Uudised

Kas tundub reaalne? 89% eestlastest peab ennast korraarmastajaks

31.12.2020

Hiljuti Samsungi tellimusel läbiviidud kodukoristamise uuringu tulemustest selgus, et tervelt 89% eestlastest peavad end korralikuks ja puhtaks inimeseks.

 

Kui Eesti inimestest pidas ennast korralikuks ja puhtaks 89% vastanutest, siis Lätis oli sama meelt 87% ja Leedus mõnevõrra vähem, 79% vastanutest. „Küsitlesime siiski inimeste enda hinnangut ja reaalselt me ei tea, kas kõikidel nendel inimestel on kodud ka päriselt täiesti läikivad ja tolmuvabad. Ilmselt nii mõnigi oma teismelise tuppa astuv lapsevanem tahaks hoopis vastupidist väita,“ märkis Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar.

 

„Korraldasime uuringu seoses uue Samsung JET varstolmuimeja mudeliga, sest viiruse mõjul on inimesed hakanud tihedamalt kodu koristama ja üha rohkem eelistatakse selleks kasutada mugavamaid lahendusi,“ selgitas Pennar. Eesti inimestest 24% märkis, et on viiruse mõjul hakanud tihedamalt kodu puhastama. Lätis vastas samamoodi 33% ja Leedus tervelt 42% inimestest. Kolmandik küsitletuteks eelistab kasutada just varstolmuimejat.

 

Lisaks sellele, et eestlased peavad ennast korraarmastajateks, selgus uuringu käigus, et 56%-le inimestest on koristamine meelepärane tegevus. Lätis on sama protsent 50 ja Leedus 48, kuigi küsitluse tulemuste põhjal koristavad inimesed seal oma kodusid eestlastest tihemini.
Väikene erinevus ilmnes ka soo lõikes – kui Eesti meestest märkis 51%, et neile meeldib oma kodu koristada, siis naisest oli samal arvamusel 61% vastanutest.

 

Kodukoristamise uuringust selgus muuhulgas, et lausa 70% Eesti inimestest eelistab koristamise ajal kuulata meeleolu loovat muusikat. Need, kes päris igapäevaselt kodus korrastustöid ei tee, eelistavad tolmuimejat kätte haarata pigem nädalavahetusel, kui tööpäevadel.

 

Samsungi tellitud ja Norstati läbiviidud uuringu raames küsitleti Eestis ligi 1600 inimest.