Kako riješiti problem aplikacija koje ne rade na Samsung Smart TV-u

Ako vaš Samsung Smart TV ima aplikaciju koja ne radi ispravno, provedite sljedeće korake.

1. način Meko ponovno postavljanje TV-a

Meko ponovno postavljanje potpuno isključuje TV i ponovno ga pokreće, umjesto da ga stavlja samo u način mirovanja. Time se mogu riješiti problemi koje možda imate s aplikacijama. Postoje dva načina mekog ponovnog postavljanja TV-a.

  • Pritisnite i držite gumb za uključivanje na daljinskom upravljaču dok se TV ne isključi i ponovno uključi. To bi trebalo potrajati oko 5 sekundi.
  • Iskopčajte TV iz utičnice na 30 sekundi i zatim ga ponovno ukopčajte.

2. način Provjerite ažuriranja softvera

Ažuriranja softvera vašem uređaju omogućuju popravljanje pogrešaka i problema sa sigurnošću. Održavajte softver TV-a ažurnim da biste spriječili pogreške.

1. korak Pritisnite gumb Početna da biste išli na Postavke.

ažuriranje softvera 1korak

2. korak Idite na Podrška i zatim odaberite Ažuriranje softvera.

ažuriranje softvera 2korak

3. korak Kliknite na Ažuriraj sada da biste započeli s ažuriranjem TV-a.

ažuriranje softvera 3korak
3. način Ponovno instalirajte aplikaciju na TV-u

Ovim se procesom uklanjaju stari i nepotrebni podaci koji uzrokuju probleme i zamjenjuju se novim podacima. 

1. korak Pritisnite gumb Početna da biste išli na Aplikacije.

ponovno instaliranje aplikacija 1korak

2. korak Idite na Postavke. 

ponovno instaliranje aplikacija 2korak

3. korak Idite na aplikaciju i zatim odaberite Izbriši. 

ponovno instaliranje aplikacija 3korak

Napomena: Ako je Izbriši sive boje, to je preporučena aplikacija. Umjesto toga odaberite Ponovno instaliraj.

4. korak Pritisnite gumb za povratak na daljinskom upravljaču i odaberite ikonu Pretraga.

ponovno instaliranje aplikacija 4korak

5. korak Unesite naziv aplikacije da biste je instalirali. 

Napomena: Pobrinite se da imate podatke za prijavu prije nego što izbrišete i ponovno instalirate aplikaciju. Ovim ćete se koracima odjaviti, pa ćete se morati ponovno prijaviti.

4. način Ponovno postavite Smart Hub na TV-u

Ponovnim postavljanjem Smart Hub-a odjavit ćete se iz svake aplikacije koju upotrebljavate na Smart TV-u, ne samo iz aplikacije koju želite popraviti. Zato se pobrinite da imate aktualne podatke za prijavu za sve račune prije nego što nastavite s ponovnim postavljanjem.

  • Modeli nakon 2020.: Postavke > Podrška > Servis > Samodijagnoza > Ponovno postavljanje Smart Huba
  • Modeli prije 2020.: Postavke > Podrška > Samodijagnoza > Ponovno postavljanje Smart Huba

Napomena: 

  • Zadani je PIN 0000.
  • Možda ćete trebati ponovno preuzeti aplikaciju nakon ponovnog postavljanja.

Napomena: Snimke zaslona uređaja i izbornik samo su primjeri na engleskom, no dostupni su i na vašem jeziku.

Kliknite gumb "POŠALJI" kako biste poslali svoju povratnu informacije. Zahvaljujemo na sudjelovanju.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama