Zašto perilica rublja vibrira?

Čini vam se da perilica rublja previše vibrira i/ili da je zvuk koji proizvodi previše neugodan? Ne brinite, bolje podešavanje najčešće riješi taj problem.


Ovo su glavni uzroci vibriranja: 
 

  • Nisu uklonjeni vijci korišteni u prijevozu.
  • Položaj perilice nije dobar.
  • Noge perilice nisu dobro namještene.
  • Rublje je preteško ili nije dobro raspoređeno.

Koraci za provjeru

1. Uklonite vijke korištene u prijevozu.

Vijci korišteni u prijevozu na stražnjoj strani perilice moraju biti uklonjeni prije stavljanja perilice u pogon. 

Napomena: Sačuvajte ih ako ubuduće budete trebali seliti perilicu!

Uklonite vijke korištene u prijevozu s perilice rublja
2. Odaberite najbolji položaj.

Perilica rublja mora biti na ravnoj, glatkoj i čistoj površini.

Provjerite podlogu ispod perilice rublja
3. Provjerite nogice Vaše perilice rublja.

  • Provjerite gumu na nogama perilice: mora biti meka i u dobrom stanju. Ako to nije slučaj, zamijenite gumu.
  • Provjerite visinu nogu perilice i propisno ih pritegnite nakon prilagodbe. Perilica se ne smije naginjati. 
  • Pritisnite svaki kut perilice. Ako se pomiče potrebno je daljnje namještanje.

Napomena: Kraće noge perilice smanjuju vibracije.

Podesite noge za niveliranje
4. Provjerite količinu i vrstu rublja.

Prevelika ili premala količina rublja može utjecati da rad perilice. Preporučene količine rublja za vaš model možete pronaći u uputama za korištenje vaše perilice rublja.
 

  • Ako je količina rublja premala, može doći do odgode centrifugiranja i većih vibracija (neuravnotežen teret). Preporučujemo da stavite više rublja kako bi se teret uravnotežio. 
  • Ako je količina rublja prevelika ili ako rublje upija previše vode (primjerice deke), smanjite količinu rublja kako bi se perilica uravnotežila.
5. Kalibrirajte svoju perilicu.

Program „Kalibracija“ omogućava perilici da izračuna točnu težinu rublja. Provjerite je li bubanj prazan prije aktiviranja programa „Kalibracija“.

1 Provjerite je li napajanje isključeno, zatim ponovno uključite perilicu rublja.
2 Istovremeno pritisnite i držite pritisnutim tipke „Temp“ i „Delayed Off“ 3 sekunde da biste pokrenuli kalibriranje. Pojavljuje se poruka „CB“.
3 Pritisnite tipku „Start/Pause“ (držite je do pokretanja) za pokretanje programa „Kalibracija“.
4 Bubanj se vrti u smjeru kazaljke na satu i suprotno od smjera kazaljke na satu otprilike 3 minute.
5 Kada program završi, na zaslonu se pojavljuje „0“ i perilica se automatski gasi. Perilica rublja sada je spremna za korištenje.

Ako unatoč ovim koracima vaša perilica rublja i dalje pretjerano vibrira slobodno nam se obratite radi dodatnih provjera.

Kliknite gumb "POŠALJI" kako biste poslali svoju povratnu informacije. Zahvaljujemo na sudjelovanju.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama