Kako mogu spriječiti stvaranje leda u mom zamrzivaču?

Hladan zrak stalno cirkulira u unutrašnjosti zamrzivača. Ako topli ili vlažni zrak uđe u zamrzivač, na mjestu gdje se susretne s hladnim zrakom stvara se sloj leda.
 

Da biste spriječili stvaranje leda, otkrijte odakle dolazi topli zrak provjeravajući sljedeće:

Zatvaranje vrata

Najvjerojatniji uzrok stvaranja leda su nepropisno zatvorena vrata.


Provjerite jesu li vrata zamrzivača potpuno zatvorena. Pregledajte prianjaju li brtve na vratima ispravno na zamrzivač te da nema otvora ili pukotina. 

Napomena: provjerite zatvaraju li se vrata zamrzivača potpuno tako što ćete uzeti list papira i zatvoriti ga vratima. Ako list papira možete izvući bez ikakvog otpora, treba zamijeniti brtve.

Protok hladnog zraka

Provjerite je li protok hladnog zraka slobodan. Ne naslanjajte predmete na stražnji zid zamrzivača, a radi boljeg protoka zraka hranu raširite što je više moguće.

Poklopac automata za led

Ako poklopac na automatu za led nije dobro zatvoren, topli zrak ulazi u zamrzivač i uzrokuje nakupljanje leda. Kako biste to provjerili, otvorite vrata i pogledajte stražnji poklopac u kanalu kojim izlazi led. Poklopac je u ispravnom položaju ako je poravnan s kućištem. Ako poklopac nije poravnan s kućištem, provjerite ima li leda ili nekih ostataka koji sprječavaju zatvaranje poklopca.


Uzrok može biti i nepropisno namještena temperatura. Ako je temperatura vašeg hladnjaka preniska, hrana će se zalediti. Za uklanjanje ovog problema povisite temperaturu za nekoliko stupnjeva. Ako je temperatura hladnjaka previsoka, stvara se kondenzacija koja se ledi na dnu hladnjaka. Za uklanjanje ovog problema smanjite temperaturu za nekoliko stupnjeva. 

Kliknite gumb "POŠALJI" kako biste poslali svoju povratnu informacije. Zahvaljujemo na sudjelovanju.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama