Kako se aktiviraju Dolby Atmos stereo zvučnici na uređaju Note9?

Dolby Atmos pruža visokokvalitetan 3D surround zvuk bez potrebe za slušalicama.

1

Dodirnite Postavke i otvorite Zvukovi i vibracije.

2

Dodirnite Kvaliteta zvuka i efekti.

Dodirnite opciju Kvaliteta zvuka i efekti
3 Kliznite preko prekidača Dolby Atmos za aktivaciju.
Uključi Dolby Atmos
4 Ako želite promijeniti način rada, dodirnite Dolby Atmos i odaberite audio način.
Dolby Atmos način rada

Napomena: Neki zvučni efekti nisu podržani kada je Dolby Atmos uključen.

1 Otvorite ploču obavijesti tako da se spustite s vrha uređaja.
2 Proširite opcije na ploči s obavijestima.
Ploča s obavijestima
3 Gurnite ploču s obavijestima ulijevo.
Proširena ploča s obavijestima
4

Dodirnite Dolby Atmos.

Dolby Atmos na Ploči s obavijestima

Napomena: Ponekad se glasno čuje bijeli šum kod reprodukcije snimljenih audio ili video datoteka sa značajkom Dolby Atmos. Ako se to dogodi, preporučujemo deaktiviranje ove funkcije.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama