Ima li buke na početku ciklusa centrifuge?

■ Ima li buke na početku ciklusa centrifuge?


→ Na početku ciklusa centrifuge, perilica se može tresti zbog velike brzine ili teškog punjenja rublja; no, s vremenom bi se razina buke trebala smanjiti. Sličan primjer je pokretanje automobila, u početku je motor jako glasan, no onda se stiša. Budite bez brige, početna razina buke ne znači da je perilica neispravna.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama