Što učiniti ako se TV ne uključuje

Saznajte što učiniti ako se na TV-u prikazuje crni zaslon.

Zaslon televizora

Imajte na umu: Provjeru napajanja na modelima koji uključuju uređaj OneConnect (Q7, Q9 2018 ili The Frame) treba izvršiti putem tog uređaja umjesto putem zaslona TV-a.

Provjerite prekidač

Osim tipke za stanje mirovanja, neki TV uređaji imaju prekidač za uključivanje/isključivanje napajanja (On/Off). Pritisnite tipku „On/Off“ koja se obično nalazi na stražnjoj strani TV-a.

Prekidač za uključivanje/isključivanje TV-a

Ili upotrijebite dodirnu pločicu koja se nalazi ispod indikatora za stanje mirovanja.

Dodirna pločica za ukjučivanje/isključivanje TV-a

Na taj način biste trebali moći uključiti TV i normalno njime upravljati.

Na TV-u se prikazuje glavni izbornik

Imajte na umu: Na novijim modelima ova se tipka nalazi iza zaslona, odmah iza indikatora stanja mirovanja. Na starijim modelima možete je naći na prednjoj strani zaslona.

Provjerite utičnicu

Isključite TV iz utičnice i provjerite radi li tako da u nju priključite drugi uređaj. Utikač umetnite izravno u utičnicu, bez produžnog kabela ili višestruke utičnice.

Strujni kabel utičnica

Možete također probati TV priključiti u drugu utičnicu.

Napomena: Provjerite rade li baterije u daljinskom upravljaču. Ako mislite da postoji problem s daljinskim upravljačem, pokušajte upotrijebiti tipke na TV-u.

Ako se Izbornik prikazuje na TV-u, pogledajte 2. korak.

Ako se Izbornik ne prikazuje, pritisnite tipku za uključivanje kako biste uključili TV i ponovite prvi korak. Ako se Izbornik i dalje ne prikazuje, pogledajte naše vodiče za uklanjanje smetnji i koristite dio Problemi s napajanjem kako biste dalje uklanjali smetnje.

Provjerite priključke

Ako uređaj ne radi na drugom TV-u, možda kabeli nisu ispravni. Pokušajte spojiti uređaj koristeći drugi komplet kabela.

Napomena: Ako ste upravo spojili uređaj na TV po prvi put, možda ste nenamjerno nepravilno spojili kabele. Ponovno pročitajte upute za spajanje uređaja, pažljivo ponovno spojite kabele i zatim opet pokušajte upotrijebiti uređaj.

Ako imate kabelski ili satelitski uređaj, uvjerite se da je priključen i uključen.

Ponovno postavite (resetirajte) TV

TV ima mikro procesor i softver koji s vremena na vrijeme mogu prestati raditi (na isti način kao računalo).

Da biste ga ponovno postavili, isključite TV iz napajanja i pričekajte dvije minute. Ponovno priključite TV.

Pritisnite i držite pritisnutim 10 sekundi tipku On/Off ili prekidač za uključivanje/isključivanje na TV-u. Na taj ćete način ponovno postaviti TV i moći provjeriti je li problem u daljinskom upravljaču

Provjerite lampicu indikatora

Provjerite svijetli li lampica indikatora na donjoj strani TV-a. Ako svijetli, TV je uključen. Ako ne svijetli, TV se vjerojatno ne napaja električnom energijom.

Lampica indikatora svijetli - televizor je uključen
Hardver

Možda postoji greška na pločici s vodovima. Nemojte je pokušavati zamijeniti sami. Obratite se službi korisničke podrške Samsung Support za pomoć.

Imajte na umu: Ako je vaš televizor još uvijek pod jamstvom, nećete snositi putne troškove niti troškove popravka.

Ako još uvijek niste riješili problem nakon što ste isprobali gore navedene korake, kontaktirajte naš call centar ili kliknite za povratak na dio s podrškom na našoj internetskoj stranici te pokušajte upotrijebiti naš Vodič za uklanjanje smetnji. U slučajevima kada nas zovete i razgovarate s agentom za tehničku podršku, molimo imajte pri ruci model i serijski broj vašeg TV-a, kako bi naša usluga bila što brža.

Kliknite gumb "POŠALJI" kako biste poslali svoju povratnu informacije. Zahvaljujemo na sudjelovanju.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama