Kako mogu zaustaviti postupak sušenja tijekom rada?

Ponekad ćete možda morati prekinuti postupak sušenja tijekom rada zbog dogovorenog sastanka ili nekog drugog razloga. Slijedite upute u nastavku. Budite posebno oprezni pri rukovanju sušilicom jer vaš uređaj može biti izuzetno vruć, osobito odmah nakon ciklusa sušenja. 

Mjere opreza

 • Ne preporučuje se zaustavljanje postupka sušenja tijekom rada. Ako ne postoje hitni razlozi za to, preporuča se da se postupak nastavi dok se ne završi.
 • Kako biste zaustavili postupak sušenja prije završetka ciklusa, pritisnite prekidač za napajanje da isključite sušilicu. Ciklus će biti zaustavljen, a postupak će se završiti.
 • Iz sigurnosnih razloga, radni ciklus ne prestaje odmah, čak i kad isključite napajanje.
 • Ako rano završite ciklus sušenja, rezultat sušenja možda neće biti zadovoljavajući (vaša odjeća može i dalje biti vlažna.)
 • Za najbolje rezultate slijedite preporuke s obzirom na količinu tereta za svaki ciklus sušenja.
 • Senzori ciklusa mogu povećati ili smanjiti vrijeme ovisno o suhoći tereta.
 • Ručni ciklus bi trebao raditi samo tijekom zadanog vremena.

Kako zaustaviti postupak sušenja perilice rublja

 • Sušenje možete zaustaviti pritiskom na tipku za napajanje. Postupak će se zaustaviti. Međutim, iz sigurnosnih razloga, uređaj se neće odmah zaustaviti.
 • Na zaslonu uređaja pojavit će se znak 'VRUĆE’ i posuda za hlađenje će raditi sve dok temperatura sušilice ne padne ispod 50 stupnjeva.
 • Napajanje se automatski isključuje kada se temperatura spusti ispod 50 stupnjeva.
Zaustavljanje postupka sušenja

Napomena:

 • Stvarni izgled upravljačke ploče može se razlikovati ovisno o modelu.

Kako zaustaviti postupak sušenja u sušilici

 • Sušenje možete zaustaviti pritiskom na tipku za napajanje. Rad i uređaj će se zaustaviti.
 • Kada isključite uređaj tijekom postupka sušenja, unutrašnjost sušilice je izuzetno vruća. Stoga je potrebna dodatna pažnja prilikom dodirivanja vrata.
 • Budite oprezni kada vadite odjeću nakon sušenja. Bilo koji metal (zatvarači, kuke i ušice) na odjeći može biti izuzetno vruć i dovesti do opeklina.
 • Sušilica s funkcijom zaključavanja vrata će se isključiti sa zaključanim vratima kada uređaj isključite tijekom rada. U tom slučaju, vrata će se otvoriti tek kada ponovno uključite napajanje.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama