Kako otkloniti probleme s mobilnim podacima

Ako imate problema s upotrebom mobilnih podataka, možda postoji problem s mobilnom mrežom ili postavkama. Pogledajte vodič u nastavku za otklanjanje problema.

Prije nego što isprobate neke od dolje navedenih preporuka, provjerite jesu li softver i povezane aplikacije na vašem uređaju ažurirane na najnoviju verziju. Da biste ažurirali softver mobilnog uređaja, slijedite sljedeći postupak:

1. korak Idite na Postavke > Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzmi i instaliraj.

3. korak Pratite upute na zaslonu.

Provjerite jesu li omogućeni mobilni podaci na vašem uređaju

Provjerite jesu li omogućeni Mobilni podaci na vašem uređaju.

Korak 1. Prijeđite prstom prema dolje s vrha zaslona.
Korak 2. Na izborniku provjerite jesu li uključeni Mobilni podaci.

Prijeđite prstom prema dolje i provjerite jesu li uključeni Mobilni podaci

Ako su omogućeni Mobilni podaci, ali i dalje postoje problemi, pokušajte prisilno ponovno pokrenuti uređaj.

Isključite uređaj tako da pritisnete tipku za smanjivanje glasnoće i bočnu tipku Isključite uređaj tako da pritisnete tipku za smanjivanje glasnoće i bočnu tipku

Korak 1. Isključite uređaj tako da istovremeno pritisnete tipku za smanjivanje glasnoćebočnu tipku i zatim odaberite Isključivanje.

Pritisnite i držite tipku za smanjivanje glasnoće i bočnu tipku Pritisnite i držite tipku za smanjivanje glasnoće i bočnu tipku

Korak 2. Nakon isključivanja zaslona, istovremeno pritisnite i držite tipku za smanjivanje glasnoće i bočnu tipku.

Otpustite tipke kad se prikaže logotip Samsung Otpustite tipke kad se prikaže logotip Samsung

Korak 3. Otpustite tipke kad se na zaslonu prikaže logotip Samsung.

Napomena:

  • Vaši će podaci i datoteke biti sačuvani čak i ako prisilno ponovno pokrenete uređaj.
  • Položaji tipki za glasnoću i bočne tipke mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

Ako vaša veza s mobilnom mrežom nije stabilna i ne možete upotrebljavati mobilne podatke, pokušajte ponovno postaviti postavke mreže.

Postavke općeg upravljanja Postavke općeg upravljanja

Korak 1. Idite na Postavke i odaberite Opće upravljanje.

Odaberite Ponovno postavljanje Odaberite Ponovno postavljanje

Korak 2. Odaberite Ponovno postavljanje.

Odaberite Ponovno postavljanje postavki mreže Odaberite Ponovno postavljanje postavki mreže

Korak 3. Odaberite Ponovno postavljanje postavki mreže.

Dodirnite Poništavanje postavki Dodirnite Poništavanje postavki

Korak 4. Provjerite informacije na zaslonu i dodirnite Poništavanje postavki.

Dodirnite Pon. post. Dodirnite Pon. post.

Korak 5. Dodirnite Pon. post.

Napomena:

  • Imajte na umu da će ponovno postavljanje vaših mreža poništiti postavke za Wi-Fi, Bluetooth i druge postavke mreže.

Ako ste izveli navedene postupke, ali još uvijek ne možete upotrebljavati mobilne podatke na svojem uređaju, možda imate problema s mobilnom mrežom. Ako ste nedavno promijenili mobilnog operatera i upotrebljavate isti telefon, možda ćete se morati obratiti svom trenutačnom mobilnom operateru kako biste ponovno postavili svoj uređaj. Obratite se svom davatelju usluge za pomoć.

Napomena:

  • Nakon svakog koraka provjerite možete li pristupiti mobilnim podacima na svojem uređaju.
  • Ako ste slijedili navedene korake, ali problem i dalje postoji, obratite se Centar za Podršku kako biste dobili relevantne informacije.
  • Snimke zaslona uređaja i izbornici mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja i verziji softvera.

Kako se upotrebljava aplikacija Samsung Members

Ako imate poteškoća sa Samsungovim mobilnim uređajem, tabletom ili nosivim uređajima, možete nam poslati upit putem aplikacije Samsung Members. Saznajte više o slanju izvješća o pogreškama.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama