Resurssitehokkuus

Resurssitehokkuus

Säilytä, käytä
pidempään
ja uudelleen

Säilytä, käytä pidempään ja uudelleen

Lähikuva henkilön käsistä, jotka työskentelevät puretun älypuhelimen sisäosien parissa metallipinsettien avulla. Lähikuva henkilön käsistä, jotka työskentelevät puretun älypuhelimen sisäosien parissa metallipinsettien avulla.

Teollisesta vallankumouksesta alkaen taloudellista kasvua ovat siivittäneet piittaamaton kaivosteollisuus ja luonnonvarojen hyväksikäyttö. Asiantuntijat ovat varoittaneet kaivosteollisuuden ja tulevaisuuden resurssien ehtymisestä aiheutuvista ympäristöongelmista. Samsung Electronics on näistä varoituksista tietoinen ja ottaa käyttöön erilaisia torjuvia toimenpiteitä. Käytämme tuotekehittelyn ja valmistuksen prosesseissa tehokkaasti resursseja teknisten innovaatioiden avulla ja pyrimme löytämään tapoja käyttää väistämättömästi syntyvää jätettä ja loppuun käytettyjä tuotteita uudelleen. Pyrimme valmistamaan parempia tuotteita käyttämällä vähemmän luonnonvaroja ja muuntamalla elektroniikkajätteen käyttökelpoisiksi resursseiksi.

Resurssittehokkuuden mittarit

Tavoitteemme saavuttaa kiertotalous

Samsung Electronics keskittyy kiertotalouteen ympäristön suojelemiseksi kriisin aikana ja resurssien tehokkaamman käytön varmistamiseksi. Sen sijaan, että resursseja käytettäisiin perinteisesti kerran, jonka jälkeen ne hävitetään, Samsung panostaa resurssien uudelleenkäyttöön ottamalla niitä talteen, käyttämällä niitä uudelleen ja kierrättämällä niitä tuotteen elinkaaren päätyttyä. Olemme minimoineet resurssien käyttöä kehittämällä tuotantotapoja minimoimalla käytettävien materiaalien valikoimaa ja optimoimalla kokoamistapoja. Keräämällä elinkaarensa päähän tulleita tuotteita olemme ottaneet talteen arvokasta materiaalia. Kierrätystalouden avulla Samsung vähentää tuotantoon tarvittavien luonnonvarojen määrää, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja jätteenpoltosta syntyviä saasteita ja ehkäisee kaatopaikkojen aiheuttamaa maaperän ja vesistöjen saastumista.Ennen kaikkea paras tapa luonnonvarojen säästämiseksi on laadukkaiden, pitkäikäisten tuotteiden valmistaminen. Samsung pidentää tuotteidensa elinkaarta parantamalla tuotteiden kestävyyttä suorittamalla ennen tuotejulkaisuja erilaisia luotettavuustestejä ja tarjoamalla käytännöllisiä huoltopalveluita maailmanlaajuisissa palvelupisteissään, jatkuvat ohjelmistopäivitykset mukaan lukien. Näin Samsung panostaa osaltaan kierrätystalouteen ja luonnonvarojen säilyttämiseen.

Kiertotalouden preriaatteet ja rakenne

Kiertotalouden preriaatteet

 • 01

  Kestävien raaka-aineiden
  hankinnan ja käytön

  materiaalivalinnassa ja
  tuotesuunnittelussa
  sekä
  tarpeettomien
  raaka-aineiden määrän
  minimointi

 • 02

  Pyrkimys
  tuotteen
  käyttöiän
  maksimointiin
  suunnittelemalla tuotteita

  asiakkaiden tarpeiden
  perusteella ja

  suorittamalla ankaraa
  laatutestausta

 • 03

  Raaka-aineiden
  käytön minimointi

  kompaktien
  tuotteiden ja
  pakkausten sekä

  kuljetustehokkuuden

  maksimoinnin avulla

 • 04

  Neitseellisten
  luonnonvarojen ja
  raaka-aineiden
  käytön vähentäminen

  maksimoimalla
  valmistusvaiheen

  teollisen
  hukkamateriaalin

  uudelleenkäyttö

 • 05

  Tuotteen elinkaaren

  jatkaminen ja
  asiakastyytyväisyyden
  parantaminen
  ammattimaisen
  palveluverkoston
  tukeman
  systemaattisen
  tuotehallinnan
  avulla

Kiertotalouden rakenne

Kuluttaja

Käyttö

 • ‧ Käytä energiatehokkaita tuotteita epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi
 • ‧ Paranna tuotteen suorituskykyä, päivitä laiteohjelmistoa ja jatka takuuta

Korjaus ja uudelleenkäyttö

 • ‧ Lisää huoltokeskusten määrää ympäri maailman jatkuvasti
 • ‧ Jatka tuotteen elinkaarta tarjoamalla
  asiantuntevaa etädiagnostiikkapalvelua

Samsung
Electronics

Kehitys

 • ‧ Suunnittele vähemmän energiaa ja raaka-aineita kuluttavia tuotteita
 • ‧ Suunnittele helposti purettavia ja kierrätettäviä tuotteita
 • ‧ Tuotteen käyttöikää pidentävä rakenne
 • ‧ Osta materiaaleja ja osia, jotka eivät
  sisällä varallisia aineita
 • ‧ Laajenna kestävien raaka-aikeiden,
  kuten kierrätettyjen materiaalien käyttöä
 • ‧ Harjoita liiketoimintaa sertifioitujen Eco-Partnerien kanssa

Valmistus

 • ‧ Lisää uusiutuvan energian käyttöä tuotantolaitoksissa
 • ‧ Minimoi veden käyttöä ja lisää sen uudelleenkäyttöä
 • ‧ Kierrätä tuotantolaitoksen jäte ja käytä sitä raaka-aineena
 • ‧ Käytä tuotantolaitoksilla vaihtoehtoisia kemikaaleja

Jakelu

 • ‧ Käytä kestäviä pakkausmateriaaleja sekä
  kestävästi hankittua paperia
 • ‧ Kompaktit ja kevyet pakkaukset
 • ‧ Optimoi logistiikka vähentääksesi kasvihuonekaasupäästöjä
  ja polttoaineenkulutusta

Kierrätys
yhtiö

Takaisinotto ja kierrätys

 • ‧ Ota käyttöön elektroniikkajätteen takaisinotto-ohjelma kussakin maassa
 • ‧ Kerää materiaalia jätteistä ja käytä
  ne uudelleen
 • ‧ Käytä suljettua kierrätysjärjestelmää
  jätteiden hyödyntämiseksi

Annamme uuden elämän loppuun käytetyille tuotteille

Kiertotalousjärjestelmä on tärkeä ja olennainen osa jätteiden määrän vähentämistä ja resurssien tehokasta käyttöä. Sen vuoksi Samsung Electronics on ottanut globaalisti käyttöön e-jätteen keräämiseen keskittyvän Re+-ohjelman. Huoltokeskuksemme tai kierrätyskumppanimme keräävät käyttöiän päässä olevia tuotteita. Kerätty e-jäte kierrätetään ympäristöystävällisesti ja käytetään uudelleen raaka-aineina. Vuosien 2009 ja 2019 välisenä aikana keräsimme yhteensä 4,03 miljoonaa tonnia elektroniikkajätettä.

 • Luettelo takaisinotto- ja kierrätyslaitoksista maittain
  92 KB
 • Luettelo eurooppalaisista pakkauksien ja akkujen kierrätyslaitoksista maittain
  166 KB

Kun resurssi on käytetty, se kerätään, kierrätetään ja käytetään uudelleen

Samsung Electronics siirtyy pois aiemmasta raaka-aineita tuhlaavasta rakenteesta, jossa raaka-aineet hävitettiin yhden käyttökerran jälkeen ja tavoittelee moniin toimintoihin suljettua kierrätysjärjestelmää, jossa käytetyt raaka-aineet kerätään talteen, kierrätetään ja käytetään uudelleen. Osana pyrkimystämme luoda raaka-aineiden kierrätykselle sosiaalinen rakenne analysoimme tärkeimpien tuotteidemme koostumuksen, minkä jälkeen analysoimme eri kulmista jokaisen aineen vaikutuksen toimitusketjun turvallisuudelle, ympäristölle, yhteiskunnalle ja taloudelle.

Matkapuhelinten tyypillinen koostumus on

35,1 % muovia

20,2 % alumiinia

10,6 % terästä

10,0 % kuparia

8,6 % kobolttia

15,5 % kultaa ja
muita materiaaleja

Eräs Samsungin kierrätyshankkeiden esimerkkitapauksista on Samsungin perustama ja operoima Asanin kierrätyskeskus. Kaikki kierrätyskeskuksen tuottama metalli ja muovi käytetään uudelleen elektroniikkalaitteiden valmistukseen. Perustamisestaan vuonna 1998 lähtien Asanin kierrätyskeskuksessa on kierrätetty elektroniikkaromua. Pelkästään vuonna 2019 siellä käsiteltiin 338 000 jääkaappia, pesukonetta, ilmastointilaitetta ja IT-laitetta sekä lajiteltiin 24 524 tonnia tärkeimpiä metalleja (terästä, kuparia, alumiinia jne.) ja muovia kierrätykseen. Asanin kierrätyskeskuksessa lajiteltu elektroniikkajätteen sisältämä muovi toimitettiin muovivalmistajille, jotka prosessoivat ne uudelleenkäyttöä varten. Asanin kierrätyskeskuksessa luotiin yhteishankkeella kehitettyä teknologiaa hyödyntämällä suljettu kierrätysjärjestelmä, jonka avulla uusiomuovin käyttö Samsungin tuotteissa on mahdollista. Tämän suljetun kierrätysjärjestelmän avulla tuotettiin vuonna 2019 yhteensä 1 882 tonnia uusiomuovia, jotka käytettiin Samsungin jääkaappien, ilmastointilaitteiden ja pesukoneiden valmistukseen. Kun huomioidaan muiden kanavien kautta hankittu uusiomuovi, sitä käytettiin kodinkoneiden, televisioiden, monitorien ja puhelinlatureiden valmistukseen arviolta 30 753 tonnia. Kupari eroteltiin suurimmista komponenteista (johdoista, kompressoreista jne.), kierrätettiin ja käytettiin elektroniikan valmistukseen. Toisena esimerkkinä mainittakoon koboltti, joka on yksi tärkeimmistä matkapuhelinten akuissa käytettävistä raaka-aineista.

Muovijätteen suljettu kierrätysprosessi Asanin kierrätyskeskuksessa

Havainnollinen kuva suljetun kierroksen kierrätysprosessista Asanin kierrätyskeskuksessa. Myötäpäivään: osien tuotanto/protruusio, jääkaappi, kuluttajien käyttämä ja hylkäämä, Asanin kierrätyskeskus, materiaalit: muovi, kupari, alumiini, teräs ja muut, lajittele muovi materiaalien mukaan, raaka-aineen regenerointiprosessi. Havainnollinen kuva suljetun kierroksen kierrätysprosessista Asanin kierrätyskeskuksessa. Myötäpäivään: osien tuotanto/protruusio, jääkaappi, kuluttajien käyttämä ja hylkäämä, Asanin kierrätyskeskus, materiaalit: muovi, kupari, alumiini, teräs ja muut, lajittele muovi materiaalien mukaan, raaka-aineen regenerointiprosessi.

Edistämme jätteen hyödyntämistä ja raaka-aineiden kierrätystä

Tavoitteensa, raaka-aineiden kiertojärjestelmän elävöittämisen mukaisesti Samsung Electronics kehittää jätteenkäsittelyteknologioita ja laajentaa jätteiden lajittelua varmistaakseen, että jätteitä ei pääsy kaatopaikalle. Vuonna 2019 nostimme kierrätyksen tasoa ottamalla käytön raakakuparia (97 %) tuottavan kierrätysteknologian, jossa kupari poistetaan jätelietteestä ja hävittämällä erikseen synteettisen jätehartsin, joka ennen poltettiin. Tunnustukseksi näistä toimista Korean ympäristöministeriö myönsi Hwaseongin tuotantolaitokselle presidentin tunnustuksen raaka-aineiden kierrätyksestä syyskuussa 2019. Lisäksi työskentelemme tällä hetkellä saavuttaaksemme ”Ei kaatopaikkajätettä” -sertifioinnin korealaisille tuotantolaitoksillemme. Samat pyrkimykset siirretään pian Korean ulkopuolisille tuotantolaitoksille.

Jätteenkäsittelyprosessi

Havainnollistava kuva jätteenkäsittelyprosessista. Kun raaka- ja sivumateriaaleista valmistetut tuotteet hylätään käytön jälkeen, ne lähetetään kierrätyskeskukseen, ja jäte kuljetetaan kierrätettäväksi ja poltettavaksi. Havainnollistava kuva jätteenkäsittelyprosessista. Kun raaka- ja sivumateriaaleista valmistetut tuotteet hylätään käytön jälkeen, ne lähetetään kierrätyskeskukseen, ja jäte kuljetetaan kierrätettäväksi ja poltettavaksi.

Korvaamme kertakäyttöiset muovipakkaukset ympäristöystävällisillä materiaaleilla

Laadittuamme ympäristötietoisten pakkausmateriaalien käytännön vuonna 2018 Samsung Electronics on korvannut kertakäyttömuovista valmistettuja pakkausmateriaaleja ympäristöystävällisillä materiaaleilla, kuten paperilla ja biomuovimateriaalilla. Suunnitelmissamme on korvata kaikki pakkauksissamme ja käyttöohjeissamme käytetty paperi metsien kestävyyssertifikaatilla varustetulla paperilla vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi esittelimme lifestyle-TV-tuotteidemme, The Frame, The Serif ja The Sero, yhteydessä upcycling-konseptia soveltavan Eco-Package-pakkauksen. TV-pakkauksissa tuotetta suojataan yleensä aaltopahvilla. Samsung Electronics uudisti pakkausmateriaalin täysin kehittämällä pistematriisirakenteella varustetun aaltopahvin. Seurauksena asiakkaat voivat helposti purkaa pakkausmateriaalin ja koota sen uudelleen toiseen käyttötarkoitukseen. Siinä heidän apunaan on ohje, jossa kuvataan monien erilaisten esineiden, kuten lemmikkituotteiden ja pienten huonekalujen valmistusta.

Ympäristöystävällisten pakkausmateriaalien käyttökohteet

4 kuvaa The Serif -television pahvipakkauksista. 1: Pakkauksesta valmistettu kahdeksankulmainen sohvapöytä, jonka päällä on kirjoja ja kaukosäädin. 2: Lähikuva henkilön kädestä, joka piirtää viivoja kartongin pisteruudukolla älypuhelimen mallin mukaan. 3: Pakkauksista valmistettu pieni talo, jonka sisäänkäynnillä on kissa. 4: Pieni pakkauksista valmistettu hylly. 4 kuvaa The Serif -television pahvipakkauksista. 1: Pakkauksesta valmistettu kahdeksankulmainen sohvapöytä, jonka päällä on kirjoja ja kaukosäädin. 2: Lähikuva henkilön kädestä, joka piirtää viivoja kartongin pisteruudukolla älypuhelimen mallin mukaan. 3: Pakkauksista valmistettu pieni talo, jonka sisäänkäynnillä on kissa. 4: Pieni pakkauksista valmistettu hylly.

Tuotteen elinkaaren pidentäminen

Tuotteen pidempi elinkaari asiakaspalvelun ja paremman kestävyyden ansiosta.

Vähennä, käytä uudelleen, kierrätä: Kuinka säästämme arvokkaita vesivaroja

Vesivarojen hallinta on kiinteä osa tuotantolaitoksiamme ympäröivän luonnon suojelemista sekä samalla olennainen osa tuotantoprosessia. Seuraamme kolmen R:n periaatetta – Reduce, Reuse, Recycle, eli vähennä, käytä uudelleen ja kierrätä – vesivarojen hallinnassa. Maksimoimme jäteveden uudelleenkäyttöasteen päivittäisten vähennystoimien, kuten tuotantolaitosten optimoinnin, vanhojen venttiilien vaihtamisen ja toimintastandardien kehittämisen avulla. Pyrimme myös rakenteellisiin parannuksiin, kuten tuotantoprosessin kehitykseen ja kierrätysjärjestelmien laatimiseen. Noudatamme myös CDP:n vesiohjeistusta jakaaksemme veteen liittyviä riskejä pienempiin osiin ja sovellamme riskikohtaisia strategioita niissä tuotantolaitoksissamme, joissa vesi voi olla ongelma.

Suuria vesiputkia suuren tuotantolaitoksen sisällä. Suuria vesiputkia suuren tuotantolaitoksen sisällä.

Vesivaroja koskevat käytäntömme

Filosofiamme

Tunnistamme veden
tärkeyden osana kestävää
ja sosiaalisesti vastuullista
yritysjohtoa ja täytämme
vesivaroja
koskevan vastuumme globaalina yrityskansalaisena.

