Jak aktualizovat software Vašeho soundbaru Q90R?

Abyste mohli využívat nejnovější funkce, musíte aktualizovat software pro soundbar a subwoofer / prostorové reproduktory na nejnovější verzi.

Poznámka: V některých případech nemusí z prostorových reproduktorů vycházet žádný zvuk, přestože svítí modrá LED dioda. Pokud k tomu dojde, aktualizujte prosím software před kontaktováním společnosti Samsung.

Všechny jednotky musí být připojeny k napájení, pokud nejsou, připojte je v následujícím pořadí:

1) Subwoofer
2)Prostorové reproduktory
3)Soundbar

image

Proces párování

Pokud používáte Soundbar poprvé, párování proběhne automaticky. Pokud na zadní straně subwooferu a prostorových reproduktorů nevidíte trvale svítit modrou LED, musíte před aktualizací softwaru reproduktory spárovat ručně:

1 Stiskněte a podržte tlačítko „ID SET“ na zadní straně subwooferu po dobu nejméně 5 sekund. Červené LED světlo na zadní straně subwooferu se rozsvítí a poté zhasne, než začne blikat modré LED světlo.
image
2 Poté stiskněte a podržte tlačítko „ID SET“ na zadní straně obou prostorových reproduktorů po dobu nejméně 5 sekund. Červené LED světlo v zadní části prostorových reproduktorů se rozsvítí a poté zhasne, než začne blikat modré LED světlo.
image
3 Stiskněte a podržte tlačítko nahoru na dálkovém ovladači po dobu přibližně 5 sekund, dokud se na displeji Soundbaru neobjeví „ID SET“.
image
4 Po dokončení uvidíte na zadní straně subwooferu a reproduktorů stálé modré LED světlo.
image
5 Na displeji se zobrazí poslední zdroj.
image

Aktualizace softwaru u soundbaru

Poznámka: Během aktualizace nevypínejte napájení.

1 Zapněte soundbar.
2 Je-li dodán USB flash disk, vložte jej do USB portu „Service“, který se nachází ve spodní části soundbaru. Pokud není dodán USB flash disk: Před vložením do soundbaru stáhněte nejnovější software ze sekce „Stahování“ na Samsung.com na svůj osobní USB flash disk.
image
3 Alternativně použijte aplikaci SmartThings k aktualizaci soundbaru.Poté pokračujte částí „Aktualizace softwaru subwooferu a prostorových reproduktorů“.
4 Během aktualizace bude na displeji nepřetržitě blikat „UPDATE“. Po každém restartu se na displeji zobrazí dvakrát „BYE“ a poté „ON“.
image
5 Po dokončení 2 cyklů se na displeji zobrazí po dobu asi 20 sekund poslední použitý zdroj.
image
6 Poté se displej vypne.

Aktualizace softwaru pro subwoofer a prostorové reproduktory

Poznámka: Pokud ze subwooferu a prostorových reproduktorů nevychází žádný zvuk, odpojte a připojte napájecí zástrčku. Ujistěte se, že jsou subwoofer a prostorové reproduktory stále spárovány.

1 Zapněte soundbar a počkejte tři minuty. Stiskněte krátce tlačítko „VOL“, abyste se ujistili, že displej svítí. Je-li displej stále rozsvícený, stiskněte a přidržte tlačítko dolů po dobu přibližně 6 sekund, dokud se nezobrazí „UPDATE“.
image
2 Během tohoto procesu bude na displeji blikat „UPDATE“ a červené LED světlo bude rychle blikat na zadní straně subwooferu a prostorových reproduktorů. To bude trvat asi 10 minut.
3 Po dokončení aktualizace se systém restartuje a zobrazí se „BYE“ a poté„ON“.
image
4 Následně se displej vypne.

Děkujeme vám za vaši reakci