Vilkår

1. Betingelser for brug af Websitet

1.1 Disse betingelser for brug af websitet (disse “Betingelser”) er gældende for hele indholdet af websitet med domænenavnet www.samsung.com/dk/ (”Websitet”) , (herunder serviceydelser der er adgang til på eller gennem websitet), og for enhver form for korrespondance mellem dig og Selskabet (som defineret nedenfor). Læs venligst disse Betingelser nøje før brug af Websitet. Ved brug af Websitet accepterer du disse Betingelser, uanset om du vælger at registrere dine informationer hos os eller ej, og uanset om du har accepteret disse Betingelser under registreringsprocessen. Såfremt du undlader at acceptere disse Betingelser, må du ikke anvende Websitet, og du må ikke anvende og vil ikke få adgang til visse serviceydelser på Websitet.

1.2 Du kan få adgang til Websitet (med undtagelse tjenesteydelser på Websitet, som forudsætter registrering (se pkt. 2 nedenfor) eller til websites, der er links til på Websitet, og som er underlagt deres egne betingelser for anvendelse, eksempelvis www.samsungapps.com) uden at registrere dine oplysninger hos os. Selskabet kan til enhver tid og uden varsel efter eget skøn revidere disse Betingelser, med forbehold af bestemmelserne i nedenstående pkt. 1.3, ved at opdatere dem.  Du bør derfor undersøge Websitet regelmæssigt og læse disse Betingelser, idet du ved adgang og brug af Websitet anses for at have accepteret disse Betingelserne på det tidspunkt, hvor du går ind på Websitet. Visse af disse Betingelser kan være erstattet af andre udtrykkeligt angivne juridiske meddelelser eller betingelser, som er angivet på andre sider på Websitet.

1.3 Når du har foretaget registrering af en tjenesteydelse på Websitet og oprettet en konto, vil Selskabet med mindst 15 dages forudgående varsel underrette dig om væsentlige ændringer af disse Betingelser og fremsende en kopi af de reviderede Betingelser enten til den e-mailadresse, som du har oplyst til os, eller på anden passende vis. Fortsat brug af tjenesteydelserne på Websitet forudsætter, at du accepterer de reviderede Betingelser.

1.4 Disse Betingelser er udstedt af og Websitet er oprettet af Samsung Electronics Nordic AB (”Selskabet”), et selskab stiftet i Sverige med registreringsnummer 556445-4345 og hvis hjemstedsadresse er Torshamnsgatan 27, 164 40 Kista (P.O. Box 1235, 164 28 Kista). Alle henvisninger til “os” og “vores” henviser til Selskabet. Du kan kontakte Selskabet på siden KONTAKT OS.1.5 Websitet henvender sig til borgere i Danmark og er alene tilsigtet adgang og brug for borgere i Danmark. Henset hertil, gives der ingen garantier af nogen art, direkte eller indirekte, for at informationerne på dette Website eller for at informationer vedrørende Selskabet er overensstemmelsen med andre landes lovgivning.

2. Tjenesteydelser på Websitet

2.1 Du kan til enhver tid oprette en konto eller anvende visse tjenesteydelser på Websitet. Disse tjenesteydelser leveres til dig af Selskabet eller et datterselskab. Hvis du er under 18 år, skal en af dine forældre eller en værge godkende, at du opretter en konto og bruger tjenesteydelserne.

2.2 Medmindre andet fremgår, må tjenesteydelserne på Websitet udelukkende anvendes til personligt og ikke-erhvervsmæssigt brug, og det er ikke tilladt at gengive, duplikere, kopiere, sælge, forhandle eller videresælge tjenesteydelserne eller dele deraf.

2.3 Selskabet kan til enhver tid efter eget skøn og uden forudgående varsel eller underretning:

a. ændre tjenesteydelserne eller suspendere og / eller afbryde adgangen til tjenesteydelserne eller dele heraf,

b. deaktivere eller suspendere din brug af tjenesteydelserne, herunder din adgang til din brugerkonto / dine brugerkonti og eventuelle filer eller andet indhold, der måtte være på din brugerkonto / dine brugerkonti enten midlertidigt eller permanent,

c. begrænse antallet af transmissioner, som du kan sende eller modtage gennem tjenesteydelserne eller af lagerplads, som du kan anvende i forbindelse med tjenesteydelserne eller dele heraf, og

d. forhåndsscreene, gennemse, sortere, ændre, afvise, blokere eller fjerne ethvert indhold i tjenesteydelserne.

Selskabet, Selskabets datterselskaber og / eller Selskabets leverandører eller licensgivere er indehavere og har enhver ejerrettighed til tjenesteydelserne, herunder juridiske rettigheder og ejendomsret til tjenesteydelserne samt enhver immaterielle rettighed i hele verden, uanset om en rettighed er registreret eller sikret.

Selskabet giver dig en verdensomspændende, uoverdragelig, ikke-eksklusiv, personlig og royalty-free licens til at anvende materialet (herunder eventuel software og eventuelle produkter, der stilles til rådighed for dig i forbindelse med tjenesteydelserne) og i den form, de leveres til dig af Selskabet. Selskabet har alle rettigheder til tjenesteydelserne med undtagelse af de rettigheder, der tildeles dig i kraft af disse Betingelser.

3. Immaterielle Rettigheder og Licens

3.1 Du har tilladelse til at printe og downloade uddrag fra Websitet til din egen private brug på følgende betingelser: 

(a) ingen dokumenter eller tilhørende grafik på Websitet ændres på nogen måde;

(b) ingen grafik på Websitet anvendes separat uden den tilhørende tekst; og

(c) Selskabets ophavsrettigheder og varemærkerettigheder samt denne tilladelse fremgår af alle kopier.

3.2 Med mindre andet er angivet er ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, databaserettigheder og andre immaterielle rettigheder til indhold og materiale på Websitet (herunder uden begrænsninger billeder og grafisk materiale) Selskabets eller dets licensgiveres ejendom. I henhold til disse Betingelser er brugen af uddrag fra Websitet ud over hvad der er angivet i punkt 3.1 forbudt. Såfremt du misligholder disse Betingelser, ophører din tilladelse til at anvende Websitet (herunder serviceydelser, der er adgang til på eller gennem websitet) automatisk, og du skal straks destruere eventuelle downloads eller printede uddrag fra Websitet.

3.3 I henhold til pkt. 3.1 og 3.2 må ingen dele af Websitet gengives eller lagres på nogen som helst andre websites eller være del af et offentligt eller privat informationssøgningssystem eller -service uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke.

3.4 Der tages forbehold for rettigheder, som ikke udtrykkeligt er angivet i disse Betingelser.

3.5 Websitet må ikke anvendes i forbindelse med andre kommercielle formål, med undtagelse af de formål som specifikt er godkendt af Selskabet. Selskabet vil tage retslige skridt ved ulovlig eller uautoriseret brug af Websitet.

4. Beskyttelse af Persondata og Registrering

4.1 Selskabets brug af dine personlige oplysninger er underlagt dets DATAPOLITIK, som kan ses nederst på Websitets forside. LÆS VENLIGST DATAPOLITIKKEN NØJE – politikken omhandler dine rettigheder og vores forpligtelser i relation til dine personlige oplysninger, herunder hvad Selskabet kan bruge oplysningerne til og til hvem Selskabet må videregive disse oplysninger og i hvilke situationer.

4.2 Selskabet vil ligeledes (i overensstemmelse med dets Datapolitik) samarbejde med politiet og andre relevante myndigheder med hensyn til undersøgelse af overtrædelse af netværkssikkerheden og forbeholder sig retten til at videregive eventuelle informationer (herunder personlige oplysninger) afgivet af Dem, såfremt dette kræves ifølge lovgivningen eller såfremt Selskabet i god tro er af den opfattelse at manglende overholdelse af henvendelse fra myndigheder ville skade forebyggelsen eller opklaringen af et kriminelt forhold eller pågribelsen eller opdagelsen af lovovertrædere.

4.3 Hver registrering (af en tjenesteydelse, af et Samsung-produkt og af dit ønske om at blive kontaktet af Samsung eller ej) gennemført via Websitet gælder alene for én enkelt bruger. Selskabet tillader ikke, at et brugernavn og password tildelt dig, eller brugernavn og password valgt af dig selv i forbindelse med registreringsprocessen, deles med andre personer, ej heller med flere brugere i et netværk. Ansvaret for sikkerheden omkring passwords er alene dit. Du er uberettiget til at anvende andre personers brugerdata uden deres tilladelse. Såfremt du bliver bekendt med uautoriseret brug af dine brugerdata eller andet brud på sikkerheden, skal du straks underrette Selskabet herom ved e-mail til dataprotection@samsung.com

5. Brugeradfærd

5.1 Ud over personlige informationer, som er omfattet af vores Datapolitik, skal materiale som du sender til Websitet anses for værende materiale, der hverken er fortroligt eller ejendomsretligt beskyttet. Selskabet har ingen forpligtelser i forhold til sådant materiale. Selskabet og personer udpeget af Selskabet skal frit kunne kopiere, offentliggøre, omdele, inkorporere, ændre og på anden vis anvende sådant materiale og alle data, billeder, lyd, tekst og andre elementer heri til ethvert formål, kommercielt eller ikke-kommercielt.

5.2 Du er indforstået med, at enhver form for materiale, som indsendes af dig til sider på Websitet, som typisk kan ses af andre (f.eks. blogs, fora og debatsider), kan blive offentliggjort og blive synligt for andre.

5.3 Det er forbudt at sende eller offentliggøre materiale til eller fra Websitet, som:

(a) er truende, ærekrænkende, uanstændigt, usømmeligt, oprørsk, anstødeligt, pornografisk, fornærmeligt, ansporer til racehad, diskriminerende, faretruende, skandaløst, provokerende, blasfemisk, bryder tillid, bryder privatlivets fred eller som kan føre til irritation eller forlegenhed; eller

(b) du ikke har opnået alle nødvendige rettigheder, licenser og / eller godkendelser til; eller

(c) udgør eller opfordrer til adfærd, som vil blive anset for en kriminel handling, som medfører et erstatningsansvar eller på anden vis strider mod lovgivningen eller krænker en tredje parts rettigheder i hvilket som helst land i verden; eller

(d) er teknisk skadeligt (herunder, uden begrænsning, computervira, logic bombs, trojanske heste, orme, skadelige elementer, korrupte data eller andet ondsindet software eller skadelige data).

Hvis du bliver opmærksom på materiale, som forekommer upassende eller ulovligt, bedes du underrette Selskabet herom ved hjælp af indberetningsfunktionen på Websitet eller på anden vis 

5.4 Du må ikke misbruge Websitet (herunder, uden begrænsning, ved hackerangreb).

5.5 Selskabet samarbejder med myndighederne og imødekommer retskendelser, der opfordrer eller beordrer Selskabet til at oplyse identiteten af eller til at finde enhver som offentliggør materiale, som er i strid med pkt. 5.3 eller pkt. 5.4.

6. Links

6.1 Links til tredjeparters websites på Websitet er alene oplyst for din bekvemmelighed. Bruger du disse links, forlader du Websitet (linkede sider vil normal åbne i et nyt vindue og Websitet forbliver åbent). Selskabet har ikke gennemgået disse tredjeparters websites og har ikke kontrol over og er ikke ansvarlig for disse websites eller deres indhold og adgang dertil. Selskabet godkender derfor ikke og garanterer ikke for disse sider eller materiale fundet på sådanne sider; ej heller for resultatet af at bruge disse sider. Såfremt du vælger at få adgang til tredjeparters websites via links fra dette Website, foregår dette for egen risiko.

6.2 Du må ikke oprette links til Websitet uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke, hvilket samtykke alene vil blive givet, såfremt visse kriterier er opfyldt.

6.3 Du skal holde Selskabet skadesløs for tab og skader, som Selskabet eller dets koncernforbundne selskaber lider på grund af misligholdelse af pkt. 6.2.

7. Ansvarsfraskrivelse og Erstatningsansvar

7.1 Selskabet garanterer ikke for, at din brug af Websitet vil foregå uden afbrydelser eller fejlfrit. Selvom Selskabet bestræber sig på at sikre, at Websitet normalt er tilgængelig 24 timer i døgnet, er Selskabet ikke ansvarlig, såfremt Websitet af en eller anden grund ikke er tilgængeligt på et givent tidspunkt eller i en given periode. Adgang til Websitet kan midlertidigt blive afbrudt uden varsel i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelse eller reparationer, som er uden for Selskabets kontrol.

7.2 Du accepterer udtrykkeligt, at brugen af Websitet, eller manglende evne til at kunne bruge det, sker på egen risiko. Websitet og materialet på Websitet stilles til rådighed ”som det er og forefindes” uden nogen former for ansvar.  Derfor stiller Selskabet Websitet til rådighed for dig – i videst muligt omfang som loven tillader - således at Selskabet fraskriver sig alle repræsentationer, betingelser og andre vilkår og fraskriver sig udtrykkeligt garantier af nogen art, både direkte og indirekte, herunder alle indirekte garantier vedrørende tilfredsstillende kvalitet, formålsegnethed, hensigtsmæssighed, pålidelighed, rettidighed, nøjagtighed, fuldstændighed, sikkerhed, adkomst og ikke-krænkelse som, med undtagelse af disse Betingelser, kan have virkning i relation til Websitet.

7.3 I det omfang det er tilladt efter gældende ret, skal Selskabet, andre parter (uanset om de er involveret i skabelsen, produktionen, vedligeholdelsen eller leveringen af dette Website) samt Selskabets koncernselskaber, ledende medarbejdere, ansatte, associerede selskaber, agenter, kontrahenter eller licensgivere under ingen omstændigheder være ansvarlige over for dig eller tredje parter for direkte eller indirekte skader, herunder uden begrænsninger tab af fortjeneste, data eller brug i forbindelse med dette Website eller for andre krav, der relaterer sig til brugen af Websitet, herunder men ikke begrænset til fejl eller undladelser i indhold, eller tab eller skade opstået som følge deraf, eller manglende evne til at anvende indhold, der er offentliggjort, overført eller på anden vis gjort tilgængelig på Websitet eller for brugeres adfærd på Websitet, hvad enten det er online eller offline, sletning af dine data, informationer eller indhold lagret på Websitet, selvom oplysning om muligheden herfor er givet, og uanset om et sådant tab eller en sådan skade sker i eller uden for kontrakt, ved uagtsomhed eller på anden vis.

7.4 Selskabet garanterer ikke, at Websitet vil være fri for tab, korruption, angreb, virus, indgreb, hacking eller anden sikkerhedsmæssig indtrængen, og Selskabet fraskriver sig ethvert ansvar i den forbindelse. Du er selv ansvarlig for at sørge for backup af dine egne systemer, og såfremt din brug af materiale fra Websitet medfører, at du får brug for service, reparation, afhjælpning af fejl i udstyr, software eller data, bærer du selv alle omkostningerne i den forbindelse.

7.5 Selvom Selskabet bestræber sig på at sikre, at informationerne på Websitet er korrekte, garanterer Selskabet ikke for nøjagtigheden og fuldstændigheden af materialet på Websitet. Selskabet kan på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel foretage ændringer i materialet på Websitet samt produkter eller priser beskrevet heri. Materialet på Websitet kan være forældet, og Selskabet påtager sig ikke ansvaret for at opdatere sådant materiale.

7.6 Intet i denne Aftale skal udelukke eller begrænse Selskabets ansvar for dødsfald eller personskader forårsaget af uagtsomhed, bedrageri, vildledning i et fundamentalt anliggende eller andre former for ansvar, som ikke lovligt kan fraskrives eller begrænses.

Såfremt du er utilfreds med dele af dette Website eller disse Betingelser, er dit eneste retsmiddel at stoppe brugen af Websitet.

8. Skadesløsholdelse

Ved brug af Websitet accepterer du at holde Selskabet og Selskabets koncernforbundne selskaber, ledende medarbejdere, ansatte, associerede selskaber, agenter, kontrahenter og licensgivere skadesløse for krav opstået ved din misligholdelse af disse Betingelser, din brug af Websitet, skridt taget af Selskabet som del af en undersøgelse af en formodet misligholdelse af disse Betingelser, eller som følge af udfaldet af eller afgørelsen om, at misligholdelse af disse Betingelser har fundet sted.

