Ilmastotoimet

Ilmastotoimet

Välitöntä toimintaa
kestävän, vähähiilisen
tulevaisuuden puolesta

Acting now for a sustainable, low-carbon future

Kaksi miestä ja kaksi naista, jotka ovat pukeutuneet rentoihin vaatteisiin, korjaavat jotain satoa puusta ja hymyilevät. Kaksi miestä ja kaksi naista, jotka ovat pukeutuneet rentoihin vaatteisiin, korjaavat jotain satoa puusta ja hymyilevät.

Ilmastonmuutos, johon syynä on ainakin osittain fossiilisten polttoaineiden käytön jyrkkä kasvu ja sen aiheuttama ilmaston lämpeneminen, on vakava ongelma, joka vaikuttaa haitallisesti koko maailmaan. Samsung Electronics on tunnustanut kriisin tosiasiat, ja jatkaa tämän vuoksi ponnistelujaan useilla rintamilla. Näihin kuuluvat erittäin energiatehokkaiden tuotteiden kehittäminen, laitteiston asentaminen mahdollisimman pienillä kasvihuonekaasupäästöillä sekä uuden ja uusiutuvan energian valjastaminen käyttöön.

Ilmastonmuutoksen mittarit

Yhteenlaskettu kasvihuonekaasujen vähennys käyttövaiheessa

301 miljoonaa tonnia

* Vuosina 2009–2020

Yhteenlaskettu kasvihuonekaasujen
vähennys
tuotteen käyttövaiheessa

Kaavio esittää uusiutuvan energian käyttöä Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Kiinassa: uusiutuvan energian muuntoprosentin odotetaan olevan 100 % vuonna 2020.. Kaavio esittää uusiutuvan energian käyttöä Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Kiinassa: uusiutuvan energian muuntoprosentin odotetaan olevan 100 % vuonna 2020.

* Yksikkö: Uusiutuvan energian käyttö (%)

Uusiutuvan energian käyttö Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Kiinassa

Toiminta Ilmastonmuutosta vastaan

Reagoimme ilmastonmuutokseen analysoimalla siihen liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä suunnittelemalla niiden perusteella tehokkaita ehkäiseviä strategioita Tähän sisältyy monien erilaisten skenaarioiden pohtiminen, jotta voisimme tunnistaa ilmastonmuutoksen pitkän aikavälin vaikutuksen liiketoiminnallemme. Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet koskevat lähes kaikkia liiketoimintamme alueita aina tuotteista ja palveluista valmistusprosesseihin, toimitusketjuun, suunnittelu- ja kehitystyöhön sekä myyntitoimintoihin.

Meidän toimintasuunnitelmamme

Kasvihuoneka-
asupäästöjen vähentäminen tuotantolaitoksilla

ㆍF-kaasupäästöjä vähentävän laitteiston käyttö puolijohteiden valmistusprosessin yhteydessä

ㆍEnergiansäästöprojektien hallinta ja energiatehokkuuden parantaminen

Energianhallinnan laajentaminen tuotantolaitoksilla

ㆍEnergianhallint-
ajärjestelmien laatiminen kaikille tuotantolaitoksille ja sertifiointien ylläpitäminen

Kasvihuonekaas-
upäästöjen vähentäminen tuotteen käyttövaiheessa

ㆍEnergiatehokkaiden tuotteiden kehittäminen ja esittely

Muiden kasvihuonek-
aasupäästöjen hallinta

ㆍTuotelogistiikkaan, liikematkoihin ym. liittyvien kasvihuonepäästöjen hallinta

Toimittajien tukeminen

ㆍToimittajien kasvihuonekaasupäästöjen seuranta

ㆍCDP-toimitusketjun edistäminen ja toimittajien tukeminen siihen liittymiseksi

Meidän arviointi- ja toimintaprosessimme

 • 01


  Ilmastonmuutokseen
  liittyvien ilmiöiden
  ja ongelmien
  tunnistaminen

 • 02

  Vaikutusten, riskien ja
  mahdollisuuksien
  analysointi

  Riskien ja mahdollisuuksien analysointikriteerit


  Sidosryhmien edut / alan trendit / liiketoimintavaikutus / sisäinen osaaminen / tapahtuman todennäköisyys

 • 03

  Toimintastrategioiden
  muodostaminen

 • 04

  Projektien implementointi
  ja seuranta

 • 05

  Tulosten analysointi
  cja tarkastus suhteessa
  tavoitteeseen

Ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudetIlmastonmuutoksen muutoksen riskien ja mahdollisuuksien tekijät

Säädöksiin
liittyvät ongelmat
Riskit Lähestymistapamme Mahdollisuudet
Hiilivero Kehitämme kylmäaineita, jonka kasvihuonevaikutus on pieni Edistämme tuotantolaitosten CDM1)-ohjelmia päästövähennysten saavuttamiseksi Kasvihuonekaasujen päästökauppa Laadimme päästöjen vähennysjärjestelmän ja aloitamme päästökaupan
Uusiutuvan energian käyttö Solmimme uudistuvan energian ostosopimuksia, rekisteröidymme vihreään hinnoitteluun, hankimme uusiutuvan energian sertifikaatteja Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä ja vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä
Tuotteen energiatehokkuutta koskevat säädökset Kehitämme energiatehokkaita tuotteita Haemme kestävyydestä kertovia sertifikaatteja ja energiamerkintöjä
Fyysiset
ongelmat
Riskit Lähestymistapamme Mahdollisuudet
Pyörremyrskyt ja tulvat Laajentaa laitosten investointeja luonnonkatastrofien aiheuttamien vahinkojen ehkäisyyn ja korjaukseen Tukea paikallisyhteisöjen sopeutumista ilmastonmuutokseen ja tarjota tukea ilmastonmuutosta ehkäisevien teknologioiden muodossa
Keltainen pölyKeltainen pöly Luoda vahinkojen ennaltaehkäisy- ja korjausskenaarioita sekä investoida LVI-järjestelmiin Luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ilmanpuhdistajien ja -kuivaajien kaltaisille kodinkoneille
Muut
Riskit Lähestymistapamme Mahdollisuudet
Yhtiön maine Vahvistaa sisäisiä kestävyyteen liittyviä toimia ja tehostaa ulkoista viestintää Brändimielikuvan parantaminen
Kulutuskäytöksen muutokset Seurata kuluttajatrendejä ja laajentaa kestävien tuotteiden kehitystä Proaktiivinen vastaus ympäristötietoisten tuotteiden kuluttajakysyntään

1) Clean Development Mechanism, puhtaan kehityksen mekanismi

Kasvihuonekaasupäästöjemme vähentäminen kaikilla tasoilla

Ongelmanratkaisu edellyttää tarkkoja tietoja. Jotta voisimme mitata kasvihuonepäästömme tarkasti ja hallita niitä, olemme luokitelleet ne kolmeen kasvihuonekaasukäytännön määrittelemään luokkaan sen perusteella, kuinka lähellä ne ovat liiketoimintaa ja toimintoja. Kunkin tason tarkan päästökohdan määrittäminen on tärkeää, jotta kasvihuonekaasuja voisi hallita optimaalisesti. Luokka 1 tarkoittaa kasvihuonekaasuja, jotka syntyvät valmistettaessa tuotteita Samsung Electronicsin toimipaikoissa, kun taas luokan 2 epäsuorilla päästöillä tarkoitetaan tuotantolaitoksen energiaostoihin liittyvän sähkön ja höyryn luomisen päästöjä. Luokkaan 3 kuuluvat muut kuin toimipaikan päästöt, esimerkiksi logistiikan, liikematkojen ja toimitusketjumme päästöt ja tuotteidemme käytön aiheuttamat päästöt. Tämän analyysin avulla hallinnoimme systemaattisesti kaikkia tuotantolaitostemme, tuotteidemme käytön ja toimittajiemme aiheuttamia suoria ja epäsuoria päästöjä.

Luokka 1

Suorat kasvihuonekaasupäästöt

Luokka 2

Sähkön, höyryn tms.
aiheuttamat
electricity
päästöt

Luokka 3

Kaikki muut epäsuorat päästöt,
logistiikka, toimittajat, tuotteiden käyttö jne.

Hyödynnämme huipputeknologiaa energiatehokkuuden parantamiseksi

Huippuluokan tuoteteknologioidensa ansiosta Samsung Electronics kehittyy pyrkiessään mahdollistamaan ympäristön kannalta vastuullisempaa ja käytännöllistä elämäntapaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Samsungilla kokoonnutaan yhtiön laajuisiin ympäristökonsultointitapaamisiin kaksi kertaa vuodessa. Näissä kokouksissa Samsung jakaa tietoa ympäristövaatimuksista ja innovatiivisten teknologioiden kehityksestä liiketoimintayksikköjen ympäristöasiantuntijoille ja tutkii energiaa säästäviä teknologioita erittäin energiatehokkaiden tuotteiden kehittämiseksi. Vuonna 2019 onnistuimme vähentämään vuotuista energiankulutustamme 42 % vuoteen 2008 verrattuna ottamalla käyttöön erittäin tehokkaita jääkaappien kompressoreita ja ilmastointilaitteiden lämmönvaihtimia.

Vasemmalla on Samsung-ilmastointilaite, jonka yläpuolella on energiatehokkuuden symboli. Oikealla on moderni toimistotila, jossa on työpöytä, tuoli ja kasveja. Vasemmalla on Samsung-ilmastointilaite, jonka yläpuolella on energiatehokkuuden symboli. Oikealla on moderni toimistotila, jossa on työpöytä, tuoli ja kasveja.

Esimerkki IoT-sovelluksesta globaalissa tuotantolaitoksessa

Samsung Electronics pyrkii energiatehokkuuteen sekä tuotteidensa että kaikkien toimipaikkojensa ja tuotantolaitostensa osalta. Olemme ottaneet käyttöön lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän IoT-perusteisen valvontajärjestelmän ja aktiivisen hallintaympäristön Koreassa sijaitsevan Yeongdeokin koulutuskeskuksessa ja Vietnamin Ho Chi Minh Cityn tuotantolaitoksessa. IoT-teknologian avulla olemme kehittäneet myös energiaa säästävän algoritmin, joka huomioi ulkotilojen ilmasto-olosuhteet, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän kuorman sekä laitekapasiteetin varmistaen näin infrastruktuurilaitteiston optimaalisen käytön. Tämän tuloksena Ho Chi Minh Cityn Samsung Electronicsin tuotantolaitoksen energiankulutus laski 12,4 prosenttia. Teknologian käyttöönotto on jo suunniteltu Korean, Yhdysvaltain ja Kaakkois-Aasian tuotantolaitosten osalta.

Pienten pilvien täplittämää sinistä taivasta vasten kuvattu suuri Samsung-työmaa, jossa on useita siististi järjestettyjä valkoisia rakennuksia. Pienten pilvien täplittämää sinistä taivasta vasten kuvattu suuri Samsung-työmaa, jossa on useita siististi järjestettyjä valkoisia rakennuksia.

Samsung Electronics laajentaa jatkuvasti uusiutuvan energian käyttöään

Panoraamanäkymä sinistä taivasta vasten kuvatusta Samsung-työmaasta. Kuvassa näkyvät vain rakennusten yläosat. Panoraamanäkymä sinistä taivasta vasten kuvatusta Samsung-työmaasta. Kuvassa näkyvät vain rakennusten yläosat.

Toimittajiemme tukena uusiutuvan energian käytössä

Tukeaksemme toimittajiamme uusiutuvan energian käytössä Samsung Electronics liittyi CDP-toimitusketjuun vuonna 2019. Siitä alkaen olemme toimineet terveemmän ympäristön hyväksi kehottamalla 200 tärkeimpää (hankintojen mukaan) toimittajaamme asettamaan uusiutuvan energian käyttötavoitteita. Niiden toimittajien osalta, joiden myynnistä 80 % tulee Samsung Electronicsilta, suoritimme CDP:n ilmastonmuutoskyselyä koskevan koulutuksen sekä tutkimme kasvihuonekaasupäästöjä ja uusiutuvan energian käyttöä. Monet toimittajat vastasivat kyselyyn, ja palkitsimme toimittajat, jotka oma-aloitteisesti asettivat kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteita. Samsung Electronics jatkaa läheistä yhteistyötä toimittajien kanssa ja tukee heitä yhteisissä pyrkimyksissämme siirtyä kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa.

Suoritamme projekteja reagoidaksemme globaaliin ilmastonmuutokseen

Ryhmä afrikkalaista alkuperää olevia lapsia kokoontuneena miehen ympärille, joka havainnollistaa tieteellistä toimenpidettä kaasupolttimen avulla. Ryhmä afrikkalaista alkuperää olevia lapsia kokoontuneena miehen ympärille, joka havainnollistaa tieteellistä toimenpidettä kaasupolttimen avulla.