Kies de beste creative template

Kies je favoriete template & download ze allemaal.

Samsung Flip Blue Ocean vs Red Ocean strategy template

Chan Kim en Renée Mauborgne schreven in 2005 de bestseller de Blue Ocean Strategy, waarmee dit model enorme bekendheid kreeg. Het gaat er bij deze strategie om, dat er markten bestaan die nu nog niet bekend zijn, maar wel betreden kunnen worden.

Samsung Flip PDCA innovatiecyclus template

De PDCA (Plan-Do-Check-Act) innovatiecyclus template is een management template om processen of producten doorlopend te verbeteren. Tevens is het een simplificering van de template over Agile werken en verdeelt het innovatieproces op in vier eenvoudige stappen.

Samsung Flip template - Build, Measure, Learn cyclus

Eric Ries omschreef in zijn boek uit 2011 hoe de Build, Measure, Learn methodiek startups kan behoeden voor enorme investeringen in een goed idee, zonder dat hier uiteindelijk potentie in zit. Met deze Samsung Flip template ga je ervan uit dat het noodzakelijk is om zo snel mogelijk iets te maken, waarmee je kunt meten of je eindproduct zal voldoen aan de vraag.

Samsung Flip Dromer, Realist en Criticus brainstorm template

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen in het algemeen drie verschillende denkstijlen kunnen hebben. Meestal is één ervan sterk ontwikkeld en dominant, de tweede is ook ontwikkeld en de derde kan voor de meeste mensen een soort lastige opgave zijn.

Samsung Flip idea mapping template

Het idee achter de Samsung Flip Idea Mapping template is dat één idee leidt tot een ander idee, en dat dit idee weer tot een volgend idee kan inspireren. Zo wordt er een visueel landschap gecreëerd van verschillende op elkaar geïnspireerde ideeën waar de beste ideeën uit gekozen kunnen worden.

Samsung Flip Agile SDLC template

Agile betekent letterlijk lenig en behendig, en wordt ook wel gezien als flexibel omgaan met een project. Met de Samsung Flip Agile SDLC (Software Development Life Cycle) template beschrijf je een zichzelf herhalend proces, om zo flexibel als mogelijk om te gaan met de ontwikkeling van software binnen bepaalde afspraken.

Samsung Flip business model canvas template: basic

De Samsung Flip basis business model template is bedoeld om een overzicht van het ondernemingsplan op 1 A4-tje te krijgen. Dit kan je als startup helpen bij het vormen en bijscherpen van een nieuw of bestaand ondernemingsplan. Het kan ook ter ondersteuning dienen bij het uitschrijven van een compleet ondernemingsplan.

Samsung Flip business model canvas template: operational excellence

Ondernemingen, waarbij het bestaansrecht voortkomt uit “operational excellence”, maken vaak gebruik van het “Business model canvas operational excellence” om hun businessmodel en voortbestaan te bewaken.

Samsung Flip Gantt Chart template

Een Samsung Flip Gantt Chart template wordt gebruikt om het verloop van een project overzichtelijk in kaart te brengen, door deze over een tijdslijn onder te verdelen in subprojecten en/of taken. Deze grafische weergave van een project geeft weer wat de kritische paden zijn en hoe de deelprojecten en taken onderling van elkaar afhankelijk zijn.

Samsung Flip roadmap planning template

De Samsung Flip roadmap planning template is een visueel overzicht van te behalen milestones binnen een vastgestelde tijd. Het geeft antwoord op de vraag wat er in volgorde binnen de vastgestelde tijd allemaal bereikt gaat worden.

Flip Line Up