Što je SE za Android

 

Samsung bežični mobiteli: što je SE za Android?

 

1 

Sljedeće informacije služe kao obavještenje krajnjim korisnicima Samsung KNOX™ koji žele saznati više o raznim iskačućim porukama koje se mogu prikazati u slučaju sigurnosnih obavijesti.

2 

 

Kako bi se osiguralo da vaš uređaj uvijek ima ažuriranu sigurnost radi vaše i zaštite vaših podataka, kompanija Samsung će povremeno i po potrebi slati sigurnosna ažuriranja na uređaj. Slijedite upute na zaslonu kako biste ažurirali svoj uređaj.

 

Kompanija Samsung preporučuje da omogućite opciju Automatska ažuriranja. Moraćete uključiti ovu opciju sljedeći upute date u nastavku.

 

NAPOMENA: Na uređaju će nakon aktivacije biti prikazana obavijest Ažuriranja politike sigurnosti, ukoliko nisu omogućena Automatska ažuriranja.

 

1. Na početnom zaslonu odaberite Izbornik > Postavke > Sigurnost > Ažuriranja politike sigurnosti.

 

3 

 

2. Označite polje desno od Automatska ažuriranja za primanje obavijesti o politikama sigurnosti

4 

 

5 

 

Možete ručno ažurirati najnovije sigurnosne politike kada je spojen na prioritetne mreža

 

1. Na početnom zaslonu odaberite Izbornik > Postavke > Sigurnost > Ažuriranje politike sigurnosti > Potraži ažuriranja

 

6 

 

2. Kada odaberete Potraži ažuriranja, aktivirat će se ažuriranje politike sigurnosti ako je vaš uređaj spojen na Wi-Fi mrežu.

 

Ili ako je uređaj spojen na 3G, 4G mrežu za razmjenu podataka a ne na Wi-Fi mrežu, pojaviće se zaslon prikazan u nastavku sa tekstom Spoji na mobilnu mrežu. Odaberite OK kako biste omogućili ručna ažuriranja putem Mobilne mreže.

 

7 

 

3. Ako je vaša politika sigurnosti uspješno ažurirana na najnoviju verziju, vidjećete u nastavku obavijest Ažuriranje politike sigurnosti.

 

8 

 

Ili, ako je već primijenjena najnovija politika sigurnosti, vidjećete u nastavku obavijest Ažuriranje politike sigurnosti.

 

9 

 

Ako ažuriranje ne uspije, može biti da je to usljed jednog od slučajeva navedenih u nastavku.

 

• Greška veze sa mrežom. Ako je to u pitanju, pokušajte ponovno kasnije, kada budete imali dobru vezu
• Ograničena memorija uređaja. Ako je to u pitanju, obrišite nepotrebne video zapise, fotografije ili datoteke.
• Greška datoteke politike. Ako je to u pitanju, pokušajte ponovno kasnije.

 

 

10 

 

SE za Android šalje izvješća o sigurnosti kako bi pomogao kompaniji Samsung da identifikuje prijetnje po vašu sigurnost tako što će omogućiti vašem telefonu da sakuplja i šalje podatke u šifrovanom obliku. Ako vaš uređaj nije povezan sa Wi-Fi mrežom a izvješća o sigurnosti su veća od 16KB, možete u nastavku vidjeti obavijest Pošalji izvješće o sigurnosti.

 

11 

 

Kada odaberete OK, biće prikazan iskačući prozor pod nazivom Politika privatnosti za slanje izvješća o sigurnosti.

 

Ako prihvatite sve odredbe i uvjete i odaberete Prihvaćam, SE za Android šalje izvješće o sigurnosti kompaniji Samsung putem Wi-Fi mreže. Također će automatski biti označen izbornik Sigurnost > Ažuriranje politike sigurnosti > Pošalji izvješće o sigurnosti.

 

Nakon toga, vaš uređaj će automatski slati izvješće o sigurnosti radi analiza prijetnji.

 

12 

 

13 

TIMA prevencija obavještavanja o učitavanju neovlaštenog modula

 

Ako se neovlašten modul pokuša učitati, vidjećete obavijest:

 

„Sigurnosna funkcija vašeg telefona je blokirala radnju koja nije dozvoljena. Nisu potrebne dalje mjere.“

 

• Ova obavijest može da se pojavi ako ste instalirali zlonamjernu aplikaciju ili virus, koji je pokušao instalirati Linux modul jezgra ili da izmjeni sustav datoteka.
• Još jedan moguć uzrok pojavljivanja ove obavijesti se javlja kada ste izmjenili sustav datoteka na svom uređaju. Linux modul jezgra je blokiran i nema razloga za brigu o prijetnji po integritet jezgra vašeg uređaja. Ipak bi trebali provjeriti ima li malware-a ili virusa na vašem uređaju.

 


TIMA otkrivanje isključivanja SE za Android provedbu

 

• Pojaviće se obavijest prikazana u nastavku ako ste instalirali zlonamjernu aplikaciju ili virus što je dovelo do izmjene struktura podataka u Linux jezgru.
• Još jedan moguć uzrok jeste taj da ste izmijenili jezgro svog uređaja.

 

14 

 

Ponovno pokretanje uređaja će vratiti SE za postavke Androida na uobičajene. Ipak ono ne pokušava razriješiti uzrok zašto je SE za Android bio isključen. Preporučuje se da provjerite da li ima zlonamjernih programa, virusa ili malware-a.

 


TIMA otkrivanje neovlaštenih izmjena jezgra

 

Ako je sigurnosni sustav u uređaju otkrio da je izmijenjen kôd Linux jezgra nakon što je uređaj pokrenut, vidjećete obavijest datu u nastavku.

 

15 

 

Ova obavijest će biti prikazana iz sljedećih razloga:

 

• Instalirali ste zlonamjernu aplikaciju ili virus koji je izmijenio kôd jezgra ili sustav datoteka.
• Izmijenili ste sustav datoteka i uklonili ste ili izmijenili sustavsku datoteku.

 

Ponovno pokretanje uređaja će vratiti kôd jezgra na uobičajenu postavku. Ipak, imajte na umu da se izmjene načinjene na sustavu datoteka (primjerice, datoteka za tvorničke postavke) ne mogu obnoviti. Možda ćete nastaviti viđati ovu pogrešku nakon ponovnog pokretanja. Ponovno pokretanje uređaja ne daje stvarni razlog zašto je jezgro ili sustav datoteka izmijenjen. Preporučuje se da provjerite ima li zlonamjernih programa, virusa ili malvera.

 

16 

Samsung KNOX pruža korist sigurnosti podataka poduzeća dok čuva privatne informacije privatnim:

 

• Samsung KNOX spremnik donosi posebno sučelje.
• Vaše osobne aplikacije, fotografije, e-pošta i tekstovi se čuvaju odvojeni od Samsung KNOX spremnika. Sigurni su i čuvaju se kao privatni od IT upravitelja poduzeća.
• IT upravitelji mogu pristupiti važnim datotekama i e-porukama poduzeća u Samsung KNOX spremniku na vašem uređaju.
• Samsung KNOX aplikacije omogućavaju vam jednostavno i sigurno preuzimanje poslovne aplikacije u Samsung KNOX spremnik.

 

17 

Samsung KNOX pruža slojevito rješenje sigurnosti koje uključuje sledeće funkcije:

 

 

Pouzdano pokretanje: Omogućava da se uređaj pokreće isključivo sa ovlaštenog jezgra, a ne sa hakovanog ili ugrađenog jezgra
Struktura mjerenja integriteta na osnovu tehnologije TrustZone (TIMA): Redovito provjerava integritet jezgra
Sigurnosna poboljšanja za Android (SE za Android): Štiti resurse i podatke uređaja od neovlaštenog pristupa
Dual Persona: Pruža sigurno okruženje unutar vašeg uređaja. Možete nastaviti koristiti svoje uobičajeno Android okruženje a da i dalje imate pristup zaštićenom prostoru.

 


Za više informacija posjetite ovu „Kontaktirajte nas“ stranicu kompanije Samsung: //www.samsung.com/support

 

 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama