Što učiniti ako se Vaš Galaxy telefon ne uključuje ispravno?

Ako se Vaš Galaxy telefon ne uključuje, postoji nekoliko stvari koje treba provjeriti. U većini se slučajeva telefon ne puni ispravno ili je uređaj možda oštećen. Za više informacija, pogledajte vodič u nastavku.

Prije no što isprobate preporuke u nastavku, svakako provjerite jesu li softver i povezane aplikacije na Vašem uređaju ažurirane na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera Vašeg mobilnog uređaja, slijedite ove korake: 

Korak 1. Idite u Postavke > Aktualizacija softvera.

Korak 2. Dodirnite opciju Preuzmi i instaliraj.

Korak 3. Slijedite upute na zaslonu.

1. Prije uključivanja telefona dovoljno napunite bateriju

Prije uključivanja Vašeg telefona, najprije trebate napuniti bateriju. Ako je baterija potpuno ispražnjena, uređaj nije moguće uključiti odmah, čak ni kada je spojen na punjač. Zato je bateriju potrebno puniti barem nekoliko minuta kako biste uopće mogli uključiti uređaj. Nakon punjenja baterije pokušajte ponovno uključiti telefon.

Uključivanje uz ispražnjenu bateriju

Napomena: 

  • Vrijeme punjenja potrebno za mogućnost pokretanja uređaja može se razlikovati ovisno o uređaju i modelu uređaja.
  • USB veza na osobnom računalu možda neće pružati dovoljno energije za istovremeno punjenje i korištenje telefona ili tableta jer će biti potrebno značajno više vremena za punjenje. Isključite ga za brže punjenje.

Ako napon, amperaža i vrsta utikača na kabelu punjača nisu kompatibilni s Vašim telefonom, uređaj se može ozbiljno oštetiti. Preporučujemo korištenje originalnoga punjača koji je certificirao Samsung.

Odobrene adaptere za punjenje i bežične punjače možete pogledati i kupiti na stranici Samsung Mobile dodatne opreme.

Provjerite postoje li na punjaču ili USB kabelu Vašega telefona fizička oštećenja ili oštećenja od tekućine. Ako oštećenja postoje, možda upravo ona ometaju ispravnost punjenja. Nakon što izvršite provjere u nastavku, ako postoje oštećeni dijelovi, zamijenite ih ili se za pomoć obratite najbližem Samsung servisnom centru.

  • Provjerite ima li na priključku za punjenje na telefonu i kabelima korozije, stranih predmeta ili savijenih elektroničkih kontakata.
  • Provjerite je li Vaš telefon bio uronjen u tekućinu, pregrijava li se, je li napuhan ili oštećen.
  • Kabel za punjenje mora biti čvrsto utaknut u priključak za punjenje na telefonu, bez klimanja.

Istovremeno pritisnite i držite pritisnutima bočnu tipku i tipku za smanjivanje glasnoće dulje od 7 sekundi kako biste ponovno pokrenuli uređaj.

Kada telefon uđe u Način rada za održavanje pri pokretanju, umjesto ponovnog pokretanja, upotrijebite tipke za pojačavanje i smanjivanje glasnoće, kako biste odabrali opciju Normalno pokretanje, te pritisnite bočnu tipku za potvrdu odabira te opcije. Vaš će se telefon još jednom normalno ponovno pokrenuti.

Prisilno uključivanje

Napomena: Ako je izvedeno na ispravan način, prisilno ponovno pokretanje neće obrisati nikakve informacije s telefona.

Kako koristiti aplikaciju Samsung Members

Ako imate poteškoća sa svojim Samsung mobilnim, tablet ili nosivim uređajima, možete nam poslati pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izvješća o pogreški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama