, že výdrž baterie vašeho nového telefonu je kratší než u předchozího modelu.

Optimalizace zařízení pomáhá snížit spotřebu energie z baterie vyčištěním nepotřebných souborů a aplikací spuštěných na pozadí a vyřešením problémů spojených s abnormálním využíváním baterie.

Prostřednictvím obrazovky Péče o zařízení:

Obrázek znázorňující obrazovku „Nastavení“ s vyznačenou položkou „Péče o baterii a zařízení“. Obrázek znázorňující obrazovku „Nastavení“ s vyznačenou položkou „Péče o baterii a zařízení“.

Krok 1. Přejděte do nabídky Nastavení a klepněte na položku „Péče o baterii a zařízení“.

Obrázek znázorňující obrazovku „Péče o zařízení“ s vyznačeným tlačítkem „Optimalizovat“. Obrázek znázorňující obrazovku „Péče o zařízení“ s vyznačeným tlačítkem „Optimalizovat“.

Krok 2. Klepněte na tlačítko „Optimalizovat“.

Obrázek znázorňující obrazovku „Péče o zařízení“ s vyznačeným tlačítkem „Hotovo“. Obrázek znázorňující obrazovku „Péče o zařízení“ s vyznačeným tlačítkem „Hotovo“.

Krok 3. Klepněte na tlačítko „Hotovo“.

Prostřednictvím položky Aplikace v režimu spánku:

 

Pokud u aplikací dojde ke zjištění problémů s nadměrným využíváním baterie, lze po obdržení příslušného oznámení snížit vybíjení baterie přepnutím těchto aplikaci do režimu spánku.

Jestliže zařízení automaticky detekuje aplikaci, která na pozadí spotřebovává hodně energie z baterie, a odešle o tom oznámení, zkontrolujte toto oznámení, aby byla aplikace přepnuta do režimu spánku.

Obrázek znázorňující obrazovku „Péče o zařízení“ s vyznačenou položkou „Baterie“. Obrázek znázorňující obrazovku „Péče o zařízení“ s vyznačenou položkou „Baterie“.

Krok 1. Přejděte na obrazovku Péče o zařízení a klepněte na položku „Baterie“.

Obrázek znázorňující obrazovku „Baterie“ s vyznačenou položkou „Limity využití na pozadí“. Obrázek znázorňující obrazovku „Baterie“ s vyznačenou položkou „Limity využití na pozadí“.

Krok 2. Klepněte na položku „Limity využití na pozadí“.

Obrázek znázorňující obrazovku „Limity využití na pozadí“ s vyznačeným přepínačem u položky „Přep. nepouž. apl. do r. spánku“. Obrázek znázorňující obrazovku „Limity využití na pozadí“ s vyznačeným přepínačem u položky „Přep. nepouž. apl. do r. spánku“.

Krok 3. Zapněte přepínač u položky „Přep. nepouž. apl. do r. spánku“.

Obrázek znázorňující obrazovku „Limity využití na pozadí“ s vyznačenou položkou „Aplikace v režimu hlubokého spánku“. Obrázek znázorňující obrazovku „Limity využití na pozadí“ s vyznačenou položkou „Aplikace v režimu hlubokého spánku“.

Krok 4. Klepněte na položku „Aplikace v režimu hlubokého spánku“.

Obrázek s příkladem některých vybraných aplikací a vyznačeným tlačítkem „Přidat“. Obrázek s příkladem některých vybraných aplikací a vyznačeným tlačítkem „Přidat“.

Krok 5. Klepněte na ikonu přidání a vyberte aplikace, které chcete přepnout do režimu spánku. Potom klepněte na tlačítko „Přidat“.

Aplikace přepnuté do režimu spánku nemusí přijímat aktualizace ani zasílat oznámení.

Ze seznamu aplikací nastavených do režimu spánku odeberte aplikace, které často používáte nebo od kterých potřebujete dostávat důležitá oznámení.

Obrázek znázorňující obrazovku „Péče o zařízení“ s vyznačenou položkou „Baterie“. Obrázek znázorňující obrazovku „Péče o zařízení“ s vyznačenou položkou „Baterie“.

Krok 1. Přejděte na obrazovku Péče o zařízení a klepněte na položku „Baterie“.

Obrázek znázorňující obrazovku „Baterie“ s vyznačenou položkou „Limity využití na pozadí“. Obrázek znázorňující obrazovku „Baterie“ s vyznačenou položkou „Limity využití na pozadí“.

Krok 2. Klepněte na položku „Limity využití na pozadí“.

Obrázek znázorňující obrazovku „Limity využití na pozadí“ s vyznačenou položkou „Aplikace v režimu hlubokého spánku“. Obrázek znázorňující obrazovku „Limity využití na pozadí“ s vyznačenou položkou „Aplikace v režimu hlubokého spánku“.

Krok 3. Klepněte na položku „Aplikace v režimu hlubokého spánku“.

Obrázek znázorňující obrazovku „Aplikace v režimu spánku“ s vyznačenou možností „Odebrat“. Obrázek znázorňující obrazovku „Aplikace v režimu spánku“ s vyznačenou možností „Odebrat“.

Krok 4. Klepněte na ikonu dalších možností a potom klepněte na možnost „Odebrat“.

Obrázek s příkladem dvou vybraných aplikací a vyznačeným tlačítkem „Odebrat“. Obrázek s příkladem dvou vybraných aplikací a vyznačeným tlačítkem „Odebrat“.

Krok 5. Po výběru aplikací klepněte na tlačítko „Odebrat“.

Můžete nastavit automatickou optimalizaci jednou denně a vyčistit aplikace za účelem uvolnění paměti paměť. V případě aktivace následující funkce zůstanou otevřené naposledy použité aplikace a všechny aplikace na pozadí budou ukončeny.

K tomu však dojde, pouze pokud je obrazovka vypnutá nebo se telefon nepoužívá. Pomocí níže uvedeného postupu lze nastavit dobu, kdy se telefon nepoužívá, což umožňuje dosáhnout pohodlnější optimalizace.

Obrázek znázorňující hlavní obrazovku funkce Péče o zařízení s vyznačenou ikonou dalších možností. Obrázek znázorňující hlavní obrazovku funkce Péče o zařízení s vyznačenou ikonou dalších možností.

Krok 1. Přejděte na obrazovku Péče o zařízení a klepněte na ikonu dalších možností.

Obrázek znázorňující hlavní obrazovku funkce „Péče o zařízení“ s vyznačenou možností „Automatizace“. Obrázek znázorňující hlavní obrazovku funkce „Péče o zařízení“ s vyznačenou možností „Automatizace“.

Krok 2. Klepněte na možnost „Automatizace“.

Obrázek znázorňující obrazovku „Automatizace“ s vyznačenými přepínači u položek „Denní automatická optimalizace“ a „Automatické restartování v nastavené časy“. Obrázek znázorňující obrazovku „Automatizace“ s vyznačenými přepínači u položek „Denní automatická optimalizace“ a „Automatické restartování v nastavené časy“.

Krok 3. Zapněte přepínače u položek „Denní automatická optimalizace“ a „Automatické restartování v nastavené časy“.

Obrázek znázorňující obrazovku „Denní automatická optimalizace“ s vyznačeným přepínačem u položky „Ukončete aplikace a uvolněte paměť “. Obrázek znázorňující obrazovku „Denní automatická optimalizace“ s vyznačeným přepínačem u položky „Ukončete aplikace a uvolněte paměť “.

Krok 4. Nastavte čas, kdy má být provedena optimalizace. Můžete rovněž zapnout přepínač u položky „Ukončete aplikace a uvolněte paměť“ za účelem uvolnění místa v paměti.

Pokud máte stále problémy s baterií, vyzkoušejte následující kroky:

  • Vypněte funkce Wi-Fi, GPS (poloha) a Bluetooth, pokud je nepoužíváte.
  • Vypněte funkci synchronizace dat pro účty Samsung a Google.

(Nastavení > Účty a zálohování > Správa účtů > Vyberte ID účtu Samsung/Google > Synchronizovat účet > (Kontakty/kalendář atd.).

  • Odstraňte nepotřebné soubory nebo nepoužívané aplikace.
  • Snižte jas obrazovky.
  • Pokud produkt vytváří velké množství tepla a problém přetrvává delší dobu, přestaňte produkt na chvíli používat. Pokud se teplota nesníží, obraťte se na podporu Samsung Support.

Poznámka: Snímky a názvy obrazovek jsou založeny na operačním systému Android 12 (S OS) a slouží pouze pro ilustraci. V závislosti na verzi softwaru se mohou vyskytovat rozdíly.

Děkujeme vám za vaši reakci