Rješavanje problema poruka pogreške USB-a pri ažuriranju modela TV-a Kant-SU2 i Kant-S2

Pri ažuriranju modela TV-a iz 2020. (Kant-SU2 i Kant S2) USB memorijskim privjeskom, možda će vam se na zaslonu prikazati poruka pogreške. Problem možete riješiti slijedeći vodič za ažuriranje firmvera Samsung TV-a.

Kada TV prikazuje samo poruku pogreške USB-a

 

Ako vaš TV ne radi i ako je na njemu tijekom ažuriranja firmvera za modele Kant-SU2 ili Kant-S2 prikazana slika u nastavku, morate saznati uzrok problema.

Poruka pogreške USB-a

Ovo je softverski problem i ažuriranje konačne verzije dovršit će se nakon što se ponovno pokrene dva puta. Ako uklonite USB ili isključite napajanje prije završetka drugog ponovnog pokretanja, na zaslonu će se prikazati ikona pogreške USB-a.

 

  • Nemojte uklanjati USB.
  • Nemojte iskopčavati kabel za napajanje.
  • Nemojte isključivati TV.
Uzroci poruke pogreške USB-a

Napomena: Uklanjanje USB-a ili iskopčavanje kabela za napajanje može uzrokovati pogrešku firmvera ili kvar glavne ploče. Ovi problemi nisu pokriveni Samsungovim jamstvom.

Rješenje: Ponovno povežite isti USB

 

Ako se USB ukloni i prikaže se ikona pogreške, možete popraviti pogrešku tako da ponovno umetnete USB na kojem se nalazi najnovija verzija datoteke firmvera. Tada će ažuriranje biti dovršeno i pogreška će se riješiti automatski.

Proces ažuriranja firmvera

  • Proces ručnog ažuriranja firmvera (USB / OTN)

 

TV uključen -> FW ažuriranje putem (USB / OTN) -> Ponovno pokretanje -> Prikaz logotipa -> Crni zaslon (maks. 10 s) -> Traka prikaza tijeka (30 – 60 s) -> Ponovno pokretanje -> Prikaz logotipa -> TV uključen (Završeno)

 

  • Proces automatskog ažuriranja firmvera

 

TV uključen -> Ponovno pokretanje -> Prikaz logotipa -> TV uključen (Završeno)

Kako pronaći naziv firmvera za TV

U izborniku TV-a uđite u O TV-u i prikazat će se naziv vašeg softvera TV-a.

 

  • T-KTS2... znači platforma KANT-S2.
  • T-KTSU2... znači platforma KANT-SU2.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama