Podaci o okolišu

Zaštita okoliša temeljem strogih i transparentnih principa

Ključna vizualna slika stranice podataka o okolišu
Pravila i smjernice
  • Politika zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti 1.98 MB PREUZIMANJE
  • Standardi za kontrolu tvari koje se koriste u proizvodima 1.43 MB PREUZIMANJE
  • REACH SVHC deklaracija 190 KB PREUZIMANJE
  • Sustav sakupljanja otpadnih proizvoda po regijama 610 KB PREUZIMANJE
  • Ispravno odlaganje WEEE 2.71 MB PREUZIMANJE
  • Zahtjevi za partnere za usluge recikliranja 180.0 KB PREUZIMANJE
  • Ekološki dizajn i Energetska oznaka 1.1 MB DOZNAJTE VIŠE
Više Zatvori

Certifikati proizvoda i pogona

Više Zatvori

Utjecaj proizvoda na okoliš

  • Rezultati procjene životnog vijeka LCA 600 KB PREUZIMANJE