Monimuotoisuus ja osallistaminen

Monimuotoisuus ja osallistaminen

Moninaisuuden
kulttuurin vaaliminen
paremman tulevaisuuden
luomiseksi

Moninaisuuden kulttuurin vaaliminen paremman tulevaisuuden luomiseksi

2 miestä ja 2 naista, jotka edustavat eri etnistä taustaa, heittävät yläfemmat pöydän yli ja hymyilevät. 2 miestä ja 2 naista, jotka edustavat eri etnistä taustaa, heittävät yläfemmat pöydän yli ja hymyilevät.

Ole oma itsesi, rakennamme parempaa huomista

Samsung on vakuuttunut siitä, että osallistava kulttuuri ja moninainen työvoima edistävät innovaatiota ja kasvua.
Samsung pyrkii luomaan maailmanlaajuisen tiimin, johon kuuluvat kaikki ja jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet, inspiroiden yhtiön osaajia olemaan oma aito itsensä.
Yhdessä voimme luoda paremman huomisen asiakkaille, kumppaneille ja yhteisöille.

Ihmisiä Samsungilla

Koska työntekijät tuovat erilaisia kokemuksia ja näkökulmia Samsungille, he auttavat yhtiötä luomaan parempaa huomista.

ERG-ryhmät (Employee Resources Groups)

Uskomme, että monimuotoisuuden vaaliminen on olennaisen tärkeää jatkuvan innovoinnin kannalta. Nyt muodostetaan moninaisuusverkostoitumisen ryhmiä, joiden avulla työntekijät voivat olla yhteydessä toisiinsa pyrkien edistämään ammatillista kehitystä ja luoden osallistavaa kulttuuria.

*Samsungilla on erilaisia ERG-ryhmiä, kuten sukupuoliryhmät, LGBTQ+, etniset ryhmät, työssäkäyvät vanhemmat, veteraanit jne. eri alueilla.

Vasemmalla on kuvakollaasi naispuolisista Samsungin työntekijöistä, jotka nostavat toisen kätensä solidaarisuuden eleeksi. Oikealla on ryhmäkuva WITS-ryhmästä (Women in Technology at Samsung). Kuvien alla näytetään eri organisaatioiden logot, mukaan lukien Next Generation Leaders, Military Appreciation Group, Equality Alliance, Galaxy of Black Professionals, Women in Samsung Electronics, Veterans Community, Working Parents, Women Plus, Women in Technology at Samsung ja Samsung Leaders of Tomorrow. Vasemmalla on kuvakollaasi naispuolisista Samsungin työntekijöistä, jotka nostavat toisen kätensä solidaarisuuden eleeksi. Oikealla on ryhmäkuva WITS-ryhmästä (Women in Technology at Samsung). Kuvien alla näytetään eri organisaatioiden logot, mukaan lukien Next Generation Leaders, Military Appreciation Group, Equality Alliance, Galaxy of Black Professionals, Women in Samsung Electronics, Veterans Community, Working Parents, Women Plus, Women in Technology at Samsung ja Samsung Leaders of Tomorrow.

Muut aloitteet

Meillä on erilaisia monimuotoisuus- ja osallisuusohjelmia, joiden avulla pyrimme vaalimaan osallistavaa työpaikkakulttuuria.

Oppiminen ja kehittäminen

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden edistää muutosta sekä Samsungilla että laajemmin yhteiskunnassa.

Samsung tarjoaa työntekijöilleen kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia, jotta heistä voi kehittyä mitä parhaita ja osallistavimpia johtajia. Tähän sisältyy tietoisuuden lisääminen näkökulman laajentamiseksi, ajattelutavan uudelleen muotoilu objektiivisuuden parantamiseksi sekä osallistavuuden harjoittaminen innovaatioiden löytämiseksi.

 • Uudenlaisen ajattelutavan luominen

  Tiimin sisäisen
  moninaisuuden arvon
  tunnustaminen

 • Rakenna tietoisuutta

  Monimuotoisuuden
  ja osallistamisen
  tärkeyden näkeminen
  liiketoiminnan näkökulmasta

 • Harjoittele osallistavuutta

  Monimuotoisten ja
  osallistavien suhteiden
  kehittäminen muutoksen
  johtamiseksi

Johtajataso Henkilökohtainen taso Tiimitaso
Opas tiiminjohtajille
osallistavan
kulttuurin
luomiseen
monimuotoisuuden
avulla
Uuden tiedon saaminen
omasta itsestään
ja muista
Monimuotoisten
ja
osallistavien
suhteiden kehittäminen

Naiset Samsungilla

Samsung pyrkii vaalimaan seuraavan sukupolven naisjohtajia tukemalla omalla alallaan poikkeuksellisen hyvin suoriutuvia naisosaajia.

Naisten osuus maailmanlaajuisesti

2010

2015

2020

Yhteensä (%)※ paitsi operaattorit

20.3

25.0

28.6

Työnkuva

Tekniikka
(%)

14.2

16.6

18.0

Myynti ja markkinointi
(%)

27.5

28.9

31.5

Johto

Vastaavat johtajat
(%)

1.4

4.5

6.6

Päälliköt
(%)

8.3

12.4

15.3

Työnkuva

Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020. Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020.

Tekniikka(%)

Myynti ja markkinointi(%)

Johto

Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020. Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020.

Vastaavat johtajat(%)

Päälliköt(%)

Ulkopuolinen arvostus ja palkinnot

Pyrkimyksemme monimuotoisuuden alueella olivat jo alkaneet.