Koje se promjene primjenjuju kroz Galaxy Themes?

Galaxy Themes omogućuju vam promijeniti brojne vizualne aspekte svoga telefona. Svaka tema može sadržavati svoje pozadine, ikone ili fontove, ovisno o temi koju izaberete.

Galaxy Themes primijenjene na mobilnim uređajima

Kada primijenite novu temu, sljedeća područja se mogu promijeniti:

 • Zaslon zaključavanja i pozadinska slika na početnom zaslonu.
 • Ikone aplikacija.
 • Vizualni dizajn dok koristite aplikacije koje pruža Samsung, kao što su telefon, kontakti, poruke i tipkovnice.
 • Zvukovi poput tona zvona, zvuka prilikom dodira zaslona i drugi.
 • Vrsta slova na nekim područjima.
 • Cjelokupni raspored uređaja.

Imajte na umu: Neće se promijeniti sve navedeno. Područja primjene mogu se razlikovati ovisno o temi, pojedinosti provjerite u „Opisu“ na zaslonu s pojedinostima svake teme.

Ako temu želite vratiti na zadanu temu, slijedite korake u nastavku:

Pokrenite Galaxy Themes i dodirnite ikonu „Izbornik“. Pokrenite Galaxy Themes i dodirnite ikonu „Izbornik“.

Korak 1. Pokrenite Galaxy Themes i dodirnite ikonu „Izbornik“.

Dodirnite mogućnost„Moje stvari“. Dodirnite mogućnost„Moje stvari“.

Korak 2. Dodirnite mogućnost„Moje stvari“.

Étape 3. Na kartici „Teme“ odaberite „Zadano“. Étape 3. Na kartici „Teme“ odaberite „Zadano“.

Korak 3. Na kartici „Teme“ odaberite „Zadano“.

Nakon što ste primijenili temu, slobodno možete prilagoditi ostali sadržaj, poput tapeta, ikona ili AOD-ova.

 • Da biste primijenili drugu tapetu/ikonu/AOD na temu koju ste odabrali, slijedite korake u nastavku:
1 Pokrenite aplikaciju Galaxy Themes i dodirnite mogućnost „Izbornik“.
2 Dodirnite „Moje stvari“ i odaberite karticu tapete, ikone ili AOD-ove da biste pronašli sadržaj koji želite primijeniti.
 • Da biste primijenili zadanu Samsungovu tapetu nakon što ste primijenili temu, slijedite korake u nastavku:
1 Pokrenite aplikaciju Galaxy Themes i dodirnite mogućnost „Izbornik“.
2 Dodirnite „Moje stvari“ i otvorite karticu „Tapete“.
3 Dodirnite „Prethodno učitano“ i odaberite tapetu koju želite primijeniti.
 • Da biste primijenili zadane Samsungove ikone nakon što ste primijenili temu, slijedite korake u nastavku:
1 Pokrenite aplikaciju Galaxy Themes i dodirnite mogućnost „Izbornik“.
2 Dodirnite „Moje stvari“ i otvorite karticu „Ikone“.
3 Odaberite ikone „Zadano“.
 • Da biste promijenili zadani AOD, slijedite korake u nastavku:
1 Pokrenite aplikaciju Galaxy Themes i dodirnite mogućnost „Izbornik“.
2 Na ovome zaslonu dodirnite „Moje stvari“ i otvorite karticu „AOD-ovi“.
3 Odaberite AOD „Zadano“.
 • Da biste primijenili fotografiju iz galerije kao svoju tapetu nakon što ste primijenili temu, slijedite korake u nastavku:
1 Pokrenite aplikaciju Galaxy Themes i dodirnite mogućnost „Izbornik“.
2 Na ovome zaslonu dodirnite „Moje stvari“ i otvorite karticu „Tapete“.
3 Odaberite ikonu „Galerija“ i odaberite vlastitu fotografiju koju želite.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window