Kako instalirati nano-SIM karticu i eSIM na uređaje iz serije Galaxy S22

SIM kartice ključan su dio telefona Galaxy. Bez nje nećete moći ništa. Važno je znati kako umetnuti i aktivirati SIM karticu ili eSIM u slučaju da su vam potrebna dva telefonska broja na jednom uređaju.

Prije nego što isprobate neke od dolje navedenih preporuka, provjerite jesu li softver i povezane aplikacije na vašem uređaju ažurirane na najnoviju verziju. Da biste ažurirali softver mobilnog uređaja, slijedite sljedeći postupak:

1. korak Idite na Postavke Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzmi i instaliraj.

3. korak Pratite upute na zaslonu.

Što su nano-SIM kartica i eSIM?

SIM kartice omogućuju vam pristup mobilnoj podatkovnoj mreži vašeg davatelja bežične usluge tako da možete upućivati pozive, slati poruke i više toga. Za dva telefonska broja ili dva davatelja usluge na jednom uređaju možete aktivirati eSIM ili umetnuti dvije SIM kartice.

Za razliku od fizičke nano-SIM kartice, eSIM je ugrađena digitalna SIM kartica. Imajte na umu da istovremena upotreba nano-SIM kartice i eSIM kartice može dovesti do manjih brzina prijenosa podataka u nekim područjima.

2. usporedba sa SIM karticom 2. usporedba sa SIM karticom

Nano-SIM kartica

3. usporedba sa SIM karticom 3. usporedba sa SIM karticom

eSIM

 • Slučaj dviju SIM kartica: SIM1 (fizička SIM kartica) + SIM2 (fizička SIM kartica ili eSIM)

Umetnite u pretinac za dvije SIM kartice na ispravan način

Ako ne umetnete SIM karticu na ispravan način, telefon je možda neće prepoznati. Provjerite je li SIM kartica u pretincu namještena tako da je njezin spoj zlatne boje okrenut prema gore i je li dobro pričvršćena u pretinac.

Telefoni iz serije Galaxy S22 osmišljeni su tako da podržavaju dvije SIM kartice koje se mogu postaviti na prednju i stražnju stranu pretinca za dvije SIM kartice sa spojevima zlatne boje okrenutima prema van.

1. pretinac za SIM karticu 1. pretinac za SIM karticu

SIM1 (prednja strana)

2. pretinac za SIM karticu 2. pretinac za SIM karticu

SIM2 (stražnja strana)

1. korak instalacije SIM kartice 1. korak instalacije SIM kartice

1. korak Umetnite iglicu za izbacivanje u otvor na pretincu da biste ga otvorili.

2. korak instalacije SIM kartice 2. korak instalacije SIM kartice

2. korak Lagano izvucite pretinac iz utora pretinca.

3. korak instalacije SIM kartice 3. korak instalacije SIM kartice

3. korak Stavite SIM ili USIM karticu na pretinac tako da su spojevi zlatne boje okrenuti prema van i lagano pritisnite SIM ili USIM karticu u pretinac da biste je pričvrstili.

4. korak instalacije SIM kartice 4. korak instalacije SIM kartice

4. korak Umetnite pretinac natrag u utor pretinca.

Napomena:

 • Ako SIM karticu ne postavite točno u utore na pretincu, možda nećete moći vratiti pretinac u utor pretinca ili telefon možda neće prepoznati SIM karticu kada je umetnete unutra.
 • Upotrijebite isključivo nano-SIM karticu.
 • Provjerite je li iglica za izbacivanje u okomitom položaju u odnosu na otvor. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja uređaja.
 • Ako SIM kartica nije dobro pričvršćena u pretinac, može ispasti iz njega.
 • Ako umetnete pretinac u uređaj dok je pretinac mokar, vaš bi se uređaj mogao oštetiti. Uvijek provjerite je li pretinac suh.
 • Umetnite pretinac u utor pretinca do kraja da biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.

Vaš uređaj iz serije Galaxy S22 uključuje eSIM koji funkcionira kao SIM kartica. Nakon aktivacije eSIM kartice ili instalacije nano-SIM kartice možete upotrebljavati mobilnu mrežu. Za aktivaciju eSIM kartice slijedite korake u nastavku.

1. korak aktivacije eSIM kartice 1. korak aktivacije eSIM kartice

1. korak Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Veze.

2. korak aktivacije eSIM kartice 2. korak aktivacije eSIM kartice

2. korak Dodirnite Upravitelj SIM kartice.

3. korak aktivacije eSIM kartice 3. korak aktivacije eSIM kartice

3. korak Dodirnite Dodaj mobilnu tarifu.

4. korak aktivacije eSIM kartice 4. korak aktivacije eSIM kartice

4. korak Kada se mobilna tarifa pronađe, slijedite upute na zaslonu za aktivaciju eSIM kartice.

Ako imate QR kod koji ste dobili od davatelja usluge, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Veze > Upravitelj SIM kartice > Dodaj mobilnu tarifu > Skeniraj QR kod davatelja usluge, a zatim skenirajte QR kod.

Napomena:

 • Za eSIM je potrebna tarifa bežične usluge i to vam omogućuje da aktivirate tarifu mobilne mreže bez upotrebe nano-SIM kartice.
 • Upotreba eSIM kartice možda nije dostupna ovisno o regiji, davatelju usluge ili modelu uređaja.

Možete prilagođavati postavke SIM kartice i aktivirati ili deaktivirati instalirane SIM kartice u izborniku Upravitelj SIM kartice. Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Veze > Upravitelj SIM kartice.

 • SIM kartice: aktivirajte SIM karticu koju želite upotrebljavati i prilagodite njezine postavke.
 • eSIM kartice: aktivirajte eSIM.
 • Preferirana SIM kartica: kada su aktivirane dvije kartice, odredite koju SIM karticu želite upotrebljavati za posebne značajke, kao što su glasovni razgovori.
 • Automatsko prebacivanje podataka: postavite uređaj tako da upotrebljava drugu SIM karticu za podatkovne usluge ako se preferirana SIM kartica ne može povezati na mrežu.
 • Više postavki SIM kartice: prilagodite postavke poziva ili eSIM kartice.

Napomena:

 • Neke usluge za koje je potrebna mrežna veza možda neće biti dostupne ovisno o davatelju usluge.
 • Snimke zaslona uređaja i izbornici mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja i verziji softvera.

Kako se upotrebljava aplikacija Samsung Members

Ako imate poteškoća sa Samsung mobilnim uređajem, tabletom ili nosivim uređajima, možete nam poslati upit putem aplikacije Samsung Members. Saznajte više o slanju izvješća o pogreškama.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window