Kako očistiti filtre pročišćivača zraka

Za uživanje u svježem i čistom zraku preporučujemo da redovito čistite filtre pročišćivača zraka. Pazite da se tijekom čišćenja ne ozlijedite i ne oštetite filtre.

Obratite pažnju: Prije nego što nastavite s čišćenjem filtara pročišćivača zraka, obvezno isključite i odspojite pročišćivač zraka iz struje

Pročišćivač zraka serije AX5500

Kako očistiti filtre pročišćivača zraka

Perivi predfiltar

U Samsung pročišćivaču zraka postoje dvije vrste filtara.

Nakon uklanjanja prednje ploče, mogu se pronaći i predfilter i filtar 2 u 1.

 • Perivi predfiltar
 • Filtar 2 u 1 (filtar za uklanjanje mirisa i skupljanje prašine)

Životni vijek filtra povezan je s kvalitetom zraka u okruženju u kojem se uređaj koristi. Što je zrak zagađeniji, to je kraći vijek trajanja filtra.

Napomena: 

 • Imajte na umu da se filtar 2 u 1 ne može prati. Pazite da ne smočite filtar 2 u 1. (filtar za uklanjanje mirisa i skupljanje prašine)
 • Interval zamjene filtra 2 u 1 je između 6 mjeseci i 1 godine, ako uređaj radi 24 sata dnevno. 
 • Nove filtre možete kupiti i zamijeniti u obližnjem Samsung servisnom centru.
Kako očistiti filtre pročišćivača zraka Kako očistiti filtre pročišćivača zraka

Odvajanje filtara

Prije skidanje prednje ploče radi čišćenja filtara pročišćivača zraka, obvezno isključite i odspojite pročišćivač zraka iz struje.

 • Kako biste odvojili prednju ploču, palčevima pritisnite gornji dio ploče i povucite je drugim prstima prema naprijed.
 • Kako biste uklonili predfiltar, pritisnite gumb na vrhu predfiltra i nježno uklonite filtar.
 • Kako biste uklonili filtar 2 u 1, gurnite držač filtra u smjeru kazaljke na satu kako biste ga oslobodili, a zatim nježno izvadite filtar.

Prašina i čišćenje predfiltra

 • Ako je ploča prekrivena prekomjernom prašinom, upotrijebite usisivač kako biste uklonili što više prašine.
 • Koristite meku četku za uklanjanje prekomjerne prašine ili naslaga na filtru. Pazite da ne potrgate ili oštetite predfiltar.
 • Potopite predfiltar u mlaku vodu i neutralno sredstvo za čišćenje otprilike 10 minuta i očistite prašinu (ako je potrebno, koristite meku četku kako biste uklonili prašinu. Nemojte snažno trljati jer se predfiltar može potrgati)
 • Isperite filtar pod mlazom tekuće vode.
 • Stavite filtre na dobro prozračeno, suho mjesto u sjeni. Držite filtar podalje od izravnog sunčevog svjetla.

Napomena: 

 • Dostupne tehnologije i funkcije mogu se razlikovati ovisno o zemlji, davatelju usluga, mrežnom okruženju ili proizvodu.
 • Slike sadržaja mogu se razlikovati ovisno o modelu koji imate.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama