Mitä takuusi kattaa

Takuutietoa Kuluttajille

Samsungin rajoitettu valmistajan takuu

 

Yleinen kuvaus

Tämän takuun antajana on Samsung Electronics Nordic AB, yritystunnus 556445-4345, Box 1235, SE-164 28 Kista, Ruotsi.   

Samsung tarjoaa rajoitetun valmistajan takuun kuluttajille, jotka ovat ostaneet EU-/ETA-maissa tai Sveitsissä – suoraan tai jälleenmyyjältä – Samsungin tuotteen, jonka Samsung on myynyt EU-/ETA-maissa tai Sveitsissä (”Tuote”) (ns. European Bloc Warranty -takuu). European Bloc Warranty -takuun alla kuluttaja voi esittää vaatimuksen takuuhuollosta missä tahansa EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä ottamalla yhteyttä paikalliseen Samsung Electronics -asiakaspalveluun (yhteystiedot löydät osoitteessa www.samsung.com/fi/support). Kuluttajan takuun alaiset oikeudet (kuten takuuaika ja takuuhuolto) määrittyvät sen mukaan, mitkä säännöt ovat voimassa maassa, jossa takuuhuollon vaatimus on esitetty. On huomioitava, että tämä takuu on vapaaehtoinen valmistajan takuu, joka antaa kuluttajalle lisäoikeuksia kansallisen kuluttajalainsäädännön oikeuksien lisäksi, eikä tämä takuu siten vaikuta näihin laillisiin oikeuksiin.

Tämä rajoitettu valmistajan takuu (European Bloc Warranty) koskee edellä tällä sivulla lueteltuihin tuoteryhmiin kuuluvia Tuotteita. Tämä takuu ei koske Samsung-tuotteita, jotka on ostettu EU-/ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolisilta markkinoilta.

• Mikäli kuluttaja esittää vaatimuksen takuuhuollosta toisessa maassa kuin mistä Tuote on ostettu, Tuotteen korjaus ei ole saatavilla, mikäli Tuote merkittävästi eroaa niistä tuotteista, jotka ovat myynnissä siinä EU/ETA-maassa missä vaatimus takuuhuollosta esitetään.
• Mikäli Tuote on korjattavissa, mutta se ei kuulu rajoitetun valmistajan takuun (European Bloc Warranty) piiriin eikä sitä tällä hetkellä myydä siinä EU/ETA-maassa, jossa vaatimus takuuhuollosta esitetään, (esimerkiksi henkilökohtaisena käsimatkatavarana tuotu tai suoraan ulkomailta ostettu tuote), Tuote voidaan korjata maksua vastaan.

Rajoitetusta valmistajan takuusta on lisää tietoa alempana tällä sivulla.

Ajallisesti rajoitetut tai väliaikaiset tarjoukset ja muut poikkeukset, joilla rajoitettua valmistajan takuuta on pidennetty tai laajennettu, ovat maakohtaisia. Niihin liittyviä takuuvaatimuksia ei voi esittää muissa maissa kuin siinä maassa tai niissä maissa, joissa tarjous on voimassa.

 

 Takuuaika, takuun laajuus, jne.

Takuuaika, takuun laajuus ja takuun rajoitukset on esitetty tuotetakuukortissa, joka toimitetaan Tuotteen mukana. Tietoa kunkin tuoteryhmän takuuajasta on myös yllä. Takuu kattaa takuun piiriin kuuluvat valmistusvirheet, jotka ilmenevät tuotteessa takuuaikana. Jos virhe kuuluu takuun piiriin, Samsung korjaa tai vaihtaa viallisen Tuotteen tietyin rajoituksin kuluttajan valinnan mukaan. Jos virhe ei kuulu takuun piiriin, sinulle annetaan hinta-arvio korjauksesta.

Tarkempaa tietoa takuusta on Tuotteen mukana toimitettavassa tuotetakuukortissa. Ota huomioon, että takuu ei yleensä kata esim. seuraavia: 

• Putoamisesta, kosteudesta tai muusta ulkoisesta vaikutuksesta johtuvat vauriot* 
• Vauriot, jotka johtuvat Tuotteen virheellisestä käytöstä tai pakollisten päivitysten laiminlyönnistä, esimerkiksi Tuotteen käyttöohjeiden tai Samsungin antamien ohjeiden vastaisesti
• Tuotteen virheellisestä asennuksesta johtuvat vauriot, esimerkiksi Tuotteen käyttöohjeiden tai Samsungin antamien ohjeiden vastaisesti
• Sellaisen Tuotteen takuuhuolto, jolta puuttuu sarjanumero
• Tuotteen käyttö osana liiketoimintaa


* Tällaiset takuun rajoitukset eivät koske erityisiä Tuotteita, joita Samsung Electronics Nordic AB (Samsung Nordic) aika ajoin markkinoi poikkeuksellisilla ominaisuuksilla, kuten kosteudenkestävinä tai ulkoisia vaikutuksia kestävinä, jos rajoitus on suoraan ristiriidassa Samsung Nordicin markkinoinnin tai muun sellaisen lupauksen kanssa, jonka Samsung Nordic esittää Tuotteen käyttöoppaassa tai Tuotteen teknisissä tiedoissa. Takuu ei kuitenkaan koske vaurioita, jotka johtuvat Tuotteen virheellisestä käytöstä esimerkiksi Samsungin ohjeiden vastaisesti, virheellisesti asennetun Tuotteen korjausta, sellaisen Tuotteen korjausta, josta puuttuu sarjanumero, tai muuta Tuotteen takuuehdoissa esille käyvää kohtuullista takuunrajoitusta.

 

Takuuvaatimuksen esittäminen

Takuuvaatimuksen esittämiseksi sinun on:

• Esitettävä takuuvaatimus Tuotteen takuuaikana, joka alkaa Tuotteen ensimmäisestä ostohetkestä ja kestää tuotetakuukortissa esitetyn ajan
• Näytettävä ostotosite, esim. alkuperäinen ostokuitti tai muu ostoksen vahvistava asiakirja. Ostotositteesta on ilmettävä kuluttajan alkuperäinen tuotteen ostopäivä, jälleenmyyjän nimi sekä malli- tai tuotenumero.
• Osoitettava, että Tuotteen virhe kuuluu takuuehtojen piiriin (katso näiden ehtojen lisäksi soveltuvat ehdot tuotetakuukortista)
• Jos Tuote jätetään takuuhuoltoon, Tuotteen mahdollinen PIN-koodi ja salasana on ilmoitettava, ja on omalla vastuullasi ottaa varmuuskopiot tiedoista ennen Tuotteen jättämistä huoltoon.

Huoltotyypit ja takuuasioiden yhteystiedot on esitetty ylempänä kunkin tuoteryhmän kohdalla.

 

Ennen takuuvaatimusten esittämistä

1. Käynnistä Tuotteesi uudelleen
2. Päivitä ohjelmisto uusimpaan versioon täällä tai tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin alla
3. Jos virhe ei poistu, palauta tehdasasetukset

Lue lisää Tuotteen käyttöoppaasta ja alla esitetyistä vastauksista usein esitettyihin kysymyksiin (FAQ). Jos tarvitset teknistä tukea, ota yhteyttä Samsungin Tukeen.

 

Näin esität takuuvaatimuksen

Käsittelyn helpottamiseksi ota valmiiksi esille ostotosite sekä Tuotteen malli- ja sarjanumero, kun otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, Samsungin tukeen tai jälleenmyyjään. 

 

Kuljetuspalvelu (Carry in service)

Aloittaaksesi menettelyn takuun käyttämiseksi pyydämme sinua kuluttajana toimittamaan Tuotteen korjattavaksi joko sille jälleenmyyjälle, jolta ostit Tuotteen tai Samsungin valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 

Tuote tutkitaan ja tarkastetaan sen varmistamiseksi, että virhe/vika kuuluu takuun piiriin. Tuotteen korjaaminen on maksutonta, jos virhe on Samsungin vastuulle kuuluva lakisääteinen virhe tai jos virhe kuuluu Tuotteen takuun piiriin. Jos virhe ei ole lakisääteinen virhe tai jos virhe ei kuulu takuun piiriin, saat tiedon korjauskustannuksista.

 

Korjauksen jälkeen voit noutaa Tuotteen jälleenmyyjältäsi tai tukipisteeltäsi.

 

Mikäli haluat lisätietoja tai sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 

Paikan päällä -korjauspalvelu / Nouto-korjauspalvelu (On-site / Pick-up)

Aloittaaksesi menettelyn takuun käyttämiseksi pyydämme sinua ottamaan kuluttajana yhteyttä Samsungin valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Tuote tutkitaan ja tarkastetaan sen varmistamiseksi, että virhe/vika kuuluu takuun piiriin. Tuotteen korjaaminen on maksutonta, jos virhe on Samsungin vastuulle kuuluva lakisääteinen virhe tai jos virhe kuuluu Tuotteen takuun piiriin. Jos virhe ei ole lakisääteinen virhe tai jos virhe ei kuulu takuun piiriin, saat tiedon korjauskustannuksista.

 

Samsungin valtuutetulla tukipisteellä on oikeus hankintansa mukaan päättää, missä korjaustoimenpiteet suoritetaan. Korjaus voidaan suorittaa joko paikan päällä siellä, mihin tuote asennetaan/sinun kotonasi (paikan päällä -korjauspalvelu) tai Tuote voidaan noutaa korjausta varten (nouto-korjauspalvelu). Huomaathan, että paikan päällä -korjauspalvelu ei ole saatavilla kaikkialla Pohjoismaissa esimerkiksi maantieteellisten rajoitusten vuoksi. Mikäli paikan päällä -korjauspalvelu ei ole saatavilla, käytetään nouto-korjauspalvelua.

 

Jos haluat lisätietoja tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Samsungin tukeen  Samsungin Tukeen.

 

Kuluttajansuojalainsäädäntö

Kuluttajansuojalainsäädäntö säätelee kuluttajan ja jälleenmyyjän välisiä suhteita. Samsungin takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi kuluttajana, esimerkiksi oikeuteesi tehdä kuluttajansuojalainsäädännön mukainen reklamaatio. Lisätietoja kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvista oikeuksista ja velvollisuuksista saa Kuluttaja- ja kilpailuviraston verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkv.fi.

Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on oikeus saattaa tavaran virhettä ja takuuehtoja koskeva riita kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Jos riita viedään tuomioistuimeen, se käsitellään kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

 

Takuuehdot Tuotteille, jotka eivät ole peräisin Samsung Nordicilta

Yllä mainitun mukaisesti Samsung Electronics Nordic AB (Samsung Nordic) tarjoaa takuuhuoltoa ja tukipalveluita Samsung-tuotteille, jotka kuluttajat ovat ostaneet muista EU-/ETA-maista tai Sveitsistä sillä ehdolla, että Tuote on rajoitetun valmistajan takuun alainen. On myös esimerkkejä Samsung-tuotteista, jotka ovat kansainvälisten takuiden alaisia, jolloin tällaiset muut takuut koskevat ostoksia muista maista. Myös näissä tapauksissa Samsung Nordic tarjoaa takuuhuoltoa ja tukipalveluja niillä takuuehdoilla, jotka koskevat kyseisiä tuotteita. EU-/ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolelta ostetuista tuotteista, joilla ei ole kansainvälistä takuuta, pyydetään ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään tai maahantuojaan oikeuksia koskevien lisätietojen saamiseksi.

 

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Samsungin tukeen.

 

Viimeksi päivitetty 13/06-2023