9. Generelle bestemmelser

1.1 Disse betingelser for brug af websitet (disse “Betingelser”) er gældende for hele indholdet af websitet med domænenavnet www.samsung.com/dk/ (”Websitet”) , (herunder serviceydelser der er adgang til på eller gennem websitet), og for enhver form for korrespondance mellem dig og Selskabet (som defineret nedenfor). Læs venligst disse Betingelser nøje før brug af Websitet. Ved brug af Websitet accepterer du disse Betingelser, uanset om du vælger at registrere dine informationer hos os eller ej, og uanset om du har accepteret disse Betingelser under registreringsprocessen. Såfremt du undlader at acceptere disse Betingelser, må du ikke anvende Websitet, og du må ikke anvende og vil ikke få adgang til visse serviceydelser på Websitet.

1.2 Du kan få adgang til Websitet (med undtagelse tjenesteydelser på Websitet, som forudsætter registrering (se pkt. 2 nedenfor) eller til websites, der er links til på Websitet, og som er underlagt deres egne betingelser for anvendelse, eksempelvis www.samsungapps.com) uden at registrere dine oplysninger hos os. Selskabet kan til enhver tid og uden varsel efter eget skøn revidere disse Betingelser, med forbehold af bestemmelserne i nedenstående pkt. 1.3, ved at opdatere dem.  Du bør derfor undersøge Websitet regelmæssigt og læse disse Betingelser, idet du ved adgang og brug af Websitet anses for at have accepteret disse Betingelserne på det tidspunkt, hvor du går ind på Websitet. Visse af disse Betingelser kan være erstattet af andre udtrykkeligt angivne juridiske meddelelser eller betingelser, som er angivet på andre sider på Websitet.

1.3 Når du har foretaget registrering af en tjenesteydelse på Websitet og oprettet en konto, vil Selskabet med mindst 15 dages forudgående varsel underrette dig om væsentlige ændringer af disse Betingelser og fremsende en kopi af de reviderede Betingelser enten til den e-mailadresse, som du har oplyst til os, eller på anden passende vis. Fortsat brug af tjenesteydelserne på Websitet forudsætter, at du accepterer de reviderede Betingelser.

1.4 Disse Betingelser er udstedt af og Websitet er oprettet af Samsung Electronics Nordic AB (”Selskabet”), et selskab stiftet i Sverige med registreringsnummer 556445-4345 og hvis hjemstedsadresse er Torshamnsgatan 27, 164 40 Kista (P.O. Box 1235, 164 28 Kista). Alle henvisninger til “os” og “vores” henviser til Selskabet. Du kan kontakte Selskabet på siden KONTAKT OS.1.5 Websitet henvender sig til borgere i Danmark og er alene tilsigtet adgang og brug for borgere i Danmark. Henset hertil, gives der ingen garantier af nogen art, direkte eller indirekte, for at informationerne på dette Website eller for at informationer vedrørende Selskabet er overensstemmelsen med andre landes lovgivning.

Disse Betingelser er gældende mellem dig og Selskabet og er underlagt dansk ret. Tvister opstået i forbindelse med disse Betingelser skal fortolkes og reguleres i henhold til dansk ret og skal være underlagt og afgøres af de danske domstole.

Selskabet kan udsætte håndhævelsen af dets rettigheder i henhold til disse Betingelser uden at miste dem.

Du accepterer, at Selskabet kan udlicitere opfyldelsen af dets forpligtelser og kan overdrage denne aftale eller rettigheder eller forpligtelser herunder uden varsel.

Selskabet er ikke ansvarlig overfor dig for misligholdelse af disse Betingelser på baggrund af omstændigheder, som Selskabet ikke med rimelighed kan ventes at have kontrol over.

Disse Betingelser udgør den fuldstændige aftale mellem dig og Selskabet vedrørende din brug af Websitet og erstatter alle tidligere aftaler vedrørende Websitet.

Såfremt en del af disse Betingelser findes at være juridisk ugyldige eller ikke retskraftige, skal de ugyldige eller ikke retskraftige bestemmelser erstattes af gyldige, retskraftige bestemmelser, som i videst muligt omfang svarer til hensigten i den oprindelige bestemmelse, og de øvrige bestemmelser i disse Betingelser skal forblive gældende.

Disse Betingelser er senest opdateret den 2011-12-05.