Ympäristötietoiset tuotteet

Ympäristötietoiset tuotteet

Ympäristöttietoiset
tuotteemme parantavat
planeetan terveyttä

Ympäristöttietoiset tuotteemme parantavat planeetan terveyttä

Mies istuu pöydän äärellä kannettavan tietokoneen ja älypuhelimen kanssa. Hän luonnostelee piirroksen paperille kynällä. Mies istuu pöydän äärellä kannettavan tietokoneen ja älypuhelimen kanssa. Hän luonnostelee piirroksen paperille kynällä.

Ympäristö on erittäin tärkeä Samsung Electronicsille – aina tuotesuunnittelun aloituksesta tuotteen lopulliseen hävittämiseen asti. Vuonna 2004 käyttöönotetussa ympäristöystävällisessä suunnitteluprosessissa analysoidaan täydellisesti tuotteen potentiaalinen ympäristövaikutus. Teemme parhaamme, jotta tuotteemme olisivat yhtä ympäristöystävällisiä kuin ne ovat toimivia – aina raaka-aineiden säästämisestä uusiin, innovatiivisiin ja elinkaaren loputtua helposti kierrätettäviin tuotteisiin. Tämän takia tuotteitamme pidetään ympäri maailmaa ympäristötietoisina.

Pyrimme ylittämään ympäristötavoitteemme ympäristöystävällisellä tuotesuunnittelulla

 • 98%

  * Vuoteen 2020 perustuen

  Ympäristöystävällisen
  tuotekehityksen aste

 • 800+

  * Vuoteen 2020 perustuen

  Useita globaalien ympäristöystävällisyys
  sertifikaatti

Tärkeiden tuotteiden ympäristöarviointi

Samsung Electronics suorittaa arviointijärjestelmänsä avulla tuotteillensa ympäristöarviointeja tuotteen kehitysvaiheesta alkaen. Olemme ottaneet käyttöön Korean ympäristöministeriön ympäristötietoisille tuotteille myöntämän Eco-Labelin sertifiointikriteerit, Yhdysvaltain Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) -sertifioinnin ja Yhdysvaltain Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) -sertifioinnin parantaaksemme yleistä luottamusta arviointijärjestelmäämme.

Minimoimme ympäristövaikutusta jokaisessa vaiheessa

Suoritamme elinkaarianalyysejä tutkiaksemme tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksia aina tuotteen valmistuksesta ja käytöstä sen hävitykseen. Näitä tuloksia sovellamme tuotekehityksessämme. Esimerkiksi vuonna 2019 suoritimme elinkaarianalyysin 24-tuumaiselle monitorille (malli: S24E650PL). Sen yhteydessä saimme Underwriters Laboratoriesilta (UL) ympäristöystävällisen tuotteen tunnustuksen. Analysoimme monitorin vaikutuksia ilmaston lämpenemiseen 12 eri ympäristövaikutuskategoriassa1) esivalmistuksen, valmistuksen, jakelun, käytön ja hävityksen suhteen. Seurauksena näimme että käyttövaiheen vaikutus oli suurin, 76 % kaikista vaiheista. Tämä johtuu siitä, että käyttövaiheessa kulutettavan sähkön tuottaminen aiheuttaa suuren määrän kasvihuonekaasuja. Näiden tulosten perusteella yritämme minimoida monitorien virrankulutuksen käytön ja valmiustilan aikana soveltamalla näitä tuloksia kehitysvaiheessa.

Ympäristövaikutusten 12 tärkeintä luokkaa: Ilmaston lämpeneminen, happamoituminen, rehevöityminen, otsonikato, fotokemialliset hapettimet, myrkyllisyys ihmisille, makean veden ekotoksisuus, meriveden ekotoksisuus, maaperän ekotoksisuus, ensisijainen energiankulutus, vedenkulutus ja jätteen määrä

24-tuumaisen monitorin (S24E650PL)
ilmaston lämpenemisvaikutusarvion
tulokset

 • 21.7%

  Esivalmistus

 • 0.3%

  Valmistus

 • 0.7%

  Jakelu

 • 75.6%

  Käyttö

 • 1.7%

  Hävittäminen

Jatkamme herkkien aineiden vähentämistä

Samsung Electronics valvoo tarkasti ympäristölle haitallisia tuotteita periaatteen ”ympäristöasioissa ei tehdä kompromisseja” mukaisesti.

