Kako upotrebljavati sigurnu Wi-Fi mrežu?

Sigurna Wi-Fi mreža štiti vaše podatke od kibernetičkih napada i pruža okružje u kojemu korisnici Galaxy uređaja Wi-Fi mreže mogu koristiti s povjerenjem. U nastavku saznajte kako koristiti ove funkcije.

Prikaz logotipa Sigurna Wi-Fi mreža na početnom zaslonu aplikacije.

 

Sigurna Wi-Fi mreža svakoga vam mjeseca bez naplate pruža određenu količinu zaštite vaših aktivnosti. (Android™ 12 i viši 1024MB / Android™ 11 i niži 250MB) 
Uz to, pružamo vam razne praktične funkcionalnosti ovisno o vašim potrebama, navedene u nastavku:

1 Aktivirajte sigurnu Wi-Fi mrežu i dodirnite gumb „Zaštiti“.
2 Aktivira se ikona sigurne Wi-Fi mreže i mreža prelazi u zaštićeno stanje.

Sigurna Wi-Fi mreža pruža „Automatsku zaštitu Wi-Fi mreže“ kada je uređaj povezan na javnu ili nepouzdanu Wi-Fi mrežu. Ova je značajka osobito korisna kada koristite Wi-Fi mrežu na javnim mjestima, kao što su kafići, hoteli i zračne luke.

  • Prilagodljiva zaštita

Štiti Wi-Fi vezu kada ste povezani s javnim ili nepouzdanim Wi-Fi mrežama. Šifrira sve DNS zahtjeve i tako kontinuirano osigurava optimalnu zaštitu.

  • Samo zaštita javne Wi-Fi mreže

Štiti Wi-Fi vezu prilikom povezivanja na javne ili nezaštićene Wi-Fi mreže.

  • Samo zaštita DNS-a

Šifrira DNS zahtjeve za zaštitu vaše privatnos.

Možete onemogućiti „Automatsku zaštitu Wi-Fi mreže“ kada se povezujete na određenu Wi-Fi mrežu. Sigurna Wi-Fi mreža upravlja registriranim Wi-Fi mrežama temeljem njihovog naziva i lokacije. Ova značajka osobito je korisna kada se povezujete na pouzdane Wi-Fi mreže, kao što su kućna Wi-Fi mreža ili certificirana Wi-Fi mreža pružatelja telekomunikacijskih usluga. 

Sigurna Wi-Fi mreža može vam prikazati aktivnosti zaštite u obliku grafa i popisa, sortirano po nazivima korištenih Wi-Fi mreža. Ova značajka je korisna ako želite provjeriti koje su mreže bile zaštićene značajkom Sigurna Wi-Fi mreža. 

Sigurna Wi-Fi mreža može se primijeniti i na pojedinačne aplikacije. Selektivno možete uključili ili isključiti aktiviranje sigurne Wi-Fi mreže pomoću prekidača u zaštićenoj aplikaciji. Ova je značajka korisna u slučajevima kada šifriranje podataka sprečava pravilnu podatkovnu komunikaciju određene aplikacije i kada je nužno prilagoditi postavke sigurne Wi-Fi mreže za svaku aplikaciju pojedinačno. 

Na sigurnoj Wi-Fi mreži sigurnosne postavke prilagođavaju se ovisno o web protokolima (HTTP, HTTPS, itd.) koje vi zadate. 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window