Kako mogu otvoriti vrata perilice rublja tijekom rada?

Ponekad će možda biti potrebno otvoriti vrata perilice rublja odmah nakon što je počela raditi. Međutim, iz sigurnosnih razloga, vrata perilice rublja su zaključana i ne otvaraju se nakon početka ciklusa. Upute u nastavku bit će koristan vodič u rješavanju nekih problema s zaključavanjem vrata.

U slučaju da se vrata ne mogu otvoriti

 
 • Kada vaša perilica započne s radom te se u bubnju nalazi voda, vrata se neće otvoriti kako bi se spriječila poplava.
 • Nakon završetka rada, ali s izuzetno vrućim vratima, vrata se neće otvoriti kako bi se spriječile ozljede.
 • Ako je na vašoj perilici rublja namještena zaštita za djecu, vrata se neće otvoriti.
 • Ako je prekidač vrata perilice rublja s prednjim punjenjem od metala, vrata se neće otvoriti odmah nakon završetka pranja rublja.
vrata perilice rublja se ne mogu otvoriti

Napomena:

 • Ne otvarajte vrata perilice silom dok radi (visokotemperaturno pranje, sušenje ili centrifugiranje).
 • U stanju zaštite za djecu, najprije morate deaktivirati funkciju zaštite za djecu ako želite dodati sredstvo za pranje ili rublje ili promijeniti trenutne postavke.

Načini otvaranja vrata

U roku od 5 minuta od početka pranja moguće je dodati/ukloniti predmete za pranje.

Međutim, ako je razina vode ili temperatura vode unutar bubnja previsoka, vrata se ne mogu otvoriti dok indikator zaključavanja vrata treperi. U tom slučaju pričekajte da indikator prestane treperiti. Imajte na umu i da je potrebno najmanje minutu ili dvije dok indikator ne prestane treperiti.


Koraci

Korak 1. Pritisnite tipku Start/Pause kako biste otključali vrata.

Korak 2. Otvorite vrata, a zatim dodajte ili uklonite rublje.

Korak 3. Nakon zatvaranja vrata pritisnite tipku Start/Pause kako biste ponovno pokrenuli pranje. Kako biste promijenili ciklus, dodirnite tipku Pause (stanka), a zatim promijenite ciklus.

Napomena:

 • Ako je razina vode unutar bubnja iznad određene točke, glavna vrata se ne mogu otvoriti.
 • Radi vaše sigurnosti, perilica neće okretati ili centrifugirati ako vrata nisu zatvorena.

Vrata će se automatski zaključati iz sigurnosnih razloga kada je kada napunjena vodom. Vrata se također ne mogu otvoriti dok perilica rublja potpuno ne ispusti vodu. Slijedite upute u nastavku kako biste ispustili vodu i otvorili vrata.

 

Korištenje funkcije Spin Only (samo centrifugiranje)

Korak 1. Pritisnite tipku Spin Only (samo centrifugiranje) na 3 sekunde.

Korak 2. Kada se pojavi vrijeme ciklusa i brzina centrifugiranja, pritisnite nekoliko puta tipku Spin  (centrifugiranje) dok se ne odabere željena brzina okretanja. 

Korak 3. Zatim pritisnite i držite Start/Pause  kako biste pokrenuli ciklus.

vrata otvorena tijekom ciklusa

Napomena: Vrijeme centrifugiranja ovisi o odabranom ciklusu.

Korištenje filtra za smeće kako biste ispustili vodu

 

Korak 1. Otvorite poklopac filtra za smeće. 

Korak 2. Izvadite bijeli čep za ispuštanje iz crijeva za hitni odvod i ispustite vodu u prikladnu posudu.

Korak 3. Vratite poklopac crijeva za odvod u nuždi i također ga osigurajte.

Korak 4. Vratite poklopac tako da ga postavite u rupe na dnu otvora pristupne ploče i gurnite ga ili preklopite na vrh.

Korak 5. Isključite perilicu i pričekajte trenutak. 

Korak 6. Pritisnite tipku za uključivanje kako biste opet uključili perilicu rublja. Vrata će se opet otvoriti.

Napomena: Budite oprezni jer se može izliti velika količina vode.

korištenje filtra za smeće za ispuštanje vode

U slučaju da je pranje završeno, bez tereta unutra, ali su vrata zaključana

Isključite kabel za napajanje i pričekajte sat vremena.


Nakon završenog pranja, ali su vrata zaključana

Opasno je otvarati vrata odmah nakon završetka ciklusa. Otvorite vrata nakon što alarm završi. 

Kod Samsung perilica rublja koje imaju funkciju AddWash, kada se uključi indikator AddWash, možete zaustaviti stroj i staviti dodatno rublje ili omekšivač u bubanj ili izvaditi stvari.
 

Upozorenje

 • Nemojte pokušavati otvoriti vrata za dodavanje dok stroj radi bez prethodnog pritiska na tipku Start/Pause.
 • Nemojte dodavati prekomjerno opterećenje kroz vrata za dodavanje. Izvedba se može pogoršati. 
 • Nemojte koristiti donji dio vrata za dodavanje kao ručku. Mogli biste ukliještiti prste. 
 • Pazite da rublje nije zaglavljeno u vratima za dodavanje.
 • Ni glavna vrata ni vrata za dodavanje ne mogu se otvoriti kada je temperatura vode iznad 50 stupnjeva Celzija.
 • Vrata za dodavanje mogu se nenamjerno otvoriti (bez pritiska na tipku Start/Pause) kada završi pranje. 
korištenje vrata za dodavanje

Zahvaljujemo na povratnim informacijama