Jak zálohovat a obnovit data v telefonu nebo tabletu pomocí programu Samsung Smart Switch?

Zálohování dat z telefonu nebo tabletu.

Zálohování dat z Vašeho telefonu je důležité provádět pravidelně, předejdete tak jejich ztrátě v případě ztráty nebo poškození Vašeho telefonu. Program Samsung Smart Switch umožňuje provést tento proces snadno a rychle.

1 Aplikaci Smart Switch můžete stáhnout z webu. Proveďte instalaci podle průvodce a následně na počítači spusťte nainstalovaný program.
obr

Aplikace je ke stažení na stránkách:  https://www.samsung.com/cz/apps/smart-switch/

2 Pro změnu umístění zálohy klepněte na tlačítko "Další" a ze zobrazené nabídky vybertepoložku "Předvolby".
obrázek
3 Pro změnu umístění zálohy klepněte na kartě "Soubor zálohy" na tlačítko "Změnit". Ujistěte se že v cílovém umístění je dostatek volného místa.
obrázek
4 Pro změnu kategorií, které se mají zálohovat, klepněte na kartu "Zálohované položky".Provedené změny uložte klepnutím na tlačítko "OK".
obrázek

Zálohovaná hudba, fotografie a videa může výrazně navýšit velikost jednotlivých záloh i čas který bude záloha trvat.

5 Klepněte na tlačítko "Zálohovat zařízení".
obrazek
6 Počkejte, až se proces zálohování dokončí. Podle objemu zálohovaných dat může proces trvat i několik desítek minut.
obrazky

Obnovení zálohovaných dat

Aplikace Samsung Smart Switch podporuje i obnovení dříve vytvořených záloh přímo do připojeného mobilního telefonu. Zálohu je možné nahrát do libovolného podporovaného zařízení (nejen do telefonu v němž byla vytvořena), je tak možné aplikaci využít pro přenos dat do nového telefonu. Zároveň ale doporučujeme si hlídat zařízení ve kterém máte své zálohy uložené, obsahují Vaše osobní data.

1 Spusťte dříve nainstalovanou aplikaci Samsung Smart Switch. V případě, že ještě nemáte připojené Vaše mobilní zařízeni k počítači, zobrazí senásledující okno informující, abyste tak učinili.
obrazky
2 Klepněte na tlačítko "Obnovit".
obrazky
3 Klepnutím na tlačítko "Vybrat data zálohy" můžete např. ovlivnit, které kategorie seobnoví nebo změnit soubor zálohy, ze kterého bude obnova provedena. Provedenézměny uložte klepnutím na tlačítko "OK".
obrazky
4 Obnovu dat spusťte klepnutím na tlačítko "Obnovit nyní".
obrazky
5 Počkejte, až se proces obnovy dat dokončí.
obrazky

Děkujeme vám za vaši reakci