Mida teha, kui minu konditsioneerist tilgub vett?

Veepiiskade leidumine konditsioneeri sees on tingitud temperatuurierinevustest (olenevalt kohalikust ilmast) ja see on normaalne.

Kui vett lekib aga palju, on vaja, et asjatundja vaataks seadme üle. Soovitame enne Samsungi volitatud teeninduskeskuse külastamist tutvuda siin kirjeldatud lahendustega.

Kui ribidel või IDU-l on veepiisku

Põhjus

 • Määratud jahutustemperatuur on liiga madal.
 • Õhuniiskus on suur (pidev välisõhu sissevool).
 • Siseseadme ventilaatori kiirus on väike.
 • Ribide nurk on valesti reguleeritud.

 

Lahendus

 • Suurenda temperatuuri. Soovitatav seade on üldiselt 26 °C.
 • Kasuta 3–4 tundi režiimi Dry ja lülita siis sisse jahutusrežiim (kontrolli välisõhu voolu / õhuniiskust).
 • Sea jahutusventilaator keskmisele või suurele kiirusele.
 • Muuda ribide nurka. Saad reguleerida õhuvoolu üles- ja allapoole, kasutades nuppu Vertical air swing. 

Kui konditsioneeri siseseadmest lekib vett

Põhjus

 • Siseseade ei ole rõhtsas asendis ja kondensaat voolab kalde tõttu välja.
 • Tühjendusvoolik on otsaga siseseadme kohal, väändunud või voolikuots on vees ja vesi voolab tagasi.
 • Vihmavesi pääseb läbi augu voolikusse.
 • Väljavooluava on ummistunud, kuna seda pole pikalt puhastatud.

 

Lahendus

 • Loodi konditsioneeri siseseade.
 • Kontrolli tühjendusvoolikut.

- Paiguta see suunaga alla, et vältida tagasivoolu.

Paiguta see suunaga alla, et vältida tagasivoolu.

- Sea see sirgeks, et vältida tagasivoolu.

Sea see sirgeks, et vältida tagasivoolu.

- Paranda kahjustatud koht isolatsiooniteibiga.

Paranda kahjustatud koht isolatsiooniteibiga.

- Tühjendusvooliku ots EI TOHI olla vee all.

 

 • Paranda augud kiti või silikooniga, et vihmavesi ei pääseks sisse.
Paranda augud kiti või silikooniga, et vihmavesi ei pääseks sisse.
 • Puhasta konditsioneer.

Kui konditsioneeri välisseadmest lekib vett

Välisseadme voolikuühenduses ja hooldusklapis on vesi.

Põhjus

 • Konditsioneeri kasutamisel võib voolik jahtuda ning kui õues on palav, võivad toruühenduse põhjale ja välisseadmele tekkida temperatuurierinevusest tingitud veepiisad.
Konditsioneeri lekkimine.

aitäh tagasiside eest