Toimintaohjeet

 • Minimoi vesivaroihin
  liittyvät
  riskit
  liikkeenjohdossa

  Arvioi liiketoimintamme,
  esimerkiksi
  tuotannon,
  production on
  vaikutus vesivaroihin
  minimoidaksesi riskit
  samalla,
  kun jatkat
  uusien teknologioiden tutkimista ja esittelyä

 • Tunnista
  verivarojen
  merkitys
  osana

  yrityskulttuuriamme

  Liitä vesivarojen

  suojelu ja kestävyys
  osaksi
  yrityskulttuuriamme;
  auta työntekijöitä
  ymmärtämään
  heidän vastuunsa

  vesivarojen hallinnassa
  ja pidä
  toimintamme
  vaikutuksia
  paikallisyhteisöille
  ja ympäristölle

  ensisijaisen tärkeänä

 • Noudata aktiivisesti

  ulkoisia käytäntöjä

  vesivarojen suojaamiseksi.

  Tee vesivaroja koskevien

  ohjeiden perusteella aktiivista
  yhteistyötä
  paikallisten ja
  valtiollisten viranomaisten
  as
  sekä kansainvälisten

  organisaatioiden kanssa
  laatiaksesi ja
  ottaaksesi käyttöön
  vesivarojen suojeluun
  ja säästämiseen tähtääviä käytäntöjä

 • Viesti
  vesiresurssi
  käytännöistämme
  ja toiminnastamme

  Varmista yrityksen käytäntöjen ja
  toimien selkeä and
  ja läpinäkyvä viestintä
  sidosryhmille, myös
  paikallisyhteisöille

Veteen liittyvän riskin alueellinen arviointi ja strategia

Fyysinen
riski

 • Etelä-Korea

   Tulvat

  • Rakenna ojia ja patoja suojataksesi tuotantolaitoksia läheisten jokien tulvimiselta
  • Uusi luonnonkatastrofivakuutus vuosittain ja tarkista tulvanhallintavälineet säännöllisesti
 • Intia

   Veden laadun heikkeneminen

  • Suorita veden laatuanalyysiä laitoksella useammin ja paranna vedenkäsittelylaitosten tehokkuutta
 • Puola

   Tulvat

  • Laadi järjestelmä vastaamaan hätätilanteisiin ja järjestä säännöllisiä harjoituksia tuotantolaitosten ympäröivien jokien tulvimisen aiheuttamien jätevesivuotojen varalta
 • Egypti

   Kuivuus

  • Asenna vesisäiliöitä, joiden kapasiteetti riittää kattamaan tuotantolaitosten yhden keskimääräisen päivän tarpeen
 • Kaikki alueet

   Veden laadun heikkeneminen

  • Varmista veden laatu prosessoimalla käytetty vesi ennen sen käyttöä laitoksella

   Vesikatkot

  • Asenna kaksi veden syöttölaitteistoa ja keräyslaitteistoa välttääksesi tuotannon viivästykset

Sääntelyriski

 • Etelä-Afrikka

   Päästöt

  • Käsittele tuotantolaitosten jätevesi teollisuusalueen jätevedenkäsittelylaitoksella (jos tuotantolaitoksen käytössä ei ole omaa jätevedenkäsittelylaitosta)
 • Kaikki alueet

   Säädösmuutos veden käyttöön ja poistoon liittyen

  • Noudata sisäisiä kriteereitä, jotka ovat kunkin maan vedenpoistosäädöksiä tiukempia
 • Kaikki alueet

   Säädösmuutos veden käyttöön ja poistoon liittyen

  • Noudata sisäisiä kriteereitä, jotka ovat kunkin maan vedenpoistosäädöksiä tiukempia

   Tehokkuusperusteiset säädökset

  • Tarkista vesitehokkuus, kun rakennat uusia laitoksia ja sijoita olemassa olevien laitosten vesitehokkuuden parantamiseen

   Uusien säädösten aiheuttama epävarmuus

  • Seuraa jatkuvasti globaaleja ympäristösäädöksiä
 • Kaikki alueet

   Tehokkuusperusteiset säädökset

  • Tarkista vesitehokkuus, kun rakennat uusia laitoksia ja sijoita olemassa olevien laitosten vesitehokkuuden parantamiseen

   Uusien säädösten aiheuttama epävarmuus

  • Seuraa jatkuvasti globaaleja ympäristösäädöksiä

Riski
maineelle

 • Kaikki alueet

   Jäteveteen liittyvät oikeustoimet

  • Seuraa jätevesien poistoa jatkuvasti
  • Rakenna pikaisesti ympäristöhallintajärjestelmä uusille valmistuslaitoksille