Samsung Flip

Idea mapping template

Introductie

Het idee achter de Samsung Flip Idea Mapping template is dat één idee leidt tot een ander idee, en dat dit idee weer tot een volgend idee kan inspireren. Zo wordt er een visueel landschap gecreëerd van verschillende op elkaar geïnspireerde ideeën waar de beste ideeën uit gekozen kunnen worden.
 
De Idea Mapping template leent zich voor alle soorten creatieve brainstormsessies zoals productontwikkeling, reclamecampagnes, oplossingen voor een logistiek of communicatieprobleem, etc. 

Rules of the game

Stomme ideeën bestaan niet. Het gaat in eerste instantie niet om wat het idee is, maar waar het idee toe inspireert. 
Sommige mensen gebruiken heel wollig taalgebruik en andere zijn juist heel feitelijk. Beide stijlen zijn toegestaan.

Stappen

 1. Het basisidee
  Begin met een woord of enkele woorden die het basisidee omschrijven en plaats deze in de binnenste cirkel. Als variant kun je het idee ook tekenen. 

 2. Inspiratie fase 1
  Schrijf de top vijf ideeën op die voortkomen uit de inspiratie die het basisidee geeft. Stel jezelf hiervoor de vraag: “Dit idee inspireert mij tot…?”. Schrijf de antwoorden op in de primaire inspiratie cirkel. 
  Note: Als het er minder dan vijf zijn is dat geen probleem, maar begin de sessie met ten minste drie inspiraties.

 3. Inspiratie fase 2
  Herhaal stap 2, maar nu voor de inspiratie die je krijgt bij de vijf nieuwe ideeën. Benoem hierbij zoveel mogelijk nieuwe inspiraties door jezelf weer de vraag te stellen: “Dit idee inspireert mij tot…?” Plaats de antwoorden in de secundaire inspiratie cirkel. En herhaal dan hetzelfde principe voor de uitkomst hiervan en plaats die in de buitenste cirkel.

 4. Key Ideas
  Tot slot kun je de vijf beste en meest inspiratievolle ideeën omcirkelen. Als er al een concreet idee tussen zit, dat uitgevoerd kan worden, is het gewenste resultaat bereikt. Zo niet, kun je elke van de vijf beste ideeën vanaf stap 1 op dezelfde wijze aanpakken op een nieuw blanco blad.

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle creative brainstorm templates

References: Inspired on the model by Tony Buzan. Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com