Valkoisiin laboratoriotakkeihin pukeutuneet mies ja nainen työskentelevät tieteellisessä laitoksessa. Nainen tarkastelee laskentataulukkoa tietokoneen näytöltä. Miehen kädessä on pullossa oleva näyte. Valkoisiin laboratoriotakkeihin pukeutuneet mies ja nainen työskentelevät tieteellisessä laitoksessa. Nainen tarkastelee laskentataulukkoa tietokoneen näytöltä. Miehen kädessä on pullossa oleva näyte.

Tuotantoon ciittyvien aaineiden luokittelu

 • Rajoitetut aineet

  Aineiden käyttöä hallitaan säädöksillä tai
  sopimuksilla ja ne
  poistetaan vapaaehtoisesti käytöstä,
  koska niillä saattaa olla haitallisia
  vaikutuksia
  ympäristölle tai terveydelle

 • Mahdollisesti vaaralliset
  aineet

  Aineet, jotka edellyttävät jatkuvaa
  seurantaa tai aineet, joille
  odotetaan
  seurantaa tulevaisuudessa.

Samsung Electronicsin ympäristölle haitallisten aineiden hallintahistoria

 • 2019

  • Vielä kahdeksan ftalaattityypin käyttö kiellettiin (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP)
  • Sterilointi-/ruosteenestoaineiden käyttö kiellettiin ilmastoinnilla tai ilmanpuhdistussuodattimilla varustetuissa tuotteissa (PHMG, PGH, PHmb, CMIT, MIT)
 • 2018

  • Neljän ftalaattityypin käyttö kiellettiin kaikissa komponenteissa (DEHP, BBP, DBP, DIBP)
 • 2016

  • Neljän ftalaattityypin käyttö kiellettiin uusissa komponenteissa (DEHP, BBP, DBP, DIBP)
 • 2015

  • Heksabromisyklododekaanin (HBCD) ja nonyylifenolin käyttö kiellettiin
 • 2013

  • Esiteltiin ftalaatti- ja antimonivapaita tuotteita (joitakin kannettavien tietokoneiden, televisioiden, monitorien ja kotiteatterituotteiden komponentteja)
 • 2012

  • Esiteltiin PVC-vapaita tuotteita (joitakin kannettavien tietokoneiden, televisioiden, monitorien ja kotiteatterituotteiden komponentteja)
  • Kloorattujen palonsuoja-aineiden käyttö matkapuhelimissa ja MP3-soittimissa kiellettiin
 • 2011

  • Esiteltiin täysin ilman berylliumyhdisteitä valmistettuja matkapuhelimia
 • 2010

  • Kiellettiin kobolttikloridin käyttö
  • Esiteltiin uusia, täysin ilman bromattuja palonsuoja-aineita ja PVC:tä valmistettuja matkapuhelimia, kameroita ja MP3-soittimia
 • 2008

  • Kiellettiin perfluoroktaanisulfonihapon (PFOS) ja antimoniyhdisteiden käyttö
  • Esiteltiin täysin ilman bromattuja palonsuoja-aineita ja PVC:tä valmistettuja matkapuhelimia (joitakin malleja)
 • 2006

  • Laadittiin suunnitelma bromattujen palonsuoja-aineiden ja PVC:n käytön vähentämiseksi
 • 2005

  • Kiellettiin PBB:n ja PBED:in käyttö tuotteissa ja bromattujen palonsuoja-aineiden käyttö pakkausmateriaaleissa
  • Kehitettiin puurakenne bromattujen palonsuoja-aineiden käytön vähentämiseksi (toimitusketjun parannus)
 • 2004

  • Poistettiin kadmium (Cd), lyijy (Pb), elohopea (Hg) ja kuudenarvoinen kromi (Cr6+) täysin
 • 2003

  • Otettiin käyttöön standardit tuotteissa käytettävien aineiden valvontaan
 • Standardit tuotteissa käytettävien aineiden valvontaan
  475,3 kt
 • REACH SVHC -ilmoitus
  355 kt

Otamme käyttöön
Eco-Partner-sertifioinnin,
jotta voimme seurata tarkasti
toimitusketjua

Samsung Electronics suorittaa Eco-Partner-arvioinnin kaikille tuotteiden ja osien toimittajille voidakseen tarkastella tuotteiden lisäksi myös osia. Myönnämme sertifioinnin arvioimalla tuotteissa käytettyjen aineiden hallintavaatimusten ja toimittajien ympäristön laatuhallintajärjestelmän vaatimusten täyttymistä. Toimittajat lähettävät tuotteen ympäristöraportin, joka sisältää tietoa niiden sisältämistä vaarallisista aineista sekä raaka-ainetoimittajan tiedot. Samsung Electronics suorittaa sen jälkeen perinpohjaisen arvioinnin vierailemalla toimittajien valmistuslaitoksissa vahvistaakseen toimitettujen asiakirjojen tiedot. Säilyttääkseen Eco-Partner-sertifioinnin toimittajat on tarkastettava joka toinen vuosi. Ne toimittajat, jotka eivät läpäise tarkastusta, poistetaan toimitusketjusta. Näin pyrimme sisällyttämään toimittajamme vihreän johtamisen aloitteisiin. Kerta-arvioinnin sijaan käytämme jatkuvaa hallintaa ja arviointia varmistaaksemme kestävän toimitusketjun hallinnan.

Kaksi miestä tarkastelee saman kannettavan tietokoneen näyttöä suuressa teollisuusvarastossa. Toisella miehellä on kannettava lähetin-vastaanotinlaite. Kaksi miestä tarkastelee saman kannettavan tietokoneen näyttöä suuressa teollisuusvarastossa. Toisella miehellä on kannettava lähetin-vastaanotinlaite.

Eco-partner -sertifiointiprosessi

 • 01

  Raaka-aneet

  • 1. Tarkka analyysidata
  • 2. Raaka-ainekoostumustaulukko
 • 02

  Toimittajat

  • 1. Takuukirje
  • 2. Tarkkuusanalyysiraportti
       (ICP/GCMS-tiedot)
  • 2. Tarkkuusanalyysiraportti (ICP/
       GCMS-tiedot)
  • 3. Käyttöturvallisuustiedote
  • 4. Esimerkkiosat hyväksyntää varten
 • 03

  Samsung
  Electronics

  • 1. Tarkasta lähetetyt
       asiakirjat ja näytteet
  • 1. Tarkasta lähetetyt asiakirjat
       ja näytteet
  • 2. Arvioi ympäristölaatujärjestelmä
  • 2. Arvioi
       ympäristölaatujärjestelmä
 • 04

  Eco-partner
  -sertifikaatti

Samsung Electronics jatkaa tutkimustyötään energian säästämiseksi

Samsung Electronics pyrkii jatkuvasti valmistamaan erittäin energiatehokkaita tuotteita, jotka käyttävät vähemmän energiaa parempaan suorituskykyyn. Jos tuote on entistä suorituskykyisempi käyttämällä vähemmän energiaa, asiakkaat säästävät energiakustannuksissa. Tehon tuottamiseksi käytetään vähemmän energiaa, mistä aiheutuu vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä. Vuonna 2020 käyttämiemme innovatiivisten, energiatehokkaiden tuoteteknologioidemme ansiosta olemme pystyneet vähentämään tuotteidemme energiankulutusta 32 prosentilla vuoteen 2008 verrattuna. Tänä tarkoittaa, että kykenimme valmistamaan paremman suorituskyvyn tuotteen käyttämällä vain puolet energiasta. Työmme ei kuitenkaan pääty tähän – jatkamme tutkimus- ja kehitystyötämme uraauurtavan teknologian parissa, jonka avulla pystymme vähentämään energiankulutusta entisestään.

Valikoima Samsungin kodinkoneita rivissä, mukaan lukien pesukoneita, jääkaappi ja Crystal UHD -televisio. Valikoima Samsungin kodinkoneita rivissä, mukaan lukien pesukoneita, jääkaappi ja Crystal UHD -televisio.

Samsung Electronicsin ympäristötietoiset pyrkimykset on huomioitu ympäri maailmaa

Samsung Electronicsin tuotteiden ympäristöystävällisyys on tunnustettu monissa valtioissa, Yhdysvalloissa, Euroopassa, Kiinassa ja Brasiliassa, jossa niille on myönnetty ympäristösertifikaatteja, kuten ympäristö- tai hiilipäästömerkkejä. Sen on tehnyt mahdolliseksi pyrkimyksemme tutkia ja kehittää tuotteita, jotka asettavat ympäristön etusijalle edistyksellisen teknologian avulla. Mutta työmme ei ole päätöksessään. Samsung Electronics jatkaa PlanetFirst-vision tavoittelua asettaen maapallon ja ympäristön etusijalle. Yritämme parhaamme mukaan tehdä elämästä mukavaa ja ympäristön kannalta kestävää

Globaalit ympäristömerkinnät ja tuotteiden ympäristötunnustukset

Ympäristömerkinnät

Tuotteiden ympäristötunnustukset